Salgın Sonrası

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAPILABİLECEK UYGULAMALAR

 1. Uzaktan eğitimde doküman içeri ekleme (youtube, flicker, ses kaydı, web link, dosya, resim, öğeler, video vb.) Sanal sınıflar, webinar yapılması, Moderatör, eğitmen, kullanıcılar eklenmesi (Öğrenciler canlı derslerde hoca ile sohbet sayfasından katılım sağlayabilir.) Yoklama alınması planlanmaktadır.
 2. Duyurular, kurum içi, kurum dışı olmak üzere işlemler genel kapsamlı olarak gerçekleştirilebilmesi ve aynı şekilde bu duyurular kurumsal iletişim vasıtasıyla gerektiğinde okulumuza ait online platformlarda yayınlanabilmesi varsa led yayınlarımızda dikkat çekici görseller ile yayınlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.
 3. Uzaktan eğitim portalında varsa öğrencilerle eğitmenlerin yakın teması olarak Blog, wiki, tartışma panoları ( eğitmenlerin ve öğrencilerin yorum yapabileceği) düşünülmektedir.
 4. İçerik yayınlayıcı materyaller eklenmesi ve online kitaplar vb. örneğin hazırlığa ait cambridge oxford kitapları gibi TR distribütörleriyle anlaşılıp öğrencilerin ücret karşılığında kod alarak sistem içerisine yüklenmesi sağlanabilir.
 5. Uzem portalında mail e posta kişi bazlı ya da eğitmenlere, öğrencilere mail aracılığıyla da genel kapsamlı bilgilendirmeler yapılacaktır.
 6. Uzem portalında eğer özellik olarak var ise yine tez - proje işlemleri için sistematik olarak İntihal ölçümleri, turnitin, safeassign işlemleri yüzdelik oranları hocanın kontrolüne kalmadan otomatik olarak benzerlikleri hesaplanabilmesini sağlamak.
 7. Online sınavlar – Mobil sınavlar (soru havuzları oluşturma- örneğin 100 sorudan her öğrenciye rastgele 50 soru gelecek şekilde düzenlenebilir. Çoktan seçmeli, boşluk doldurma, klasik her türlü sorular oluşturulabilir. En az 2000 kişiye aynı anda vize sağlanabilir. Yine uzem portalı söz konusu kullanıcı sayısı kapasitesine göre satın alınıp düzenlenebilirse tüm işlemler gerçekleştirilebilir. Dasboard sistemi var ise online sınavdan toplam kaç kişinin girdiği veya sınavı bitirdiği kontrol edilebilir.)
 8. Bu sınavların Üniversitemiz için Lisans-Enstitü’yü kapsayan yabancı dilde yapılması planlanan tüm sınavları Üniversite ortamında uzem üzerinden laboratuvar ortamlarında bilgi işlem pc kontrolleri sonucunda ortak olarak uzem işbirliğiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 9. Mobil uygulama ( dersleri mobilden takip edilebilinir. Uygulaması var ise okul için kod verilerek öğrenci kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş gerçekleştirebilir.) Dışardan her türlü katılım sağlayabilir Ayrıca bir önceki maddede belirtildiği gibi mobil sınavlarda öğrenci sınıf ortamında girmesi gerekirken dışardan girmeye kalkıştığında bilgi işlem aracılığıyla okulun ip kodlarına göre kolaylıkla tespit edilebilir.
 10. Ders ve öğrenci bazlı performans değerlendirmeler tespit edilebilir. İstatistik raporlar ders bazlı ya da genel olarak eğitmen, öğrenci performans, katılım değerlendirmeleri genel kapsamlı olarak detaylarıyla çıkarılabilir. Buna göre gerekli uyarılar yapılabilir.
 11. Uzem portalında özellik olarak uygulanabilir ise Not merkezleri (online sınav, quiz olduktan sonra not merkezinden hocanın isteğine göre notların sistemde anında yayınlanabilmesi planlanmaktadır.
 12. Uzem üzerinden ders içinde öğrenci bazlı gruplar oluşturarak öğrencilerle grup bazlı çalışmalar desteklenebilir. Ödevler oluşturma, grup bazlı veya genel kapsamlı proje ödevler oluşturulabilir.
