Projeler

Doğuş üniversitesinin öncelikli politikalarından birisi üniversitede yapılan bilimsel araştırma projeleri (BAP) ve BAP dışı projelerin sayısını ve kalitesini arttırmaktır. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen özelliklere sahip projelere öncelik verilmektedir.

  • Uluslararası/ulusal fonlarla desteklenen projeler
  • Diğer uluslararası/ulusal bilimsel kuruluşlarla yapılan ortak projeler
  • Birden fazla öğretim elemanının katıldığı projeler
  • Disiplinler arası projeler
  • Üniversite-sanayi işbirliği içeren projeler
  • Bölümlerin eğitim ve araştırma altyapılarının (laboratuvar vs) oluşturulması için hazırlanan altyapı projeleri
  • Sonuçları uluslararası endekslere geçmiş hakemli dergilerde makale olarak yayınlanabilecek ve/veya patent alınması mümkün olabilecek projeler
  • Sonuçları üniversite-sanayii işbirliğine katkıda bulunabilecek, içerik ve görsel sonuçlarıyla uygulama potansiyeli bulunan projeler.