Geçmişten Bugüne Doğuş

Kurullar - Komisyonlar

 • Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Kazem AZİZİ - Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Gülsün Pelin SARIOĞLU ERDOĞDU - Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YALÇIN - MYO Tıbbi Dok. ve Sekreterlik Programı Öğretim Üyesi
 • Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Müdürü - Akademik Arşiv Sorumlusu

 • İlgili Rektör Yardımcısı - Yürütücü
 • Rektör Danışmanı
 • Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
 • Hukuk Fakültesi Dekanı
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
 • Mühendislik Fakültesi Dekanı
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
 • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Yabancı Diller Birimi Başkanı
 • Genel Sekreter Yardımcısı
 • Öğrenci İşleri Müdürü (Raportör)

 • Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı
 • Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 • Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
 • Mühendislik Fakültesi Dekanı
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
 • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Prof. Dr. Barış ÇOBAN – Fen Edebiyat Fakültesi İletişim Bilimleri Bölüm Başkanı
 • Prof. Dr. Doğan ERBAHAR– Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Bölümü
 • Prof. Dr. Kazem AZİZİ – Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Prof. Dr. Mitat UYSAL – Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • Prof. Dr. Oktay VELİEV – Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Şahram MİNAYİ – Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Öğrenci İşleri Müdürü
 • Kalite Koordinatörü

 • Prof. Dr. Kazem AZİZİ (Yürütücü)
 • Prof. Dr. Nüket SARACEL
 • Prof. Dr. Şahram MİNAYİ

 • Prof. Dr. Turgut ÖZKAN - Başkan
 • Prof. Dr. Mesut KUMRU - Rektör Yardımcısı - Yürütücü
 • Prof. Dr. Barış ÇOBAN
 • Prof. Dr. Kazem AZİZİ
 • Prof. Dr. Mitat UYSAL
 • Prof. Dr. Nüket SARACEL
 • Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN
 • Doç. Dr. Gülsün Pelin SARIOĞLU ERDOĞDU
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAKIR
 • Dr. Öğr. Üyesi Sinem CAMCI
 • Aynur ŞAFAK

 

 • Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı - Başkan
 • Rektör Danışmanı
 • Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
 • Mühendislik Fakültesi Dekanı
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı 
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
 • Meslek Yüksek Okulu Müdürü
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
 • Genel Sekreter
 • Öğrenci İşleri Müdürü
 • Öğrenci Konsey Başkanı

 • İlgili Rektör Yardımcısı
 • Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürü
 • Öğrenci İşleri Müdürü
 • Genel Sekreter

 • Rektör Danışmanı - Yürütücü
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYA
 • Öğr. Gör. Merve DİNÇ
 • Öğr. Gör. Ali HAS
 • Öğr. Gör. Kaan Süleyman UZ
 • Arş. Gör. Kerem Can BULUT
 • Arş. Gör. Üstüner Okan ÇINAR
 • Öğrenci İşleri Müdürü

 • Rektör - Başkan
 • Rektör Yardımcıları
 • Rektör Danışmanı
 • Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
 • Hukuk Fakültesi Dekanı
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
 • Mühendislik Fakültesi Dekanı
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
 • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Genel Sekreter
 • Öğrenci İşleri Müdürü

 • İlgili Rektör Yardımcısı
 • Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
 • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
 • Doç. Dr. Engin ŞAHİN – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Emrah AKTÜRK – Hukuk Fakültesi
 • Öğr. Gör. Damla AKARSU – Meslek Yüksekokulu
 • Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürü
 • İdari İşler Müdürü
 • Öğrenci İşleri Müdürü

 • İlgili Rektör Yardımcısı - Yürütücü
 • Doç. Dr. Gül Selin TÜRKYILMAZ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL - Mühendislik Fakültesi
 • Erasmus Koordinatörü
 • Öğrenci İşleri Müdürü

 • Rektör (Başkan)
 • Rektör Yardımcısı
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
 • Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
 • Mühendislik Fakültesi Dekanı
 • Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
 • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Genel Sekreter 
 • Öğrenci Temsilcisi
 • Kalite Koordinatörü

Koordinatör

 • İlgili Rektör Yardımcısı - Koordinatör

Eğitim - Öğretim Faaliyet Grubu

 • Doç. Dr. Naci YILMAZ – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Başkan
 • Doç. Dr. Canan ARSLAN – Fen Edebiyat Fakültesi
 • Doç. Dr. Peral TOKTAŞ PALUT- Mühendislik Fakültesi

 Araştırma/Geliştirme Faaliyet Grubu

 • Prof. Dr. Ertuğrul TAÇGIN - Mühendislik Fakültesi - Başkan
 • Doç. Dr. Gülsün Pelin SARIOĞLU ERDOĞDU - Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Dr. Suna GÖNÜLTAŞ – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Faaliyet Grubu

