Özel Yetenek Sınavı

 

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

2022-2023 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVI


 

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 2022-2023 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavları 2 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başlayacaktır.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak olan bölümler:

 • GRAFİK BÖLÜMÜ (TÜRKÇE)

 • GRAFİK BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)

 • OYUNCULUK BÖLÜMÜ

 • TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

2022-2023 ÖZEL YETENEK SINAVI KONTENJANLARI

PROGRAM ADI

KONTENJAN

GRAFİK (BURSLU)

6

GRAFİK (%50 İNDİRİMLİ)

34

GRAFİK İNGİLİZCE (BURSLU)

3

GRAFİK İNGİLİZCE (%50 İNDİRİMLİ)

20

OYUNCULUK (BURSLU)

5

OYUNCULUK (%50 İNDİRİMLİ)

29

TEKSTİL VE MODA TASARIMI (BURSLU)

3

TEKSTİL VE MODA TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ)

20

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Dönemi Başlangıç tarihi: 25 Temmuz 2022

Yetenek Sınavları Başlangıç Tarihi: 2 Ağustos 2022

 • Adayların yetenek sınavına katılabilmesi için online başvuru yapmış olması gerekmektedir. Özel Yetenek Sınav Başvuru Formu Linki: ozelyetenek.dogus.edu.tr
 • Aday başvurularının ve belgelerinin uygunluk durumları Bölüm Komisyonu tarafından kontrol edilir. Başvurusu uygun bulunan adaylar, oturumlara bölünmüş olarak sınav listelerine dahil edilir.
 • Adaylara Bölüm Komisyonu tarafından gireceği sınav tarihi ve saati mail olarak bildirilecektir. Başvuru sayısının fazla olması durumunda adaylar bir sonraki oturumda sınava alınabilir.
 • Sınav oturumuna katılamayan adaylar, istekleri doğrultusunda diğer oturumlara yönlendirileceklerdir.

Sınav Saatleri ve Yerleri

Özel Yetenek Sınavları, Salı ve Perşembe günleri 1’er oturumda yapılacaktır. Oturumlar aşağıdaki gibidir:

GRAFİK (TÜRKÇE), GRAFİK (İNGİLİZCE) İÇİN; 

- Salı Günü 11:00-12:30 Dudullu Yerleşkesi Derslik No: D.301-D.305 Çizim Atölyesi

- Perşembe Günü 11:00-12:30 Dudullu Yerleşkesi Derslik No: D.301-D.305 Çizim Atölyesi 

TEKSTİL ve MODA TASARIMI BÖLÜMÜ İÇİN; 

- Salı Günü 11:00-12:30 Dudullu Yerleşkesi Derslik No: B1.37 Çizim Atölyesi

- Perşembe Günü 11:00-12:30 Dudullu Yerleşkesi Derslik No: B1.37 Çizim Atölyesi 

OYUNCULUK BÖLÜMÜ İÇİN;

- Salı Günü 12:00-16:00 Dudullu Yerleşkesi Derslik No: B2.47 Oyunculuk Atölyesi

- Perşembe Günü 12:00-16:00 Dudullu Yerleşkesi Derslik No: B2.47 Oyunculuk Atölyesi  

YETENEK SINAVI BAŞVURU KABUL VE ŞARTLARI

 • Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü (Türkçe/İngilizce), Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ve Oyunculuk Bölümü’ne 2022-2023 Akademik yılında kayıt yaptırma hakkı kazanmak için özel yetenek sınavına başvuracak tüm adaylar 2022-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır. Adayların 2022-TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde aday, özel yetenek sınavına katılamaz.

 • Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) hesaplanmış TYT puanı olanlar durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, öğretmenlik programları hariç olmak üzere özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 2021-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan adaylar bu puanlarını 2022 YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir.  (Başvuru formu eksiksiz doldurularak ilgili rapor sisteme yüklenmelidir.)

 • ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.

 • Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayanların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmekte olup ayrıntılı bilgiye www.yok.gov.tr internet adresindeki Öğrenci başlığı altında yer alan Kendi İmkanları ile Eğitim Alacaklar/Yurt Dışında Lise Eğitimi Alanlar sekmesinden ulaşılabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 2022-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluluğu yoktur ancak, bazı yükseköğretim kurumları yurt dışından öğrenci kabulünde YKS puanlarını kullanabilecektir. Bununla birlikte ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına girişte bu sınavın sonuçlarından yararlanmayı istemeleri halinde 2022-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluluğu bulunmaktadır.

