Bilgilendirici Toplantılar

Rektörlük 

Düzenleyen Birim : Rektörlük - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Toplantı Konusu : Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ilk COVİD-19 vaka duyurusu
Toplantı Tarihi : 10 Mart 2020
Toplantı Başkanı : Prof. Dr. Tarık Baykara V. Rektör
Katılımcı Sayısı : 11 kişi
Katılımcılar :

 • Doç. Dr. Yelda Özkoçak - V. Rektör Danışmanı
 • Av. Bağlan Uzgören - İşveren Vekili
 • Ayşe Mutioğlu  - Çalışan Temsilcisi
 • Hakan Kaya -    Öğrenci Dekanı
 • Öğr. Gör. Ömer Çelepçikay -  İş Güvenliği Uzmanı
 • Mehmet Akif Taşçıoğlu - İş Yeri Hekimi
 • Erkan Bilgili -  İdari İşler Müdürü
 • Gündem Düvenci - İnsan Kaynakları
 • Bahri Olcay - Çalışan Temsilcisi
 • Ülker Tezkaç - Erasmus Koordinatorü
Toplantı Türü : Yüz yüze

Düzenleyen Birim : Rektör Danışmanlığı
Toplantı Konusu : Uzaktan Eğitim Eylem Planı
Toplantı Tarihi : 13 Mart 2020
Toplantı Başkanı : Doç. Dr. Yelda ÖzkoçakV. Rektör Danışmanı
Katılımcı Sayısı : 4 kişi
Katılımcılar :

 • Av. Bağlan Uzgören Genel Sekreter
 • Ayşe Mutioğlu Genel Sekreter Yrd.
 • Gürcan Değirmencioğlu Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Toplantı Türü : Yüz yüze

Düzenleyen Birim : Rektörlük
Toplantı Konusu : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen 13/03/2020 tarih ve E.21112 sayılı yazı
Toplantı Tarihi : 17 Mart 2020
Toplantı Başkanı : Prof. Dr. Turgut Özkan V. Rektör
Katılımcı Sayısı : 14 kişi
Katılımcılar :

 • Prof. Dr. Tarık Baykara V. Rektör Yard.
 • Prof. Dr. Mesut Kumru V. Rektör Yard.
 • Prof. Dr. Ahmet Nuri Ceranoğlu V. Rektör Yard.
 • Doç. Dr. Yelda Özkoçak V. Rektör Danışmanı 
 • Prof. Dr. Halit Targan Ünal İİBF V. Dekan
 • Prof. Dr. Mehmet Genç Huk. Fak. V. Dek.
 • Prof. Dr. Atiye Filiz Susar STF Dekan
 • Prof. Dr. Şule Önsel Müh. Fak Dekan
 • Prof. Dr. Gülşen Sayın FEF Dekanı
 • Doç. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar Lis Eğit. Enst. Md.
 • Dr. Öğr. Üyesi A. Yekta Kayman MYO Müdürü
 • Av. Bağlan Uzgören Genel Sekreter
 • Ayşe Mutioğlu Genel Sekreter Yrd.
Toplantı Türü : Yüz yüze

Düzenleyen Birim : Rektör Danışmanlığı
Toplantı Konusu : Uzaktan Eğitim - Uzaktan Eğitim Düzenleme ve Yürütme Komisyonu
Toplantı Tarihi : 17 Mart 2020
Toplantı Başkanı : Doç. Dr. Yelda ÖzkoçakV. Rektör Danışmanı
Katılımcı Sayısı : 13 kişi
Katılımcılar :

 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta Kayman MYO Temsilcisi 
 • Doç. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar- LEE Temsilcisi 
 • Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Onan- MF Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Özay Özaydın- MF Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İlgün Kamanlı- İİBF Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Hulki Cihan- HF Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Başak Bitik-FEF Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Betül Orbey- STF Temsilcisi
 • Öğr. Gör. Hakan Kaya- Türk Dili ve İnkılap Tarihi : Birimi Temsilcisi
 • Öğr. Gör. Tuğba Nilgün Kın- YDB Temsilcisi
 • Gürcan Değirmencioğlu Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
 • Murat Yaşar Ağca Öğrenci İşleri Müdürü
Toplantı Türü : Yüz yüze