 • Prof. Dr. Emel İRTEM – Mühendislik Fakültesi (Başkan)
 • Prof. Dr. Semra BİRGÜN – Mühendislik Fakültesi
 • Doç. Dr. Gül Selin TÜRKYILMAZ – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Rektör - Yürütücü
 • Prof. Dr. Emel İRTEM
 • Prof. Dr. Hamide ZAFER
 • Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ
 • Prof. Dr. Nüket SARACEL
 • Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin ŞENGÜL
 • Öğrenci İşleri Müdürü

Sıfır Atık Komisyonu
 • İlgili Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Emel İRTEM - İnşaat Mühendisliği
 • Öğr. Gör. Ömer ÇELEPÇİKAY - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
 • Arş. Gör. Burak GÜVEYİ - İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • İdari İşler Müdürü

 • Rektör
 • Rektör Yardımcıları
 • Rektör Danışmanı
 • Dekanlar
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Kalite Koordinatörü
 • Genel Sekreter
 • Öğrenci Konsey Başkanı

 • İlgili Rektör Yardımcısı
 • DOUSEM Müdürü
 • Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN – Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
 • Dr. Öğr. Üyesi Cansu TOPAL - Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Dicle KOYLAN – Fen Edebiyat Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ece ALTINBAŞAK HAKLIDIR – Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Öğr. Gör. Gülten YÖRÜK – Meslek Yüksekokulu
 • Gamze TAYLAN – Teknoloji Transfer Ofisi
 • Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürü

 • İlgili Rektör Yardımcısı - Yürütücü
 • Prof. Dr. Emel İRTEM -  Mühendislik Fakültesi
 • Doç. Dr. Gül Selin TÜRKYILMAZ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM - Fen Edebiyat Fakültesi
 • Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü
 • Genel Sekreter
 • Öğrenci İşleri Müdürü

 • İlgili Rektör Yardımcısı
 • Prof. Dr. Mine GÜVEN – Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Prof. Dr. Doğan ERBAHAR– Mühendislik Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat AY– Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
 • Öğr. Gör. Merve DİNÇ – Meslek Yüksekokulu

 • Prof. Dr. Yelda ÖZKOÇAK – Rektör Danışmanı (Başkan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Başak BİTİK – Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Sinem CAMCI – Hukuk Fakültesi Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İLGÜN KAMANLI – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç ONAN – Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖZAYDIN – Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TUZ – Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAYA – Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birimi Temsilcisi
 • Öğr. Gör. Tuğba Nilgün KIN –Yabancı Diller Birimi Temsilcisi
 • Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
 • Öğrenci İşleri Müdürü

 • İlgili Rektör Yardımcısı
 • Dr. Öğr. Üyesi Anıl Zekiye GÖKER - İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Meriç KURTULUŞ - Fen Edebiyat Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖZAYDIN - Mühendislik Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL - Mühendislik Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KESKİN - Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Öğr. Gör. Tuğçe BÖLÜKBAŞ - Meslek Yüksekokulu
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
 • Yabancı Diller Birim Başkanı
 • Genel Sekreter
 • Öğrenci İşleri Müdürü
 • Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
 • Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürü
 • Kurumsal İletişim Müdürü
Web Birim Sorumluları
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • Dr. Öğr. Üyesi Birsen Gülden ÖZDEMİR - Mühendislik Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Cansu TOPAL - Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurcan GÜCÜYENEN KAYMAK - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA - Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KESKİN - Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Öğr. Gör. Tuğba N. KIN - Yabancı Diller Birimi
 • Arş. Gör. Tuncay PUSAT - Fen Edebiyat Fakültesi

 • İlgili Rektör Yardımcısı - Yürütücü
 • Doç. Dr. Gül Selin TÜRKYILMAZ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAGÜL- Mühendislik Fakültesi
 • Uluslararası İlişkiler Ofis Koordinatörü
 • Öğrenci İşleri Müdürü

 • İlgili Rektör Yardımcısı 
 • Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Dr. Murat SAYIM - Fen Edebiyat Fakültesi

 •  Doç. Dr. Ayşe Nihan KATIRCI - MF Temsilcisi
 •  Dr. Öğr. Üyesi Ali GÖKÇEN ÖZDEM - FEF Temsilcisi
 •  Dr. Öğr. Üyesi Hülya YILMAZ - İİBF Temsilcisi
 •  Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA - SBYO Temsilcisi
 •  Dr. Öğr. Üyesi Sami Özgür MEMİŞOĞLU - HF Temsilcisi
 •  Dr. Öğr. Üyesi Süleyman AKKAŞOĞLU - STF Temsilcisi
 •  Öğr. Gör. Görkem GÜNGÖR - MYO Temsilcisi
 •  Öğrenci İşleri Müdürü/Yardımcısı
 •  Fakülte Sekreterleri Koordinatörü

