Senato

 Rektör Prof. Dr. Turgut ÖZKAN
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ethem Soner ÇELİKKOL
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mesut KUMRU
 Fen Edebiyat Fakültesi V. Dekanı Prof. Dr. Mesut KUMRU
 Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK 
 Hukuk Fakültesi V. Dekanı Prof. Dr. Turgut ÖZKAN 
 Hukuk Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Hamide ZAFER
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ 
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Nüket SARACEL
 Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK
 Mühendislik Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Şahram MİNAYİ 
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atiye Filiz SUSAR
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi Doç. Dr. Pelin SARIOĞLU ERDOĞDU
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN
 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN
 Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin ŞENGÜL
 Genel Sekreter / Raportör Av. Bağlan UZGÖREN