Dikey Geçiş Koşulları

Fakülte / Programlar

Kayıt Tarihleri

Kayıt Yeri

Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi

Sanat Tasarım Fakültesi
09 – 13 Eylül 2019

Acıbadem Yerleşkesi

Acıbadem, 34722 
Kadıköy / İstanbul

 

Hukuk Fakültesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çengelköy Yerleşkesi

Bosna Bulvarı, 34680 
Üsküdar / İstanbul


Doğuş Üniversitesi Lisans Programlarına Dikey Geçiş ile kayıt olabilmek için;

 1. Dikey Geçiş Sınavına girilmesi
 2. Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yerleştirme yapılması gerekir.

Yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazananların, ilan edilen kayıt tarihlerinde Üniversitemize bizzat gelerek kayıt yaptırmaları gerekir.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı DGS Kesin Kayıt İşlemleri

Yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazananların, ilan edilen kayıt tarihlerinde Üniversitemize bizzat gelerek kayıt yaptırmaları gerekir.

DGS ile lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Ön Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı
 2. Lise Diploması aslı, (lise diplomasını kaybeden öğrenciler mezun oldukları liseden  alacakları diploma kayıp belgesinin aslı)
 3. WEB ön kayıt ekranı çıktısı
 4. DGS Sonuç Belgesi çıktısı
 5. Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi 
 6. İkametgah Belgesi 
 7. 2 Adet Fotoğraf
 8. Transkript (onaylı)
 9. Ders içerikleri (onaylı)
 10. 1998 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge".
 11. Muafiyet ve intibak başvurusu yapacak öğrencilerimizin mezun oldukları Üniversiteden alacakları resmi onaylı Transkript belgesi ve onaylı ders içerikleri ( Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi  18 Eylül 2019 ’ dur.)

Web Ön Kayıt Bilgi Formu

Kayıt işlemi için yerleşkelerimize gelmeden önce https://obs.dogus.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresinde yer alan web ön kayıt bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve kayıt sırasında imzalı çıktısının teslim edilmesi gerekmektedir.

Kayıt İşlemleri İle İlgili Önemli Bilgiler

 • Kayda gelmeden önce, kayıt için gerekli belgelerin hazırlanmasını, ilgili formların doldurulmasını ve teslim edilecek tüm belgelerin bir kopyasının ileride çeşitli nedenlerle gereksinim duyacağınız düşüncesiyle kendinizde saklamanızı önemle hatırlatırız.
 • Doğuş Üniversitesi’ne yeni kabul edilen DGS öğrencilerinin, üniversiteye ilk kayıt işlemlerini, kayıt için gerekli belgelerle birlikte  ŞAHSEN yaptırmaları gerekmektedir; posta ile gönderilen kayıt belgeleri işleme alınmaz.
 • Geçerli bir nedenle, ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan öğrenciler, bir yakınlarını vekil tayin ederek (Vekaletname) bu işlemi tamamlayabilirler.
 • Doğuş Üniversitesi öğrencisi iken sınava girerek üniversitemizi yeniden kazanan öğrencilerimiz, yeni kayıt işlemlerini yaptırmadan önce, daha önceki kaydını sildirip kimliklerini iade etmek zorundadırlar.
 • Başka bir üniversitede kayıtlı olup Doğuş Üniversitesini kazanan öğrencilerin, yeni kayıt, işlemlerini yaptırmadan önce, daha önceki üniversitesinden kaydını sildirmeleri zorunludur.
 • Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler, Üniversite’ye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
 • Başka bir yükseköğretim kurumunun lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler (AÖF hariç), aynı anda Doğuş Üniversitesi'nde lisans programında öğrenim göremez.
 • Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan, öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi üresinden Öğrenci Belgesi talebinde bulunarak e-imzalı şekilde alabilirler.