Düzenleyen Birim : Rektör Danışmanlığı
Toplantı Konusu : Uzaktan eğitime geçiş - UZEM
Toplantı Tarihi : 17 Mart 2020
Toplantı Başkanı : Doç. Dr. Yelda Özkoçak V. Rektör Danışmanı
Katılımcı Sayısı : 4 kişi
Katılımcılar :

 • Ayşe Mutioğlu Genel Sekreter Yrd.
 • Gürcan Değirmencioğlu Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
 • Murat Yaşar Ağca Öğrenci İşleri Müdürü

Toplantı Türü : Yüz yüze


Düzenleyen Birim : Rektör Danışmanlığı
Toplantı Konusu : Uzaktan Eğitim - Uzaktan Eğitim Düzenleme ve Yürütme Komisyonu
Toplantı Tarihi : 18 Mart 2020
Toplantı Başkanı : Doç. Dr. Yelda Özkoçak V. Rektör Danışmanı
Katılımcı Sayısı : 13 kişi
Katılımcılar :

 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yekta Kayman MYO Temsilcisi 
 • Doç. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar- LEE Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Onan- MF Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Özay Özaydın- MF Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İlgün Kamanlı- İİBF Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Hulki Cihan- HF Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Başak Bitik-FEF Temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Betül Orbey- STF Temsilcisi
 • Öğr. Gör. Hakan Kaya- Türk Dili ve İnkılap Tarihi : Birimi Temsilcisi
 • Öğr. Gör. Tuğba Nilgün Kın- YDB Temsilcisi
 • Gürcan Değirmencioğlu Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
 • Murat Yaşar Ağca Öğrenci İşleri Müdürü
Toplantı Türü : Yüz yüze

Düzenleyen Birim : Rektör Danışmanlığı
Toplantı Konusu : Uzaktan eğitime geçiş bilgilendirme ve duyuru
Toplantı Tarihi : 18 Mart 2020
Toplantı Başkanı : Doç. Dr. Yelda Özkoçak V. Rektör Danışmanı
Katılımcı Sayısı : 4 kişi
Katılımcılar :

 • Av. Bağlan Uzgören - Genel Sekreter
 • Ayşe Mutioğlu - Genel Sekreter Yrd.
 • Gürcan Değirmencioğlu - Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Toplantı Türü : Yüz yüze

Düzenleyen Birim : Rektörlük
Toplantı Konusu : Pandemi Sürecinin Değerlendirilmesi
Toplantı Tarihi : 23 Mart 2020
Toplantı Başkanı : Prof. Dr. Turgut Özkan V. Rektör
Katılımcı Sayısı : 6 kişi
Katılımcılar :

 • Prof. Dr. Tarık Baykara - V. Rektör Yard. 
 • Prof. Dr. Mesut Kumru - V. Rektör Yard.
 • Prof. Dr. Ahmet Nuri Ceranoğlu - V. Rektör Yard.
 • Doç. Dr. Yelda Özkoçak - V. Rektör Danışmanı
 • Av. Bağlan Uzgören - Genel Sekreter
Toplantı Türü : Yüz yüze

Düzenleyen Birim : Rektör Danışmanlığı
Toplantı Konusu : Douonline Uzaktan eğitim platformu
Toplantı Tarihi : 25 Mart 2020
Toplantı Başkanı : Doç. Dr. Yelda Özkoçak V. Rektör Danışmanı
Katılımcı Sayısı : 4 kişi
Katılımcılar :

 • Av. Bağlan Uzgören - Genel Sekreter
 • Ayşe Mutioğlu - Genel Sekreter Yrd.
 • Gürcan Değirmencioğlu - Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Toplantı Türü : Yüz yüze