 • 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak bu adayların 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu durumda olup ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adayların da Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için 2022-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2022-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2021-TYT puanını, 2022 yılı için kesinlikle kullanamayacaktır.

 • Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.

 • Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

  • Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP)

  • Ortaöğretim Başarı Puanı

  • 2022-TYT Puanı (TYT-P)

ÖZEL YETENEK BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 • 2022 TYT sonuç belgesi (Belge taranarak yüklenecekse, adaya ait fotoğrafın ve belge doğrulama kodunun görüneceği şekilde taranmalıdır. Belge doğrulama kodu gözükmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.) (pdf, jpeg veya jpg formatında)

 • Engelli raporu (sadece engelli adaylar için istenmektedir, geçerli rapor örneğini görüntülemek için tıklayınız.)

 • Dönüştürülmüş TYT puanı belgesi (sadece 2022 yılı öncesi TYT puanını kullanan adaylar için)

 • Başvuru formunda yükleyeceğim tüm dijital evrakların şahsıma ait olduğunu onaylarım. (Başvuru formuna aday tarafından teyit edilecek bir ibare ile tüm yüklediği belgelerin kendisine ait olduğunu onaylaması)

 • Başvurular online sistem üzerinden yapılacak olup, herhangi bir sınav ücreti talep edilmemektedir.

Adaylar özel yetenek sınav başvuru tarih sıralarına uygun olarak sınav seans, gün ve saatine atanmaktadırlar.

 • Adaylar en fazla iki bölüme başvuru yapabilirler.

 • Başvurusu, yüklediği belgelere göre uygun bulunan adaylar sınava girebilecektir.

*Adaylar başvuru formunu, nüfus cüzdanı (ön yüzü) fotokopisini ve ÖSYM sonuç TYT çıktılarını da yanlarında getirmelidir. (Yanlarında çıktıları bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.)

Sınav sonuçlarına ait bilgilere online başvuru sistemindeki Başvuru Sorgulama ekranından ulaşabilirsiniz .

Özel Yetenek Sınav Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Yabancı Uyruklu Sınav Başvuru İçin Tıklayınız

Önemli Not: Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı, geçerli iletişim bilgileri girilmelidir. İstenilen belgeler, üstlerinde yer alan bilgilerin net olarak görüleceği şekilde taranmış veya fotoğraflanmış dijital kopyalarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

SINAVLAR İÇİN İSTENENLER:

GRAFİK BÖLÜMÜ (TÜRKÇE): Kara kalem (3B, 4B vb.), silgi ve kalemtraş

GRAFİK BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE): Kara kalem (3B, 4B vb.), silgi ve kalemtraş

TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ: Kara kalem (3B, 4B vb.), silgi ve kalemtraş

OYUNCULUK BÖLÜMÜ: Sınav tek aşamada gerçekleştirilecektir. Adayın sınava, aşağıdaki yönergeye uygun hazırlık yaparak gelmesi beklenmektedir.

Oyunculuk Bölümü Özel Yetenek Sınavı

Sınav tek aşamalı şekilde gerçekleştirilecektir.

 1. Adaylar sınava, hareket ve ses odaklı grup çalışmasıyla başlayacaktır. 
 2. Daha sonra adaylardan, kendi seçtikleri birer tiyatro metninden ezberleyip hazırladıkları 1 dram ve 1 komedi tiradı oynamaları ve yine kendi seçtikleri 1 şarkı söylemeleri istenecektir.  
 3. Jüri, sınav sırasında adaylardan ek çalışmalar (hareket, sözlü ve sözsüz doğaçlama, ses-diksiyon v.b. odaklı) talep edebilir. 
 4. Bölüm jürisi, aşamayı tamamlayan adayı değerlendirecektir.

Önemli Not: Yetenek Sınavı ile okulumuza kayıt yaptıran öğrencilere ücretsiz olarak ASM Akademi tarafından mentörlük desteği sağlanacaktır ve öğrencilerimizle workshoplar düzenlenecektir.

Adaylar sınav sonuçlarına ait bilgilere online başvuru sistemindeki Başvuru Sorgulama ekranından ulaşılabilir .

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Lise Diploması aslı ya da onaylı fotokopisi

  2. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (ön yüzü)

  3. ÖSYM Sonuç Belgesi,

  4. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(2001 ve öncesi)

  5. 2 Adet Fotoğraf

*Kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, Öğrenci İşleri ile iletişime geçerek kayıt yaptırmak için 7 İş günü süreleri vardır. 7 İş günü içinde kayıt yaptırmayan adayların kayıt hakları, kontenjanlar ile sınırlı olacaktır.