Teknoloji Transfer Ofisi

DİTTO - DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TTO

DİTTO 2015 yılında kurulmuştur.
DİTTO’nun amacı: Doğuş Üniversitesinde akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında özellikle sanayide kullanılması, ulusal ve uluslararası finansal destek programlarından yararlanılması, üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi, 
Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının yönetilmesi ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesidir. 

Çalışma Alanı I: Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri; 
Üniversite çıkışlı firma (spin-off) kurulmasına yardımcı olmak, iş geliştirme ve pazarlama gibi destek hizmetlerinin sağlanması, Üniversite çıkışlı firma kurulmasına aracılık etmek üzere, çekirdek sermaye temini, kuluçkalık sağlama, iş rehberliği hizmetleri sağlanması, araştırmacılara ve öğrencilere küçük bütçeli proje desteği hizmetlerinin sağlanması,

Çalışma Alanı II: Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri; 
Üniversite ile sanayi arasında işbirliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetlerinin sunulması, ayrıca üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri oluşturulması da, bunun yanı sıra, yurt içi veya yurt dışındaki TTO Merkezleri ile ağ yapılanma (networking) faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alandaki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunulması;

Çalışma Alanı III: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler; 
Ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık yaratma ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmaları geliştirilmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi,

Çalışma Alanı IV: Proje Geliştirme / Yönetim Hizmetleri; 
Sanayi ile üniversite arasında kontratlı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık sahalarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretme, proje geliştirilmesi ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağlanması, buna ilave olarak, proje pazarı ve proje yarışması etkinlikleri düzenlenmesi ve ayrıca, sanayiye yönelik test ve analiz hizmetleri sunarak analiz sonucu ortaya çıkan işletme problemlerinin çözümü yönünde projeler yürütülmesini organize etme gibi faaliyetlerin yürütülmesi;

Çalışma Alanı V: Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Yönetilmesi ve Lisanslama hizmetleri; 
Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent/faydalı model/endüstriyel tasarım başvurusu yapılması, sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans sözleşmesinin yapılması da dahil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetlerin sunulması;


DİTTO’nun FAALİYET ALANINDAKİ ULUSAL & ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI

  1. TÜBİTAK DESTEKLERİ
  2. DPT
  3. İSTKA-İSTANBUL KALKINMA AJANSI
  4. KOSGEB
  5. SAN-TEZ
  6. BAKANLIK
  7. EU HORIZON
  8. DİĞER