Araştırma Politikaları

Doğuş Üniversitesi,  eğitim - öğretim, araştırma ve topluma hizmette her zaman mükemmeli hedefleyen bir dünya üniversitesi olmak vizyonuna uygun olarak ülkemizin bilim, teknoloji, sanat ve kültür alanındaki gelişmelerinde öncü rol üstlenmeyi ve toplum yararına çalışmalar yürütmeyi misyon edinmiş bir üniversitedir. Araştırma ve yayın ile bilime katkı sağlamak Üniversitenin öncelikli değerleri arasındadır.

Stratejik Planında yer alan ar-ge ile ilgili amaçlar çerçevesinde, Üniversitemizin Ar-Ge politikası ‘Kalıcı bilimsel, teknolojik  ve  sanatsal eserler üreterek Fen, Mühendislik, Sanat, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında dünya bilimine uluslararası düzeyde önemli katkılar sunmak’ olarak belirlenmiştır.  Bu kapsamda, Üniversitemiz, aşağıdaki başlıklara önem vermektedir:

  1. Araştırma ve yayınların nitelik ve niceliğini artırmak
  2. Çok disiplinli ve disiplinler arası araştırmalar yapmak 
  3. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğiyle araştırma yapmayı özendirmek
  4. Yurt içi ve yurt dışı araştırma destek fonlarına/programlarına katılımı artırmak
  5. Bilimsel üretimi dünya standartlarına çıkarabilmek için nitelikli insan kaynağı oluşturmak ve bu insan kaynağının devamlılığını sağlamak
  6. İş dünyası ve ülke sanayi ile sağlıklı ve kalıcı işbirliği geliştirmek 
  7. Ulusal ve uluslararası işbirliklerini arttırmak 
  8. Ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlara üye olmak ve onların araştırma/geliştirme faaliyetlerinde önemli rol üstlenmek.