Üniversite Yönetim Kurulu

 Rektör Prof. Dr. Turgut ÖZKAN
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Şaduman OKUMUŞ
 Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mesut KUMRU
 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra KÖTEN
 Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket SARACEL
 Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan TUNA
 Üye Prof. Dr. Tarık BAYKARA
 Üye Prof. Dr. Nüket SARACEL
ÜyeProf. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN
 Genel Sekreter / Raportör Av. Bağlan UZGÖREN