Çap / Yandal

ÇAP Başvuru ve Kabul Koşulları;

Başvurular OBS(Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır.

 1. Anadalı lisans programı öğrencisi en erken 3. ve en geç 5. yarıyılı başında, anadalı önlisans programı öğrencisi ise en erken 2. ve en geç 3. yarıyılı başında başvurabilir.
 2. Öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, GNO'nın en az 3,00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
 3. Türkçe programlarda okuyup, İngilizce programlarda ÇAP yapmak isteyen öğrencilerin, DÜİYES sınavına girerek başarılı olmaları veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
 4. Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda ÇAP yapmak istedikleri takdir de, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu, ilgili kurumların sınavlarına katılarak belgelendirmek zorundadırlar.
 5. Doğuş Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.
 6. Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Genel not ortalaması eşit olduğunda öğrencinin anadal programı başarı sıralamasında ki yüzdelik oranına bakılır.
 7. Başvurular OBS(Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapılır. Fakülte/Müdürlük/Yüksekokul tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu akademik takvim de yer alan tarih ile ilan edilir.
 8. Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz.
 9. Aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir.
 10. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar  Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin" yönetmelik hükümlerince düzenlendiği, söz konusu yönetmeliğin 16. maddesinin 1.bendine ise 21 Aralık 2019 tarihli ve 30985 Resmi Gazete ile "Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

Başvuru için  tıklayınız.

*Anadal programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Değerlendirmede sınıfının ilk %20’sine girip ağırlıklı genel not ortalaması yüksek olana öncelik verilir.

*DGS ile yerleşen öğrencilerin, başarı sıralaması şartı bulunan programlarda çift anadal yapma hakkı bulunmamaktadır. (Hukuk, Mimarlık, Mühendislik ve Öğretmenlik Programlarına Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 20.01.2021 tarihli kararı ile)

 YANDAL Başvuru ve Kabul Koşulları;

 1. Başvurular OBS(Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacaktır.
 2. Öğrenci, yandal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir.
 3. Önlisans öğrencisi yandal başvurusu yapamaz.
 4. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.
 5. Türkçe bölümde okuyup, İngilizce bölümlerde yandal yapmak isteyen öğrencilerin, DÜİYES sınavına girerek başarılı olmaları veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.
 6. Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda yandal yapmak istedikleri takdir de, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu, konuyla ilgili kurumların Türkçe yeterlilik sınavlarına katılarak belgelendirmek zorundadırlar.
 7. Doğuş Üniversitesinin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.
 8. Başvuru sayısının fakülte tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
 9. Başvurular OBS(Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden yapılır. Fakülte/Müdürlük tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu akademik takvim de yer alan tarih ile ilan edilir.
 10. Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz.
 11. Aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir.

Başvuru için tıklayınız.

2022-2023 ÇAP-YANDAL Kontenjan Listesi için tıklayınız.

Doğuş Üniversitesi Çift Anadal- Yandal Yönergesini için tıklayınız

x

Bize Ulaşın

Select a choice