Senato

 Rektör Prof. Dr. Ebru URAL
 Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mesut KUMRU
 Fen Edebiyat Fakültesi Vekil Dekan Prof.Dr. Gülşen SAYIN
 Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi Prof.Dr. Özlem KUMRULAR
 Hukuk Fakültesi Vekil Dekan Prof. Dr. Ebru URAL
 Hukuk Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Hamide ZAFER
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan Prof. Dr. Ebru URAL
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Nüket SARACEL
 Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule ÖNSEL EKİCİ
 Mühendislik Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Hüseyin Selçuk VAROL
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Vekil Dekan Prof. Dr. Atiye Filiz SUSAR
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet KURTOĞLU
 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Ahmet Nuri CERANOĞLU
 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mitat UYSAL
 Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN
 Genel Sekreter / RaportörAv. Bağlan UZGÖREN