 13. Uzem portalı uyumlu ise veya düzenlenebilir ise, öğrenci başarılarını değerlendirme, bunları online olarak rozet- sertifika(bastırılabiliyor) olarak değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Okul imzası olarak e- imza kurum müdürü eklenirse Sürekli Eğitim Merkezlerinde aynı şekilde bastırılabilir.
 14. Uzem portalına göre Öğrenci takip merkezleri, sistemdeki tüm etkinliklerini belirtilen tablolar riskte olan öğrencilerin uyarılması vb. işlemler gerçekleştirilebilir.
 15. Kurum içi, kurum dışı idari personeller olarak insan kaynakları eğitimleri, zorunlu isg eğitimleri kişisel eğitim, İngilizce vb. gibi personel eğitimleri de uzem portalı üzerinden gerçekleştirilebilir.
 16. İngilizce programların yabancı dil sınavları gerçekleştirilebilir. ÜDS vb. gibi. Aday öğrencilerin yüksek lisans, doktora programların İngilizce sınavları uzem üzerinden gerçekleştirilebilir.
 17. Uluslararası – Erasmus vb. aday öğrencilerin kayıt için ülkeler arası uzem üzerinden görüşmeleri gerçekleştirilebilir.
 18. Lisans- Myo aday öğrencilerin öğrencilerin yine uzem üzerinden online görüşmeler gerçekleştirilebilir.
 19. Yurtiçi – Yurtdışı kayıtlı öğrenciler ve eğitmenlerin de olduğu online platform üzerinden öğrencileri bilgilendirme veya moral amaçlı toplantılar düzenlenebilir.
 20. Uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları, projeler, stajlar, tez savunmaları vb. gibi işlemler uzem portalı üzerinden gerçekleştirilebilir.
 21. Kariyer merkezi aktif hale geldiğinde online platform üzerinden ik yöneticileri ile öğrencilerin iletişime geçeceği programlar düzenlenebilir. Online şirket içi kariyer buluşmaları olarak değerlendirebiliriz. Belirlenen programa göre anlaşmalı olarak her hafta birer tane ik yöneticilerini davet edebiliriz.
 22. Uzaktan Eğitim Merkezi’ne ait Müdür imzalı e- eğitim sertifikalı programlar düzenlenebilir. Sem ile ilgili ortak çalışmalar yapılabilir.
 23. Okulumuzda bulunan Mezunlar Ofisi desteği ile online platform üzerinden eski eğitmenler ve mezun öğrencilerin buluşabileceği görüşmeler gerçekleştirilebilir.
 24. Genel kapsamlı öğrenci kulüplerin aktif faaliyetleri uzem portalı üzerinden gerçekleştirilebilir. Yine Uzem birimine ait öğrenciler için online platform üzerinden sadece uzem öğrencilerini kapsayan aktif sosyal faaliyetleri için çeşitli öğrenci toplulukları sisteme entegre edilebilir.
 25. Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin aktif faaliyetleri online platform üzerinden gerçekleştirilebilir.
 26. Öğrenci Konseyi ve faaliyetleri seçimleri online platform üzerinden gerçekleştirilebilir.
 27. Arge çalışmaları eğitmenler ve öğrencilerin proje çalışmalarına online platform üzerinden destek sağlanabilir, test analiz süreçleri, uzmanlık saha tanıtımları, proje pazarı etkinlik düzenlemeleri gerçekleştirilebilir.
 28. Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi ile ilgili olarak online platform üzerinden toplantılar, panel, seminerler, sanatsal- kültürel etkinlikler belirlenen katılımcılar eşliğinde gerçekleştirilebilir. 
 29. Uzem portalı üzerinden genel TYT üniversite sınavları deneme amaçlı gerçekleştirilebilir. Bunun karşılığından okulumuzdan yök’ün belirlediği çerçevelerde burs verilebilir.
 30. Uzem portalı üzerinden spor faaliyetleri ile ilgili toplantılar gerçekleştirilebilir. Sanal sınıf üzerinden spor eğitimleri desteklenebilir.