Mütevelli Heyeti

 Mütevelli Heyeti 

 Prof. Dr. Ahmet Alkan ÇELİK
Başkan
Hasan Osman ÇELİK
Başkan Vekili
Prof. Dr. Turgut ÖZKAN
Rektör
Mansur OSMANOĞLU
Üye
 Salih KÖROĞLU
Üye
Av. Ertan ALTUN
Üye