Özel Yetenek Sınavı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
2024-2025 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2024-2025 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavları 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren başlayacaktır.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak olan bölümler:

 • OYUNCULUK BÖLÜMÜ

2023-2024 ÖZEL YETENEK SINAVI KONTENJANLARI

PROGRAM ADI

KONTENJAN

OYUNCULUK (BURSLU)

3

OYUNCULUK (%50 İNDİRİMLİ)

17

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Dönemleri: 18 Temmuz - 30 Temmuz 2024

Yetenek Sınavları Tarihleri: 1 Ağustos- 2 Ağustos 2024

 • Adayların yetenek sınavına katılabilmesi için online başvuru yapmış olması gerekmektedir. Özel Yetenek Sınav Başvuru Formu Linki: ozelyetenek@dogus.edu.tr
 • Aday başvurularının ve belgelerinin uygunluk durumları Bölüm Komisyonu tarafından kontrol edilir. Başvurusu uygun bulunan adaylar, oturumlara bölünmüş olarak sınav listelerine dahil edilir.
 • Adaylara Bölüm Komisyonu tarafından gireceği sınav tarihi ve saati mail olarak bildirilecektir. Başvuru sayısının fazla olması durumunda adaylar bir sonraki oturumda sınava alınabilir.
 • Sınav oturumuna katılamayan adaylar, istekleri doğrultusunda diğer oturumlara yönlendirileceklerdir.

 

Sınav Saatleri ve Yerleri

Özel Yetenek Sınavları, 1 Ağustos Perşembe ve 2 Ağustos Cuma günü yapılacaktır. Oturumlar aşağıdaki gibidir:

OYUNCULUK BÖLÜMÜ İÇİN;

- 1 Ağustos Perşembe Günü 11:00-16:00 Dudullu Yerleşkesi Derslik No: B2.47 Oyunculuk Atölyesi

- 2 Ağustos Cuma Günü 11:00-16:00 Dudullu Yerleşkesi Derslik No: B2.47 Oyunculuk Atölyesi  

YETENEK SINAVI BAŞVURU KABUL VE ŞARTLARI

 • Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Oyunculuk Bölümü’ne 2024-2025 Akademik yılında kayıt yaptırma hakkı kazanmak için özel yetenek sınavına başvuracak tüm adaylar 2024-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır. Adayların 2024-TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde aday, özel yetenek sınavına katılamaz.
 •  Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) hesaplanmış TYT puanı olanlar durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 2023-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan adaylar bu puanlarını 2024 YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir.  (Başvuru formu eksiksiz doldurularak ilgili rapor sisteme yüklenmelidir.)
 • ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayanların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmekte olup ayrıntılı bilgiye www.yok.gov.tr internet adresindeki Öğrenci başlığı altında yer alan Kendi İmkanları ile Eğitim Alacaklar/Yurt Dışında Lise Eğitimi Alanlar sekmesinden ulaşılabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 2024-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluluğu yoktur ancak, bazı yükseköğretim kurumları yurt dışından öğrenci kabulünde YKS puanlarını kullanabilecektir. Bununla birlikte ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına girişte bu sınavın sonuçlarından yararlanmayı istemeleri halinde 2024-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.
 • Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

                   o Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)
                   o Ortaöğretim Başarı Puanı
                   o 2024-TYT Puanı (TYT-P)

ÖZEL YETENEK BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • 2024 TYT sonuç belgesi (Belge taranarak yüklenecekse, adaya ait fotoğrafın ve belge doğrulama kodunun görüneceği şekilde taranmalıdır. Belge doğrulama kodu gözükmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.) (pdf, jpeg veya jpg formatında)
 • Engelli raporu (sadece engelli adaylar için istenmektedir, geçerli rapor örneğini görüntülemek için tıklayınız.)
 • Dönüştürülmüş TYT puanı belgesi (sadece 2023 yılı öncesi TYT puanını kullanan adaylar için)
 • Başvuru formunda yükleyeceğim tüm dijital evrakların şahsıma ait olduğunu onaylarım. (Başvuru formuna aday tarafından teyit edilecek bir ibare ile tüm yüklediği belgelerin kendisine ait olduğunu onaylaması)
 • Başvurular online sistem üzerinden yapılacak olup, herhangi bir sınav ücreti talep edilmemektedir.
 • Adaylar özel yetenek sınav başvuru tarih sıralarına uygun olarak sınav seans, gün ve saatine atanmaktadırlar.
 • Adaylar en fazla iki bölüme başvuru yapabilirler.
 • Başvurusu, yüklediği belgelere göre uygun bulunan adaylar sınava girebilecektir.

*Adaylar başvuru formunu, nüfus cüzdanı (ön yüzü) fotokopisini ve ÖSYM sonuç TYT çıktılarını da yanlarında getirmelidir. (Yanlarında çıktıları bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.)

Sınav sonuçlarına ait bilgilere online başvuru sistemindeki Başvuru Sorgulama ekranından ulaşabilirsiniz.

Özel Yetenek Sınav Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Yabancı Uyruklu Sınav Başvuru İçin Tıklayınız

Önemli Not: : Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı, geçerli iletişim bilgileri girilmelidir. İstenilen belgeler, üstlerinde yer alan bilgilerin net olarak görüleceği şekilde taranmış veya fotoğraflanmış dijital kopyalarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

SINAVLAR İÇİN İSTENENLER:

OYUNCULUK BÖLÜMÜ: Sınav tek aşamada gerçekleştirilecektir. Adayın sınava, aşağıdaki yönergeye uygun hazırlık yaparak gelmesi beklenmektedir.

Oyunculuk Bölümü Özel Yetenek Sınavı

Sınav tek aşamalı şekilde gerçekleştirilecektir. Adayın sınava, aşağıdaki yönergeye uygun hazırlık yaparak gelmesi beklenmektedir.

 1. Adaylardan tiyatro metinlerinden seçerek ezberleyip hazırladıkları 1 dram ve 1 komedi tiradını oynamaları ve yine kendi seçip hazırladıkları 1 şarkıyı söylemeleri istenecektir. (Sınava 1 dram ve 1 komedi tiradını hazırlamadan giren adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.)
 2. Adaylar seçtikleri bir müzik eşliğinde kendi hazırladıkları bir dans koreografisini jüri önünde sergileyeceklerdir. Doğaçlamalara yer verebilirler. Dans koreografisi minimum 1 dakika maksimum 3 dakika olacak şekilde ayarlanmalıdır
 3. Jüri sınav sırasında adaylardan ek çalışmalar talep edebilir (hareket-dans, sözlü ve sözsüz doğaçlama, ses-diksiyon vb. odaklı).
 4. Adaylar sınava rahat kıyafetlerle katılmalıdır.
 5. Bölüm jürisi, aşamayı tamamlayan adayları değerlendirecektir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Lise Diploması aslı ya da onaylı fotokopisi

  2. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (ön yüzü)

  3. ÖSYM Sonuç Belgesi,

  4. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(2001 ve öncesi)

  5. 2 Adet Fotoğraf

*Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, Öğrenci İşleri ile iletişime geçerek kayıt yaptırmak için 15 İş günü süreleri vardır. 15 İş günü içinde kayıt yaptırmayan adayların kayıt hakları, kontenjanlar ile sınırlı olacaktır.