ÇAĞRI METNİ

Ulusal Mimarlık ve Kent Araştırmaları (UMKA) Sempozyumu, mekân odaklı akademik çalışma alanlarından güncel yaklaşımlar içeren, disiplinler arası bir tartışma zemini oluşturmayı hedeflemektedir. Bilimsel bilginin üretildiği en temel araçlardan olan lisansüstü çalışmalarında yeni eğilimleri/ konu başlıklarını belirlemek ve akademik tartışma ortamı sunmak amacıyla, UMKA Sempozyumu 2022 Yılı teması “Tasarım Araştırmalarında Yeni Eğilimler” olarak belirlenmiştir.  Mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım, şehir ve bölge planlama gibi ilgili tüm bilim dallarında tez çalışmalarını sürdüren tüm lisansüstü öğrencilerine, danışmanlarına ve konuyla ilgili tüm araştırmacılara açık olan sempozyum, 26-27 Ekim 2022 tarihlerinde, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların özetlerini (250 – 500 kelime uzunluğunda) ve anahtar kelimelerini, kısa bir biyografi ile 01 Temmuz 2022 tarihine kadar, etkinlik web sayfasında yer alan özet gönderimi sekmesindeki form aracılığıyla sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Tez danışmanı belirlenmiş/atanmış olan tez öğrencileri yazarlar kısmında danışman ve eş danışman adlarını da 2. ve 3. isim olarak ekleyerek başvurularını yapmalıdır. Sempozyum dili Türkçe’dir. Özetlerin daha önce bir yerde sunulmamış/yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirmesi, yazar bilgileri gizli tutularak Etkinlik Bilim Kurulu’nca yapılacaktır. Kabul edilen bildiriler, 1 Ağustos 2022 tarihinde e-posta yoluyla ilan edilecektir. Kabul edilen ve sunuşu yapılan özet bildirileri e-kitap olarak yayınlanarak katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Etkinlik hakkında bilgi almak ve sorularınız için umka@dogus.edu.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

https://www.dogus.edu.tr/umka/anasayfa