Yayınlar & Patentler

Yayınlar

1. Yağmur Karcı, Ömer Faruk Kazanbaş, Rüya Yurttaş, Ayşen Tulpar, Alparslan Demirural, Tarık Baykara “DEVELOPMENT OF ANTİMİCROBİAL AND WATER REPELLENT/HYDROPHOBİC (EASY-CLEANİNG) PROPERTİES ON COTTON FABRİCS USİNG NANOCOATİNG PROCESSES” Journal of Fashion Technology & Textile Engineering, Vol: 5 Issue: 1 (2017)
2. Gamze Taylan, Ayşen Tulpar, Alparslan Demirural, Tarık Baykara “NANO GÜMÜŞ EMPRENYE EDİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU KUMAŞLARDA ANTİ-MİKROBİYAL ETKİNLİK” Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt Sayı: 12/1, s.36 (2019)

3. Nihan Akıncılar Köseoğlu, Dilhan Apak, Hazal Papuççular, Aslı Telseren (2020). Covid-19 (Koronavirüs) Salgınında Devlet Algısı Araştırma Raporu. https://www.istder.org/

Patentler

1. T.Baykara, A. Demirural “YENİ NESİL NANO PARTİKÜL TUTMA ÖZELLİKLİ, AYNI ZAMANDA ANTİ-VİRAL. ANTİBAKTERYEL ÇOK-KULLANIMLI, DIŞ YÜZEYİ HİDROFOB ÖZELLİKLİ KORUNMA MASKE” 2020/05548 patent başvuru
2. T.Baykara, A.Demirural, S.Özbek, K.Kartal “ZEMİN YÜZEY STERİLİZASYON MAKİNASI” 2020/06369 patent başvurusu