İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet Sempozyumu


Saygıdeğer akademisyenler ve araştırmacılar,

Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen Anadolu’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı büyük bir başarı ile sonuçlanmış, Türk Milleti bağımsızlığını tüm dünyaya duyurmuştur. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, ulus devletin kökleşmesi ve Türkiye’nin çağdaşlaşması için siyasal, hukuki, ekonomik ve sosyal alanlarda kapsamlı bir reform hareketi başlatılmıştır.

29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözleriyle Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesi taçlanmış, çağdaş Türk demokrasisi bu laik siyasal dönüşümün kazanımı olmuştur.

Ulusal egemenliğin, demokrasinin, ulus bilincinin, özgür aklın, birey olmanın, fırsat eşitliğinin, kadın haklarının, çağdaş hukukun, kültür-sanatın, akılcı ve bilimsel eğitimin, ekonomik kalkınmanın, uygar yaşamın ve barışın güvencesi Cumhuriyet, istiklâl mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseri olmuştur.

Bu kapsamda, Doğuş Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle 27-28 Ekim 2023 tarihlerinde Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna “İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet” başlıklı ulusal nitelikli bir sempozyum düzenlenecektir. Bildiri özetleri, sempozyum bildiri kitapçığında yer alacaktır. Sunulan ve bilim kurulu tarafından uygun görülen çalışmalar tam metin olarak basılacaktır.

Sempozyum, Cumhuriyetin 100. yılında değişimleri, beklentileri ve projeksiyonları ortaya koymak amacıyla çeşitli alanlardan akademisyenleri, araştırmacıları ve uzmanları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Katılımın ücretsiz olduğu sempozyum, niteliksel veya niceliksel her türlü araştırma yaklaşımına açıktır.

Sempozyum, yeni doçentlik kriterlerine uygundur.


cumhuriyetin-100-yili