Mütevelli Heyeti

 Mütevelli Heyeti 

Hülya AYAN
Başkan
Miray ÇELİK
Başkan Vekili
Prof. Dr. Ahmet Alkan ÇELİK
V. Rektör
Mansur OSMANOĞLU
Üye
Mustafa OSMANOĞLU
Üye
 Salih KÖROĞLU
Üye
Gökhan PARLATAN
Üye