Düzenleyen Birim : Yabancı Diller Birimi
Toplantı Konusu : Hazırlık Sonrası İngilizce Dersleri ve İkinci Yabancı Dil Dersleri Uzaktan Eğitimi Değerlendirilmesi
Toplantı Tarihi : 26 Mart 2020 11:00
Toplantı Başkanı : Tuğba Nilgün Kın
Katılımcı Sayısı : 4 kişi
Katılımcılar :

 • Figen Hallaçoğlu
 • LinLin Liu
 • Songül Ömürdağ
 • Zümrüt Demirsoy
Toplantı Türü : Çevrimiçi Görüntülü Toplantı

Düzenleyen Birim : Yabancı Diller Birimi
Toplantı Konusu : İngilizce Hazırlık Programı Uzaktan Eğitimin Değerlendirilmesi
Toplantı Tarihi : 26 Mart 2020 14:00
Toplantı Başkanı : Tuğba Nilgün Kın
Katılımcı Sayısı : 22 kişi
Katılımcılar :

 • Arzu Demir
 • Aslınur Bayal
 • Bülent Nedim Uça
 • Burcu Gümüş Kirazoğlu
 • Cansu Örsel
 • Cihaner Arslan
 • Erdem Ateş
 • Esra Bener
 • Gözde Camkıran Düz
 • Hande Kurt Bulut
 • Hüseyin Kesenek
 • Khatereh Tabar
 • Merve Sargın
 • Mücahit Aslan
 • Nergis Yumurtacı
 • Seren Arslan
 • Seyran Lüleci
 • Sinem Derinbay
 • Snezana Dimic
 • Tolga Baytekin
 • Tuba Ötken
 • Yeşim Carban
Toplantı Türü : Video Konferans

Düzenleyen Birim : Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Toplantı Konusu :   Yök’ ün 31.03.2020 tarih ve 75850160-104.01.02.04-E. 24625 sayılı Pandemi nedeni ile Kayıt Dondurma yazısı.
Toplantı Tarihi : 31 Mart 2020
Toplantı Başkanı : Murat Yaşar AĞCA / Öğrenci İşleri Müdürü
Katılımcı Sayısı : 12 kişi
Katılımcılar :

 • Şeyma Çolak  -  Öğrenci İşleri Müdür Yardımcısı  
 • Mehmet Cihan Yıldırım - Uzman Programcı
 • Ertuğrul Kuru -  Bilgi İşlem Memuru
 • Zuhal Seven -  Fen Edeb. Fakültesi Fakülte Sekreteri
 • Gözde İnan -  İkt. ve İdari Bil. Fakültesi Fakülte Sekreteri
 • Ebru Yörüdü -  Sanat ve Tas. Fakültesi Fakülte Sekreteri
 • Hilal Toksöz -  Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreteri
 • Meltem Üçkardeş - Hukuk Fakültesi Fakülte Sekreteri
 • Seda Kılıç - Meslek Yüksekokulu MYO Sekreteri  
 • Özge Şeker - Yabancı Diller Birimi  Sekreteri
 • Pınar Kayhan Unutur -  Lisansüstü Eğt. Enstitüsü Enstitü Sekreteri
Toplantı Türü : Video Konferans

Düzenleyen Birim : Rektör Danışmanlığı
Toplantı Konusu : Douonline Uzaktan eğitim planlaması
Toplantı Tarihi : 03 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Doç. Dr. Yelda Özkoçak V. Rektör Danışmanı
Katılımcı Sayısı : 6 kişi
Katılımcılar :

 • Öğr. Gör. Hakan Kaya - Öğrenci Dekanı  
 • Gürcan Değirmencioğlu -  Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
 • Murat Yaşar Ağca - Öğrenci İşleri Müdürü
 • Mehmet Cihan Yıldırım - Bilgi İşlem Merkezi
 • Ertuğrul Kuru - Bilgi İşlem Merkezi
Toplantı Türü : Video Konferans

Düzenleyen Birim : Rektör Danışmanlığı
Toplantı Konusu : Douonline Uzaktan eğitim planlaması_YDB
Toplantı Tarihi : 03 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Doç. Dr. Yelda Özkoçak V. Rektör Danışmanı
Katılımcı Sayısı : 4 kişi
Katılımcılar :

