Üniversite Yönetim Kurulu

 V. Rektör  Prof. Dr. Ahmet Alkan ÇELİK
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yelda ÖZKOÇAK
 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra KÖTEN
 Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DekanıProf. Dr. Nüket SARACEL
 Mühendislik Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK
 Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan TUNA
ÜyeProf. Dr. Deniz PARLAK
Üye Prof. Dr. Tarık BAYKARA
ÜyeProf. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN
 Genel Sekreter / Raportör Av. Bağlan UZGÖREN