Geçmişten Bugüne Doğuş

Kurullar - Komisyonlar

Komisyonlar

 • Rektör Yardımcısı
 •  Prof. Dr. Kazem AZİZİ (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Ahmet KURTOĞLU (Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YALÇIN (MYO Tıbbi Dok. ve Sekreterlik Programı Öğretim Üyesi)
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürü (Akademik Arşiv Sorumlusu)
 • Bilgi İşlem Merkezi Müdürü

 • Rektör Danışmanı (Yürütücü)
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
 • Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
 • Hazırlık Birimi Başkanı
 • Genel Sekreter
 • Öğrenci İşleri Müdürü

 • Rektör (Başkan)
 • Prof. Dr. Mesut KUMRU (Yürütücü) (FBE)
 • Prof. Dr. Kazem AZİZİ (MF)
 • Prof. Dr. Ahmet Nuri CERANOĞLU (SBE)
 • Prof. Dr. Nüket SARACEL (İİBF)
 • Prof. Dr. Mitat UYSAL (MF)
 • Prof. Dr. Ahmet KURTOĞLU (STF)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL (HF)

 

 • Prof. Dr. Kazem AZİZİ (Yürütücü)
 • Prof. Dr. Nüket SARACEL
 • Prof. Dr. Şahram MİNAYİ

 • Prof.Dr. Mesut Kumru - Rektör Yardımcısı – Kalite Koordinatörü  
 • Doç.Dr. Yelda Özkoçak - Rektör Danışmanı
 • Prof. Dr. Gülşen Sayın - F.E.F. Dekanı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
 • Prof.Dr. Şule Önsel Ekici - Mühendislik Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Atiye Filiz Susar - Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı 
 • Ayşe Mutioğlu - Genel Sekreter Yardımcısı
 • Öğrenci İşleri Müdürü
 • Öğrenci Konsey Başkanı

 • Prof. Dr. Gülşen SAYIN
 • Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK
 • Öğrenci Dekanı
 • Öğrenci İşleri Müdürü

 • Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK (Yürütücü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Birsen ÖZDEMİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç ONAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN
 • Öğr. Gör. Hakan KAYA
 • Öğrenci İşleri Müdürü

 • Rektör (Yürütücü)
 • Prof. Dr. Atiye Filiz SUSAR
 • Prof. Dr. Gülşen SAYIN
 • Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ
 • Prof.Dr. Mitat UYSAL
 • Doç Dr. Yelda ÖZKOÇAK
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN

 • Prof. Dr. Mesut Kumru
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM
 • İdari İşler Müdürü
 • Öğrenci İşleri Müdürü

 • Prof. Dr. Gülşen SAYIN (Yürütücü)
 • Doç Dr. Yelda ÖZKOÇAK
 • Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL 
 • Erasmus Koordinatörü

 • Rektör
 • Rektör Danışmanı
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
 • Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
 • Mühendislik Fakültesi Dekanı
 • Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
 • Kalite Koordinatörü
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Genel Sekreter
 • Öğrenci Temsilcisi

- Koordinatör

 • Prof. Dr. Mesut KUMRU

- Eğitim - Öğretim Faaliyet Grubu

 • Prof. Dr. Gülşen SAYIN
 • Prof. Dr. Atiye Filiz SUSAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Peral TOKTAŞ PALUT

- Araştırma/Geliştirme Faaliyet Grubu

 • Prof. Dr. Ahmet KURTOĞLU
 • Prof. Dr. Kazem AZİZİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Suna GÖNÜLTAŞ

- Yönetim Faaliyet Grubu

 • Prof. Dr. Şule Önsel EKİCİ
 • Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK
 • Dr. Öğr. Üyesi Betül ORBEY

 • Rektör (Yürütücü)
 • Prof. Dr. Hamide ZAFER
 • Prof. Dr. Gülşen SAYIN
 • Prof. Dr. Atiye Filiz SUSAR
 • Prof. Dr. Nüket SARACEL
 • Prof. Dr. Şule Önsel EKİCİ
 • Prof. Dr. Mehmet GENÇ
 • Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK

 • Doç Dr. Yelda ÖZKOÇAK (Yürütücü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖZAYDIN
 • Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL
 • Dr. Öğr. Üyesi Özge BARUÖNÜ
 • Dr. Öğr. Üyesi Betül ORBEY
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM
 • Dr. Öğr. Üyesi Sera Reyhani YÜKSEL
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin ŞENGÜL
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali PİŞKİN
 • Dr. Öğr. Üyesi Aysun GÜRAN
 • Öğr. Gör. Tuğba Nilgün KIN
 • Genel Sekreter
 • BİM Müdürü
 • Kurumsal İletişim Birimi Sorumlusu

 • Rektör
 • Rektör Yardımcıları
 • Rektör Danışmanı
 • Dekanlar
 • Enstitü Müdürleri
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Kalite Koordinatörü
 • Genel Sekreter
 • Öğrenci Konsey Başkanı

 • Prof. Dr. Atiye Filiz Susar (Yürütücü)
 • Prof. Dr. Gülşen Sayın
 • Prof. Dr. Şule Önsel Ekici
 • Prof. Dr. Hamide Zafer
 • Prof. Dr. Ahmet Kurtoğlu

 • Doç Dr. Yelda ÖZKOÇAK (Yürütücü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aysun GÜRAN
 • Prof. Dr. Özlem TAŞSEVEN
 • Öğrenci İşleri Müdürü
 • Erasmus Ofisi Koordinatörü 

 • Prof. Dr. Mesut KUMRU
 • Prof. Dr. Mitat UYSAL
 • Prof. Dr. Gülşen SAYIN

Kurullar

 • Prof. Dr. Mesut KUMRU - Mühendislik Fakültesi (Başkan)
 • Prof. Dr. Öner EYRENCİ - Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Tarık BAYKARA - Mühendislik Fakültesi
 • Prof. Dr. Oktay VELİEV - Mühendislik Fakültesi
 • Prof. Dr. Nüket SARACEL - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Prof. Dr. Ahmet KURTOĞLU - Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Prof. Dr. Atiye Filiz SUSAR - Fen Edebiyat Fakültesi 

 • Prof. Dr. Mesut Kumru - Rektör Yardımcısı
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM - Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Gülşen SAYIN - Akademik Danışman (FEF)
 • Dr. Öğr. Üyesi Serra Reyhani YÜKSEL- Akademik Danışman (HF)
 • Öğr. Gör. Barkan ESKİİLİ - Akademik Danışman (MYO)
 • Öğrenci Dekanı
 • İdari İşler Müdürü
 • Öğrenci İşleri Müdürü
 • Engelli Öğrenci Temsilcisi (Cem NALÇAKAN)

İşveren Vekili : Ayşe Mutioğlu - Genel Sekreter Yardımcısı

İş Güvenliği Uzmanı :  Öğr.Gör. Ömer Çelepçikay - Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve İş Güvenliği Programı Uzmanı 

İşyeri Hekimi: Uzman Dr. Akif  Taşçıoğlu

İnsan Kaynakları, Personel İşlerini Yürütmekle Görevli Kişi:  Dilek Pınar Yücel - Personel Müdürlüğü Memur 

Çalışan Temsilcisi: Erkan Bilgili - İdari İşler Müdürü 

Bahri Olcay - Satın Alma Müdürlüğü Şefi 

Ufuk Çuval - İdari İşler Müdürlüğü İdari Amir - Ufuk Çuval

Özay Özaydın - Mühendislik Fak. Endüstri Mühendisliği - Dr. Öğr. Üyesi