 • İlgili Rektör Yardımcısı - Başkan
 • Prof. Dr. Deniz PARLAK - Doğuş Üniversitesi Dergisi Editörü
 • Prof. Dr. Esra KÖTEN – Fen Edebiyat Fakültesi Dekan
 • Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ – Hukuk Fakültesi Dekanı

 • Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN - Başkan 
 • Av. Bağlan UZGÖREN - Üye
 • Prof. Dr. Emel İRTEM - Üye
 • Doç. Dr. Ahmet Murat KÖSEOĞLU - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Selçuk İNAÇ - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Melike ÖZTÜRK - Üye
 • Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürü - Üye

 • Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı - Başkan
 • Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Emrah AKTÜRK - Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CİVELEK - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖZAYDIN – Mühendislik Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem KARATANA – Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
 • Dr. Öğr. Üyesi Yusuf YALÇIN - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • Öğr. Gör. Damla AKARSU - Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Kurumsal İletişim Müdürü
 • Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürü
 • Öğrenci İşleri Müdürü

 • Prof. Dr. Mesut KUMRU - Rektör Yardımcısı - Başkan 
 • Prof. Dr. Esra KÖTEN - Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
 • Doç. Dr. Engin ŞAHİN - Akademik Danışman
 • Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürü
 • İdari İşler Müdürü
 • Öğrenci İşleri Müdürü
 • Engelli Öğrenci Temsilcisi

 • Prof. Dr. Mesut KUMRU - Rektör Yardımcısı (Başkan)
 • Prof. Dr. Hamide ZAFER - Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Oktay VELİEV - Mühendislik Fakültesi
 • Prof. Dr. Tarık BAYKARA - Mühendislik Fakültesi
 • Prof. Dr. Nüket SARACEL - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Doç. Dr. Gülsün Pelin SARIOĞLU ERDOĞDU - Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslı TELSEREN ÖMEROĞLU - Fen-Edebiyat Fakültesi

 • İşveren Vekili - Başkan
 • İş Güvenliği Uzmanı - Üye
 • İşyeri Hekimi - Üye
 • Personel Müdürü - Üye
 • İdari İşler Müdürü - Üye
 • İdari İşler Müdürlüğü İdari Amir - Üye
 • Çalışan Temsilcisi Ayşe MUTİOĞLU - Üye
 • Çalışan Temsilcisi Bahri OLCAY - Üye
 • Çalışan Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi İpek KOCAGİL ERSOY - Üye

 • İlgili Rektör Yardımcısı - Başkan
 • Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Yardımcısı
 • Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
 • Bilgi İşlem Müdürü
 • Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Müdürü

Üniversite Danışma Kurulu 
Adı Soyadı Kurum/Görev  Kurul Görevi 
Prof. Dr. Turgut ÖZKAN Doğuş Üniversitesi / Rektör  Başkan 
Bahri Murat ÖNAY Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Önaysan End. Ürünler A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Tarık BAYKARA Doğuş Üniversitesi / Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü  Raportör
Prof. Dr. Mesut KUMRU   Doğuş Üniversitesi / Rektör Yardımcısı Üye
Prof. Dr. Halit Targan ÜNAL  DOUSEM Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Üye
Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK  Doğuş Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi Dekanı Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖZAYDIN Doğuş Üniversitesi / Araştırma, İnovasyon, Uygulama ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Üye
Av. Bağlan UZGÖREN Doğuş Üniversitesi / Genel Sekreter Üye
H. Mustafa ÇEVİK Sütaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Mali İşler Başkanı Üye
Semih EMEKLİ Sesinoks Metal ve Endüstriyel Ürünler A.Ş. / Ortak Üye
Fikret KAYA CyberSoft Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. / Kurucu Üye
Levent GANİYUSUFOĞLU Korkmaz Çelik A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Üye
Altuğ VARGEL Kocayusuf Makine A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Selahattin BAYKAŞ Ufuk Kimya / Genel Müdür Üye
Kemal ÖZŞAHİN Özgün A.Ş. / Kurucu Üye
Turhan KARAKAYA  Pareto Grup Mühendislik A.Ş. Firma Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Üye
Dr. Cüneyt SEZGİN Garanti Bankası / Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Dr. Derya KUMRU Garanti Bankası / Yönetim Kurulu Üyesi Üye
Dr. Gülçin SALINGAN UNDP / Türkiye Sorumlusu Üye
Dr. Erhan ÇETİNKAYA Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Üye