Senato

 Rektör Prof. Dr. Turgut ÖZKAN
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mesut KUMRU
 Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra KÖTEN
 Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Yelda ÖZKOÇAK 
 Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ
 Hukuk Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Sami Özgür MEMİŞOĞLU
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket SARACEL
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Deniz PARLAK
 Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK
 Mühendislik Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Şahram MİNAYİ 
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan TUNA
 Sanat ve Tasarım Fakültesi TemsilcisiProf. Dr. Funda SAVAŞ GÜN
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu V. MüdürüProf. Dr. Mesut KUMRU 
 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN
 Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin ŞENGÜL
 Genel Sekreter / Raportör Av. Bağlan UZGÖREN