 • Öğr. Gör. Tuğba Nilgün Kın  - YDB Birimi Müdür 
 • Öğr. Gör. Hakan Kaya -  Öğrenci Dekanı 
 • Gürcan Değirmencioğlu - Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
Toplantı Türü : Video Konferans

Genel Sekreterlik

Düzenleyen Birim : Genel Sekreterlik
Toplantı Konusu : Öğrencilerin Bilgilendirilmesi ve Sosyal Medya Kullanımı
Toplantı Tarihi : 11 Mart 2020
Toplantı Başkanı : Av. Bağlan Uzgören Genel Sekreter
Katılımcı Sayısı : 5 kişi
Katılımcılar :

 • Doç. Dr. Yelda Özkoçak V. Rektör Danışmanı
 • Öğr. Gör. Hakan Kaya Öğrenci Dekanı
 • Ayşe Mutioğlu Genel Sekreter Yrd.
 • Duygu Özbek Gül Kurumsal İletişim Müdürü
Toplantı Türü : Yüz Yüze

Düzenleyen Birim : Genel Sekreterlik
Toplantı Konusu : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen 16/03/2020 tarih ve E.21112 sayılı yazı / Uzaktan eğitim platformu
Toplantı Tarihi : 16 Mart 2020
Toplantı Başkanı : Av. Bağlan Uzgören Genel Sekreter
Katılımcı Sayısı : 6 kişi
Katılımcılar :

 • Doç. Dr. Yelda Özkoçak V. Rektör Danışmanı
 • Öğr. Gör. Hakan Kaya Öğrenci Dekanı
 • Ayşe Mutioğlu Genel Sekreter Yrd.
 • Gürcan Değirmencioğlu Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
 • Murat Yaşar Ağca Öğrenci İşleri Müdürü
Toplantı Türü : Yüz yüze

Düzenleyen Birim : Genel Sekreterlik
Toplantı Konusu : Pandemi Süreci Genel Bilgilendirme
Toplantı Tarihi : 19 Mart 2020
Toplantı Başkanı : Av. Bağlan Uzgören Genel Sekreter
Katılımcı Sayısı : 14 kişi
Katılımcılar:

 • Ayşe Mutioğlu Genel Sekreter Yardımcısı
 • Murat Yaşar Ağca Öğrenci İşleri Müdürü
 • Hatice Sakin Yazı İşleri Müdürü
 • Gündem Düvenci Personel Müdürü
 • Erkan Bilgili İdari İşleri Müdürü
 • Bahri Olcay Sayın Alma Müdürü
 • Neslihan Yılmaz Mali İşler Müdürü
 • Hakan Kaya Öğrenci Dekanı
 • Duygu Gül Özbey Kurumsal İletişim Müdürü
 • Ülker Tezkaç Uluslararası Ofis / Erasmus Koord.
 • Onur Bugan Kütüphane ve Dok. Müdürü
 • Gürcan Değirmencioğlu Bilgi İşlem Müdürü
 • Gözde İnan Lis.üstü / Fak. /Myo Sekr. Temsilcisi
Toplantı Türü : Video Konferans

Düzenleyen Birim : Genel Sekreterlik
Toplantı Konusu : Öğrencilerin Bilgilendirilmesi ve Sosyal Medya Kullanımı
Toplantı Tarihi : 03 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Av. Bağlan Uzgören Genel Sekreter
Katılımcı Sayısı : 5 kişi
Katılımcılar :

 • Doç. Dr. Yelda Özkoçak V. Rektör Danışmanı
 • Öğr. Gör. Hakan Kaya Öğrenci Dekanı  
 • Ayşe Mutioğlu Genel Sekreter Yrd.
 • Duygu Özbek Gül Kurumsal İletişim Müdürü
Toplantı Türü : Tele-Konferans

Düzenleyen Birim : Öğrenci Dekanlığı
Toplantı Konusu : DOUSEM ve İdeasoft Online E-Ticaret Eğitim Programı
Toplantı Tarihi : 03 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK - Rektör Danışmanı
Katılımcı Sayısı : 3 kişi
Katılımcılar :

