Senato

 Rektör Prof. Dr. Turgut ÖZKAN
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ethem Soner ÇELİKKOL
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mesut KUMRU
 Fen Edebiyat Fakültesi Vekil Dekan Prof. Dr. Bahaddin SİNSOYSAL
 Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK 
 Hukuk Fakültesi Vekil Dekan Prof. Dr. Mehmet GENÇ
 Hukuk Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Hamide ZAFER
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Vekil Dekan Prof. Dr. Halit Targan ÜNAL
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Nüket SARACEL
 Mühendislik Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK
 Mühendislik Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Hüseyin Selçuk VAROL
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atiye Filiz SUSAR
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet KURTOĞLU
 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şeyma ÇALIŞKAN ÇAVDAR
 Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta KAYMAN
 Genel Sekreter / Raportör Av. Bağlan UZGÖREN