Personel Müdürlüğü

     Üniversitemizin insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:

 • Mükemmellik
 • Gizlilik
 • Yaratıcılık
 • Dürüstlük
 • Uygarlık
 • Dünyaya Açıklık
 • Tarafsızlık
 • Verimlilik
 • Sosyal Sorumluluk
 
 1. İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimini, işe alınmasını ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve personeli işin gereğine göre eğitmek ve yetiştirmek,
 2. Personelin yaratıcılığını, girişimciliğini, başarı ve çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek, buna ilişkin sistemler geliştirmek, personelin Üniversite amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, Üniversitenin hizmet kalitesini yükseltecek ve yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı ve çalışma şartları sağlamak,
 3. Personeli, etkinlik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci içinde çalıştırmak, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek,
 4. Personelin Üniversiteye sadakat ve bağlılığını artırmak, çalışma bilincinin oluşturulması ve güçlendirilmesi için Üniversite çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler almak, Üniversitede çalışmayı özendirici hale getirmek,
 5. Personelin kişiliğine saygılı olmak, personele, mesleki ve kişisel yönden yetişme ve gelişme bakımından eşit ve uygun imkânlar sağlamak,
 6. İstihdam edilecek personelin seçiminde, Üniversitenin çalışma esas ve usullerine ilişkin ilkeler ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak,
 7. İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine personelin katılımını sağlamak, personelin düşünce, görüş ve önerilerini Üniversite yönetimine kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak, bu çerçevede haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek ve diğer tedbirleri almak.
 

Ekibimiz:

Ad SoyadUnvanE-Posta
Gündem DÜVENCİPersonel Müdürügduvenci@dogus.edu.tr
Muhammet BOYLANBordro ve Özlük İşleri Sorumlusumboylan@dogus.edu.tr
Dilek Pınar YÜCEL ÖZENPersonel İşleri Uzmanıdyucel@dogus.edu.tr
Cansu GÖK KOÇPersonel İşleri Uzmanıckoc@dogus.edu.tr
Hülya YETKİNŞEKERCİPersonel İşleri Uzmanı
haydemir@dogus.edu.tr