 • Dr. Hakan KAYA Öğrenci Dekanı
 • Burcu KALYAN - Mezunlar Ofisi Sorumlusu
 • Numan OLCAY - Kariyer Merkezi Sorumlusu
Toplantı Türü : Video Konferans

Düzenleyen Birim : DOUSEM
Toplantı Konusu : Online E-ticaret Eğitimi
Toplantı Tarihi : 11 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Doç. Dr. Yelda Özkoçak V. Rektör Danışmanı
Katılımcı Sayısı : 5 kişi
Katılımcılar :

 • Gürcan Değirmencioğlu Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
 • Burcu Kalyan Öğrenci Dekanlığı
Toplantı Türü : Tele-Konferans

Düzenleyen Birim : Kurumsal İletişim ve Tanıtım Birimi
Toplantı Konusu : Sosyal Medya ve Pandemi Sürecinde Farkındalık
Toplantı Tarihi : 14 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Duygu Özbek Gül Halkla İlişkiler Müdürü
Katılımcı Sayısı : 10 kişi
Katılımcılar:

 • Ebru Bozay Memur
 • Deniz Tomar Memur
 • Havva Altıntaş Memur
 • Eray Kızılırmak Memur
 • Tuğba Erdem Memur
 • Hakan Çalışkan Memur
 • Deniz Pamuk Grafiker
 • Hazal Dindar Psikolog
 • Simge Yalçınkaya Psikolojik Danışman
Toplantı Türü : Tele-konferans

Düzenleyen Birim : Öğrenci Dekanlığı
Toplantı Konusu : 23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlik planlaması
Toplantı Tarihi : 15 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Dr. Hakan KAYA - Öğrenci Dekanı
Katılımcı Sayısı : 4 kişi
Katılımcılar :

 • Melike BÖYÜKYİYİT - Memur
 • Yasin ERBAŞ - Kulüpler Sorumlusu
 • Numan OLCAY - Kariyer Merkezi Sorumlusu
Toplantı Türü : Video Konferans

Düzenleyen Birim : DOUSEM
Toplantı Konusu : Online E-ticaret Eğitimi
Toplantı Tarihi : 14 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Doç. Dr. Yelda Özkoçak DOUSEM V. Müdür
Katılımcı Sayısı : 3 kişi
Katılımcılar :

 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İlgün Kamanlı DOUSEM V. Müdür Yrd.
 • Burcu Kalyan Öğrenci Dekanlığı
Toplantı Türü : Tele-Konferans

Düzenleyen Birim : Öğrenci Dekanlığı
Toplantı Konusu : Kurumsal İletişim Birimi ve Öğrenci Dekanlığı Kovid-19 kapsamında Öğrenci Kulüpleri ile yürütülecek etkinlikler
Toplantı Tarihi : 19 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Dr. Hakan KAYA - Öğrenci Dekanı
Katılımcı Sayısı : 4 kişi
Katılımcılar :

 • Yasin ERBAŞ Kulüpler Sorumlusu
 • Hakan ÇALIŞKAN  Kurumsal İletişim Birimi Memuru
 • Melike BÖYÜKYİYİT Memur
Toplantı Türü : Video Konferans

Düzenleyen Birim : Öğrenci Dekanlığı
Toplantı Konusu : Career Talks
Toplantı Tarihi : 21 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Öğr. Gör. Hakan KAYA - Öğrenci Dekanı
Katılımcı Sayısı : 3 kişi
Katılımcılar :

 • Melike BÖYÜKYİYİT - Öğrenci Dekanlığı
 • Numan OLCAY - Kariyer Merkezi Sorumlusu
Toplantı Türü : Telekonferans

Düzenleyen Birim : Öğrenci Dekanlığı
Toplantı Konusu : Online Yoga Eğitimi Planlaması
Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Öğr. Gör. Hakan KAYA - Öğrenci Dekanı
Katılımcı Sayısı : 3 kişi
Katılımcılar :

