Üniversite Yürütme Kurulu

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ-DUDULLU OSB İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTME KURULU

Doğuş Üniversitesi’nin bir misyon ve stratejik hedef olarak belirlediği Dudullu Organize Sanayi Bölgesi konumunu etkili ve verimli bir şekilde kullanma hedefini gerçekleştirmek, üniversite-sanayi işbirliği konusunda somut ve etkili adımlar atmak üzere kurumsallaştırılan, Doğuş Üniversitesi akademisyenleri ile Türkiye’nin sektöründe önde gelen firma ve kurumlarının değerli yöneticilerini bir araya getiren Doğuş Üniversitesi Danışma Kurulu’nun bir alt kurulu Doğuş Üniversitesi-Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İş Birliği Yürütme Kurulu’dur.

Doğuş Üniversitesi-Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İş Birliği Yürütme Kurulu’nun amacı; Doğuş Üniversitesi ile Dudullu OSB arasında imzalanan Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal İş Birliği Protokolü çerçevesinde, Doğuş Üniversitesi Danışma Kurulu’nun aldığı kararların hızlı, etkili ve verimli bir şekilde, tüm ilgili tarafların iş birliğini ve katkısını organize ederek, uygulanmasını sağlamaktır.

Yürütme Kurulu:

  1. Gelişmeleri ve önerilerini gerek görülen hallerde ve her üç ayda bir Danışma Kurulu’na raporlar.
  2. Danışma Kurulu’nun uygun göreceği sayıda üyeden oluşur.
  3. Danışma Kurulu, üye sayısında ve üyelerde gerek gördüğünde değişiklik yapabilir.
  4. Kendi üyeleri arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

Yürütme Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşur:

Doğuş Üniversitesi:

  • Prof. Dr. Tarık BAYKARA: Araştırma, Uygulama ve İleri Teknoloji Merkezi Müdürü – Başkan
  • Prof. Dr. Halit Targan ÜNAL: DOUSEM Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü
  • Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖZAYDIN: Araştırma, Uygulama ve İleri Teknoloji Merkezi - Müdür Yardımcısı – Raportör

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi:

  • Seçil FIRAT : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü
  • Neslihan LAYIK: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi İdari İşler Yöneticisi