Akademik Yönetim

 Rektör Prof. Dr. Turgut ÖZKAN
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mesut KUMRU
 Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yelda ÖZKOÇAK
 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra KÖTEN
 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Umut ELDEM
 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Meriç KURTULUŞ
 Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ
 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hande DENİZ
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket SARACEL
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Pınar ŞENIŞIK ÖZDABAK
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İLGÜN KAMANLI
 Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK
 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elham MİNAYİ
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan TUNA
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Damla AŞKIN
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Setenay SEZER
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Handan AKTAŞ
 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN
 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YALÇIN
 Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin ŞENGÜL
 Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fatma UYAR
 Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Merve DİNÇ
 Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birimi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYA
 Yabancı Diller Birimi Birim Başkanı Öğr. Gör. Tuğba Nilgün KIN