Hukuk Fakültemizin öğretim dili Türkçedir. Öğrencilerimiz doğrudan hukuk fakültesinin birinci sınıfından öğrenimlerine başlayabilmektedir. Ancak akademisyen olmayı arzu eden veya uluslararası örgütlerde ve uluslararası hizmet veren avukatlık bürolarında çalışmayı hedefleyen öğrencilerimiz, isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık okuyabilmektedir.

Fakültemizde temel hukuk derslerinin yanı sıra güncel alanlara ilişkin birçok seçimlik hukuk dersleri de sunulmaktadır. Çevre Hukuku, Trafik Hukuku, Spor Hukuku, Tüketici Hukuku, Uluslararası Tahkim Hukuku, Uluslararası Deniz Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Teori ve Uygulamada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avukatlık Hukuku, Hukuk Metodolojisi, Kriminoloji, İhale Hukuku, İmar Hukuku, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Sağlık Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku, Hukuk Dili, Demokrasi Teorisi gibi.

Fakültemiz, öğrencilerine Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Adli Tıp Kurumu ve Ceza İnfaz Kurumu, gibi kurumları ziyaret ederek uygulamayı yerinde görme fırsatları da sunmaktadır. Ayrıca bölüm derslerini uygulamalı olarak işleyebildikleri sanal mahkeme salonu bulunmaktadır.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçedir. Bölümde isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Avukat, hakim, savcı, noter, icra müdürü, akademisyen, bakanlıklarda uzman, müfettiş, banka ve finans kuruluşlarında danışmanlık, hukuk müşavirliği, kaymakamlık ya da özel sektör gibi pek çok alanda kariyer oluşturabilir.

x

Bize Ulaşın

Select a choice