 • Melike BÖYÜKYİYİT - Öğrenci Dekanlığı
 • Ulaş SAYDAM Spor Koordinatörü
 • Erdinç ULUS Memur
 • Gizem Gökçe Yoga Eğitmeni
Toplantı Türü : Video Konferans

Düzenleyen Birim : Genel Sekreterlik
Toplantı Konusu : Genel Durum Değerlendirmesi
Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Av. Bağlan Uzgören Genel Sekreter
Katılımcı Sayısı : 3 kişi

Katılımcılar :

 • Doç. Dr. Yelda Özkoçak V. Rektör Danışmanı
 • Ayşe Mutioğlu Genel Sekreter Yrd.
Toplantı Türü : Tele-Konferans

Düzenleyen Birim : Genel Sekreterlik
Toplantı Konusu : Genel Durum Değerlendirmesi
Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Av. Bağlan Uzgören Genel Sekreter
Katılımcı Sayısı : 14 kişi 
Katılımcılar : 

 • Ayşe Mutioğlu Genel Sekreter Yardımcısı
 • Murat Yaşar Ağca Öğrenci İşleri Müdürü
 • Hatice Sakin Yazı İşleri Müdürü
 • Gündem Düvenci Personel Müdürü
 • Erkan Bilgili İdari İşleri Müdürü
 • Bahri Olcay Sayın Alma Müdürü
 • Neslihan Yılmaz Mali İşler Müdürü
 • Hakan Kaya Öğrenci Dekanı
 • Duygu Gül Özbey Kurumsal İletişim Müdürü
 • Ülker Tezkaç Uluslararası Ofis / Erasmus Koord.
 • Onur Bugan Kütüphane ve Dok. Müdürü
 • Gürcan Değirmencioğlu Bilgi İşlem Müdürü
 • Gözde İnan Lis.üstü/ Fak. /Myo Sekr. Temsilcisi
Toplantı Türü :  Video Konferans

Düzenleyen Birim : Öğrenci Dekanlığı
Toplantı Konusu : Career Talks
Toplantı Tarihi : 28 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Öğr. Gör. Hakan KAYA Öğrenci Dekanı
Katılımcı Sayısı : 3 kişi
Katılımcılar :

 • Melike Böyükyiyit Öğrenci Dekanlığı
 • Numan Olcay Kariyer Merkezi Sorumlusu
Toplantı Türü : Video Konferans

Düzenleyen Birim : Genel Sekreterlik
Toplantı Konusu : Uzatan Eğitim Alternatifleri
Toplantı Tarihi : 29 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Av. Bağlan Uzgören Genel Sekreter
Katılımcı Sayısı : 5 kişi
Katılımcılar :

 • Doç. Dr. Yelda Özkoçak V. Rektör Danışmanı
 • Ayşe Mutioğlu Genel Sekreter Yrd.
 • Öğr. Gör. Hakan Kaya Öğrenci Dekanı
 • Öğr. Gör. Ülker Tezkaç Uluslararası Ofis Koordinatörü
 • İdil Akin Broward College Temsilcisi
 • Hatem Akil Broward College Temsilcisi
Toplantı Türü : Video Konferans

Düzenleyen Birim : Kurumsal İletişim ve Tanıtım Birimi
Toplantı Konusu : Süreç Değerlendirmesi / Öğrenci Bilgilendirme ve Duyurular

Toplantı Tarihi : 29 Nisan 2020
Toplantı Başkanı : Duygu Özbek Gül Halkla İlişkiler Müdürü
Katılımcı Sayısı : 10 kişi
Katılımcılar :

 • Ebru Bozay Memur
 • Deniz Tomar Memur
 • Havva Altıntaş Memur
 • Eray Kızılırmak Memur
 • Tuğba Erdem Memur
 • Hakan Çalışkan Memur
 • Deniz Pamuk Grafiker
 • Hazal Dindar Psikolog
 • Simge Yalçınkaya Psikolojik Danışman
Toplantı Türü : Tele-konferans