Akademik Yönetim

 Rektör Prof. Dr. Ebru URAL
 Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mesut KUMRU
 Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK
 Fen-Edebiyat Fakültesi Vekil Dekan Prof.Dr. Gülşen SAYIN
 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Başak BİTİK
 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM
 Hukuk Fakültesi Vekil Dekan Prof. Dr. Ebru URAL
 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Hulki CİHAN
 Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sera REYHANİ YÜKSEL
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan Prof. Dr. Ebru URAL
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şeyma ÇALIŞKAN ÇAVDAR
 Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ
 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL
 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Peral TOKTAŞ PALUT
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Vekil Dekan  Prof. Dr. Atiye Filiz SUSAR
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Betül ORBEY
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Ahmet Nuri CERANOĞLU
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Atalay MANSUROĞLU
 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mitat UYSAL
 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysun GÜRAN
 Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN
 Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin ŞENGÜL
 Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nil VARAN
 Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birimi Başkanı Öğr. Gör. Hakan KAYA
 Yabancı Diller Birimi Birim Başkanı Öğr. Gör. Tuğba Nilgün KIN