Çift Anadal / Yan Dal

Başvuru Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş 22.02.2024Başlangıç Bitiş Bitiş
06.02.202420.02.202423.02.2024
26.02.2024 27.02.2024

 

Başvuru ve Kabul Koşulları

1. Çift Anadal, Yandal başvuruları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde öğrenci tarafından, öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapılır.

2. Türkçe programlarda okuyup, İngilizce programlarda çift anadal veya yandal yapmak isteyen öğrencilerin: Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavına girerek başarılı olmaları veya Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri veya İngilizce Hazırlık eğitimini tamamlayarak, dil yeterliliğine sahip olmuş olmaları gerekmektedir.

3. Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda çift anadal veya yandal yapmak istedikleri takdirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu belgelendirmek zorundadırlar.

4. Doğuş Üniversitesinin özel yetenek gerektiren bölümlerine başvuran adayların, sözü edilen bölüm/programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekmektedir.

5. Öğrenci çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci ön lisans programının en erken 2’nci ve en geç 3’üncü yarıyılı başında başvurabilir.

6. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal programında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.

7. Anadal programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın

ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Değerlendirmede sınıfının ilk %20’sine girip ağırlıklı genel not ortalaması yüksek olana öncelik verilir.

8. Öğrenci, yandal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir. Önlisans öğrencileri Yandal başvurusu yapamaz.

9. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programında almakla yükümlü olduğu tüm kredili dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

10. Başvuru sayısının Üniversite Senato onayı ile belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, ağırlıklı genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Ağırlıklı genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin, çift anadal/yandal yapacağı programın üniversiteye giriş puan türündeki puanına bakılır ve öncelik, puanı yüksek olan öğrenciye verilir. (YÖS ile kaydolan öğrenciler hariç)

11. Öğrenci en fazla iki programa ÇAP başvurusu yapabilir, ancak birden fazla ÇAP programına kayıt yaptıramaz. Aynı anda farklı ikinci anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.

12. Aynı bölümde ve aynı bölümün farklı dillerinde yürütülen programları arasında ÇAP / Yandal yapılamaz.

13. Örgün Eğitim programları, ikinci öğretim programları ve uzaktan eğitim programları ancak kendi aralarında ÇAP / Yandal yapabilir.

14. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümler sadece kendi aralarında ÇAP yapabilir (ÖSYM puanı olan öğrenciler diğer öğrenciler gibi değerlendirmeye alınır.)

15. Özel yetenek gerektiren bölümlere başvuran adayların, ilgili bölümler tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

16. DGS ile yerleşen öğrencilerin, başarı sıralaması şartı bulunan programlarda çift anadal yapma hakkı bulunmamaktadır. (Hukuk, Mimarlık, Mühendislik ve Öğretmenlik Programlarına Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 20.01.2021 tarihli kararı ile)

- Başvuru için tıklayınız.

- ÇAP-YANDAL Kontenjan Listesi için tıklayınız

- Doğuş Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi için tıklayınız 

2023-2024 Bahar Dönemi Yatay Geçiş ve Çift Anadal başvurusu yapan öğrencilerimiz için İngilizce Yeterlik Sınavı (DÜİYES) 21 Şubat Çarşamba günü yüz yüze olarak Dudullu Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Sınav iki oturumdan oluşmaktadır, öğrencilerimizin her iki oturuma da katılmaları gerekmektedir.

· Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin 09:30’da sınava girecekleri salonda hazır bulunmaları zorunludur.

· Öğrencilerin sınavda güncel fotoğraflı, geçerli kimlik belgesi (öğrenci kimlik kartı, TC kimlik belgesi, pasaport, sürücü belgesi) bulundurmaları zorunludur. Geçerli kimlik belgesi bulundurmayan öğrenciler sınava katılım sağlayamayacaktır.

· Sınav 112 numaralı derslikte yapılacaktır.

· Öğrencilerin sınava mavi tükenmez kalem, kurşun kalem ve silgi getirmeleri gerekmektedir.