"I. Ulusal Mimarlık ve Kent Araştırmaları (UMKA'22) Sempozyumu'nun bildiri özetleri kitabı yayınlanmıştır. Kitaba aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz."

UMKA 2022 Bildiri Özetleri Kitapçığı

Etkinlik Poster 300 dpi