Mütevelli Heyeti

 Mütevelli Heyeti 

 Prof. Dr. Ahmet Alkan ÇELİK
Başkan
Hasan Osman ÇELİK
Başkan Vekili
Prof. Dr. Turgut ÖZKAN
Rektör
Mansur OSMANOĞLU
Üye
Mustafa OSMANOĞLU
Üye
 Salih KÖROĞLU
Üye
Av. Ertan ALTUN
Üye