Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Mesajı

Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, öğrencilerimizin akademik hayatının dışında kalan, kültür, sanat, spor, kariyer, psikolojik danışmanlık, öğrenci kulüp faaliyetleri ve benzeri alanları planlar, öğrencilerimizle birlikte yürütürüz. Öğrencilerimizin akademik hayatını değerli, eğlenceli ve üretken kılmayı hedefler, onların yaşam mozaiklerine renkli ve kalıcı dokunuşlar yapmayı hedefleriz.

Öğrencilerimizi, üniversiteye geldikleri ilk günden itibaren akademik donanımlarına ek olarak, kişisel, sosyal, kültürel, sanatsal ve bedensel gelişimleri açılarından da donanımlı ve bilinçli hale getirmek ve bu alanlarda yapılan aktiviteler aracılığı ile gerek iş gerekse sosyal yaşamlarında başarılı ve etkin bireyler olmalarını sağlayacak becerileri kazanacakları ortamı yaratmak Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün en önemli misyonudur.

Bu misyonla kurulan Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yanı sıra ilgi duydukları tüm alanlardaki etkinlikleri desteklemekte, teşvik etmekte ve yönlendirmektedir. Öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlardaki etkinliklerini, birleşerek kurdukları öğrenci kulüplerinde gerçekleştirmekte olup, bu amaçla geniş bir yelpazede yer alan kulüpler Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü denetiminde çalışmalarını sürdürmektedirler. Şu an mevcut olan akademik, kültürel-sanatsal, sportif içerikli 54 kulübümüz vardır.

Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile öğrenciler arasında oluşturulan dinamik süreçte temel felsefe, öğrencileri hazırlık sınıfından başlayarak üniversiteden mezun oluncaya kadar geçen sürede akademik gelişimlerinin yanı sıra, ilgi, yetenek, eğilimleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda eğitici etkinliklerle buluşturmak ve üniversite yaşamlarını daha renkli, eğlenceli ve keyifli hale getirerek üniversite içi entelektüel iklimi oluşturmaktır. Bu amaçla, Akademik ve Sosyal Oryantasyon (ASO 101) dersi Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Yeni girişli öğrencilerimiz için zorunlu olan bu derste amaçlanan, yeni hayatlarının başladığı ilk günlerde öğrencilerimizin akıllarına gelebilecek pek çok sorunun cevaplarını bulmalarına yardımcı olabilmektir. Genel olarak üniversite hayatı hakkında fikir sahibi olabilmeleri, Doğuş Üniversitesi'ni daha iyi tanıyabilmeleri ve düzenlediğimiz kültürel/sanatsal/düşünsel içerikli toplantılardan yararlanarak, genel kültür açısından gelişmelerini sağlamak, onlara mesleki eğitimlerinin yanı sıra entelektüel bir birikim kazandırabilmektir.  Bu ders güz akademik yılı boyunca sürmekte ve birçok farklı etkinlikten oluşmaktadır.

Doğuş Üniversitesi öğrencilerinin eğitimleri esnasında üniversite içindeki çalışma ortamında yer alarak iş deneyimi kazanmaları, sosyal ve kültürel olarak gelişmeleri, üniversitenin çeşitli birimlerini daha iyi tanımaları ve belirli bir gelir elde edebilmeleri amacıyla 2004-2005 akademik yılından beri Görevli Öğrenci Programı uygulanmaktadır. Bu program dâhilinde senelik olarak seçilen öğrenciler Doğuş Üniversitesi idari birimlerinde haftada en fazla 22,5 saat çalışabilme imkanı bulmaktadır. 

Öğrencilerin ders dışında gösterecekleri üstün başarıları teşvik etmek amacı ile her yıl bahar dönemi sonunda, Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ödül Komitesi'nce seçilen öğrencilere Ders Dışı Etkinlikler Ödülleri verilmektedir.

Doğuş Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek, yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimin oluşturulması amacı ile kurulmuştur. Üniversitemizde bulunan tüm bölümlerdeki öğrencilerin kendi bölüm temsilcilerini seçerek, bölüm temsilcilerinin seçtikleri fakülte temsilcileri ile oluşan Öğrenci Konseyi, demokratik ve özgür bir üniversite ortamının yaratılması anlayışı çerçevesinde öğrenciler ile yönetim arasındaki ilişkileri sağlamakta; çalışmaları Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından desteklenmekte ve gözetilmektedir. 

Ayrıca, Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kariyer Merkezi, Mezunlar Ofisi, Spor Koordinatörlüğü de faaliyet ve çalışmalarını Müdürlüğe bağlı olarak sürdürmektedirler.

Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü