Burslar / İndirimler

2019 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkezi Yerleştirme (ilk yerleştirme) tercihlerinde, Doğuş Üniversitesi’nin %50 ve %25 kontenjanlı programlarına ilk 5 tercihinden birinde yerleşen öğrencilerimize, yerleşmiş oldukları indirimlerine ek %15 Tercih İndirimi uygulanmaktadır.

%75 indirimli kontenjanları olan bölümlerimize yerleşen öğrencilere, Yetenek Sınavları ile öğrenci alan bölümlerimize ve Türkçe programlara yerleşip isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencilere ilk yıl okuyacakları isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitim ücretine Tercih İndirimi uygulanmamaktadır.

Tercih indirimleri eğitim sürelerine ek +1 yıl daha geçerlidir. Ön lisans programları için 2+1 yıl; lisans programları için 4+1 yıl geçerlidir. Belirtilen sürelerin sonunda burs ve indirim kesilir.

Tercih İndirimini ne zaman hangi programlara ve kontenjanlara ne oranda burs verileceğine her yıl Mütevelli Heyet tarafından karar verilir.

2019 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde, Doğuş Üniversitesi’nin Türkçe Programlarına yerleşen öğrenciler, kayıt olacakları ilgili yılda Hazırlık Sınıfına kayıt olabilirler.

ÖSYM tarafından yerleştikleri Burs ve İndirimlere bakılmaksızın, ilgili programın yıllık ücreti üzerinden %50 oranında indirim alarak kayıt yaptırabilirler.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıflarına hangi oranda burs verileceğine her yıl Mütevelli Heyet tarafından karar verilir.

Öğrenim ücreti bursu, yetenek bursu ve öğrenim ücretlerinde indirim aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

 1. Öğrenim Ücreti Bursu (%100): Bu burs Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda puan türüne göre üstün başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %100’ünü kapsar. Bu bursu alabilmek için ÖSYM tarafından %100 burslu programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.
 2. Öğrenim Ücreti İndirimi (%75): Bu indirim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %75’ini kapsar. Bu indirimi alabilmek için ÖSYM tarafından %75 indirimli programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.
 3. Öğrenim Ücreti İndirimi (%50): Bu indirim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %50’sini kapsar. Bu indirimi alabilmek için ÖSYM tarafından %50 indirimli programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.
 4. Öğrenim Ücreti İndirimi (%25): Bu indirim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %25’ini kapsar. Bu indirimi alabilmek için ÖSYM tarafından %25 indirimli programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.
 5. Yetenek Bursu: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alınan programlar için yapılan bursluluk sınavında üstün başarı gösteren öğrencilere, belirlenen kontenjan dahilinde verilir ve öğrenim ücretinin %100’ünü kapsar.
 6. Yetenek İndirimi: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alınan programlar için yapılan çizim sınavını başararak kayıt yaptıran öğrencilere, kontenjan dahilinde ve belirlenen oranlarda öğrenim ücretinde verilen indirimi kapsar.
Bu indirimler, öğrenim dili Türkçe olan ve Hazırlık Sınıfı zorunlu olmayan programlara yerleştirilen öğrencilerin, isteğe bağlı olarak okuyacakları İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrenim ücretini kapsamaz.

Ortaöğretimdeki öğrenim görmüş oldukları alanlarına yönelik oluşan yerleştirme başarı sırasına göre (ek puan hariç) indirimli ya da ücretli programlara yerleştirilen öğrencilerden;

 1. SAY, SÖZ, EA puan türlerinde başarı sırasına göre ilk 1000’e girenlere %100 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca aylık 500.-TL nakit ve öğle yemeği desteği, 1001-3000 arasına girenlere %100 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 350.-TL nakit ve öğle yemeği desteği, 3001-5000 arasına girenlere %50 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 150.-TL nakit ve öğle yemeği desteği,
 2. DİL puan türünde ilk 300’e girenlere %100 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 500.-TL nakit ve öğle yemeği desteği, 301-500 arasına girenlere %50 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 350.-TL nakit ve öğle yemeği desteği

şeklinde verilir.

Her akademik yıl bitiminde, kendi programında sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 3.00 veya üzeri olan öğrenciler arasından en yüksek not ortalamasına sahip sınıf birincilerine takip eden akademik yıl için ve bir yıl süre ile verilir. Not ortalamasının aynı olması durumunda AKTS toplamlarına bakılarak yüksek olan tercih edilir. Akademik başarı indirimi değerlendirilirken takip eden yaz öğretimi dikkate alınmaz.

Akademik Başarı Bursundan lisans ve önlisans programlarına yeni kayıt olan öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri, tam burslu öğrenciler, artık yıl durumunda olan öğrenciler ve disiplin cezası almış öğrenciler yararlanamaz.

Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler; varsa İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olup, lisans programında iki yarıyıl öğrenim gördükten sonra burstan yararlanma hakkına sahip olabilirler.

Yatay ve dikey geçişle gelen veya daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı derslerden muafiyeti bulunan öğrencilerin gelmiş oldukları Üniversitedeki durumları da göz önüne alınır.

Öğrencinin ilgili bahar yarıyılı sonuna kadar programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.

Akademik Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencilere, ödediği eğitim – öğretim ücretinden  %50 oranında indirim yapılır.

Akademik Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencinin Üniversiteden ayrılması durumunda indirim hakkı başka bir öğrenciye devredilemez.

Üniversite lisans ve önlisans programlarında okumakta olan ve Üniversite bünyesinde yürütülen spor branşlarında faal olarak takımlarda mücadele eden öğrencilere verilir:

 1. Spor takımlarında mücadele eden ve branşında birincilik başarısını sağlayan öğrencilere ödediği öğretim ücretinden %50 indirim sağlanır.
 2. Spor takımlarında mücadele eden ve branşında ikincilik başarısını sağlayan öğrencilere ödediği öğretim ücretinden %25 indirim sağlanır.
 3. Spor takımlarında mücadele eden ve branşında üçüncülük başarısını sağlayan öğrencilere ödediği öğretim ücretinden %15 indirim sağlanır.
 4. Spor takımlarında mücadele eden ve branşında başarı sağlayan öğrencilere Yemek Bursu sağlanır.

Üniversiteyi kazanan, Üniversite bünyesinde yürütülen Spor branşlarında faal olarak takımlarda mücadele edeceği taahhüdünü veren ve aşağıdaki koşulları taşıyan öğrencilere verilir:

 1. Bursa müracaat ettiği tarih itibariyle son 3 yıl içerisinde milli sporcu olmak,
 2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden milli sporcu belgesini ibraz eden faal sporcu olmak,
 3. Takım sporlarında ve bireysel branşlarda indirime müracaat ettiği yıl ikinci lig ve üstü liglerde faal olarak oynamak,
 4. Ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek madalya almış olmak.
Yıllık olarak verilen sporcu bursu için başvuran öğrencilerin durumu Öğrenci Dekanlığı tarafından değerlendirilir ve Burs, İndirim ve Destek Komisyonu tarafından karara bağlanarak Rektörlüğe sunulur.

Üniversite öğrencisi olup ve Üniversite bünyesindeki tüm sanat dallarından birinde uluslararası düzeyde ilk üç dereceye girerek başarı sağlayan öğrencilere uygulanır.

Sanat ve Kültür Bursu yıllık olarak verilir. Öğretim ücretinden %25 oranında yapılan indirimi kapsar. Her yıl sanat dallarında bursa başvuran öğrencilerin durumu Burs, İndirim ve Destek Komisyonu tarafından değerlendirilerek Rektörlüğe sunulur.

Üniversitenin %25, %50, %75 indirimli ve ücretli lisans programlarına kayıtlı Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre aşağıda belirtilen oranlarda öğretim indirimi uygulanır.

Diploma Notu

Burs Oranı

40 ve üstü

%100

35 – 39

%75

30 – 34

%60

24 – 29

%25

23 ve altı

%10

Çift anadal öğrenimi, anadal öğrenimine başlanılan yıl esas alınarak normal öğrenim süresi +1 yıl boyunca ücretsizdir. İlgili sürede öğrenimi tamamlayamamış öğrenciler öğrenime ücretli olarak devam ederler.

Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/veya iki kez disiplin cezası alması halinde kesilir.

Yan Dal programları ücretsizdir. Anadal programından mezun olan öğrencinin, yan dal programında en fazla 1 yarıyıl ücretsiz öğrenim görme hakkı vardır.

Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/veya iki kez disiplin cezası alması halinde kesilir.

Üniversitede öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan lisans ve önlisans programları öğrencileri; Öğrenci Dekanlığı tarafından planlanmış / planlanacak olan sosyal sorumluluk projelerinde görev almak üzere başvuru yapabilirler.

Yapılan başvurular, Öğrenci Dekanlığı tarafından yıllık faaliyet planlamaları doğrultusunda değerlendirilir. Başvurusu uygun bulunan öğrencilere, eğitim – öğretim yılı içeresinde görev alacakları sosyal sorumluluk çalışması sayısına bağlı olarak, çeşitli oranlarda eğitim – öğretim ücretinden düşülmek üzere burs verilebilir.

Dikey Geçiş Sınavı ile burslu ve indirimli lisans programlarımıza yerleşerek kayıt hakkı kazanan öğrenciler için, burs ve indirimler normal öğrenim süresine ek olarak +1 yıl daha geçerlidir. Belirtilen sürelerin sonunda burs ve indirim kesilir.

Öğrencinin iki kez disiplin cezası alması halinde kesilir.

Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken Üniversitemiz lisans ve önlisans programlarına yatay geçiş yolu ile kayıt hakkı kazanan öğrencilere, program bazında Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenen oranlar doğrultusunda ilan edilen indirimi kapsar. Bu indirim, başarı durumuna bakılmaksızın, zorunlu hazırlık sınıfı hariç, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı girişli öğrencilerden itibaren normal öğrenim süresi +1 yıl devam eder.

Kurum içi yatay geçişlerde, öğrencinin geçiş yapmadan önceki programında sahip olduğu indirim oranı aynı şekilde yatay geçiş indirimi olarak yeni programına aktarılabilir.

Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/veya iki kez disiplin cezası alması halinde kesilir.

Üniversitede öğrenim görmekte olan her bir kardeşe %10 oranında öğretim ücretinden yapılan indirimi kapsar.

Destek indiriminden yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını belgeleyerek Rektörlüğe şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Üniversitenin herhangi bir ön lisans programından mezun olup, herhangi bir lisans programının ücretli kontenjanına yerleştirilen öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenen oranlar doğrultusunda indirim yapılır.

Üniversitenin herhangi bir ön lisans / lisans programından mezun olan öğrencilere, uzaktan eğitim programları hariç, Üniversitenin tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırmaları durumunda burs verilebilir. Hangi programlara ne oranda burs verileceğine her yıl eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Mütevelli Heyet tarafından karar verilir.

Destek indiriminden yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını belgeleyerek Rektörlüğe şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Üniversitenin lisans ve önlisans programları öğrencilerine Üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışma karşılığı verilen desteği kapsar. Bu destek için başvurular Öğrenci Dekanlığına yapılır.

Çalışma desteği alan öğrenciler ayda en fazla 120 saat çalışmak üzere, görev yapmak istediği birimi belirterek başvuruda bulunabilir. Destek miktarı, her akademik yılı başında saat ücreti esasına göre belirlenir. Çalışma desteğine başvuran öğrencilerin çalışacakları birimlere yerleştirilmeleri Öğrenci Dekanlığı tarafından yapılır.

Normal eğitim öğretim süreleri aşağıda belirtildiği şekildedir:
Ön lisans ve Lisans Programları için;
Hazırlık sınıfı hariç;

Ön lisans Programları için 2 yıl;
Lisans Programları için 4 yıldır.

Lisansüstü Programlar için; bilimsel hazırlıkta geçirilen süreler hariç; programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın;

Tezsiz yüksek lisans programları için 1,5 yıl,
Tezli yüksek lisans programları için 3 yıl,
Tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için 6 yıl,
Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için 7 yıldır.

İzinli geçen süreler eğitim öğretim süreleri dışındadır.

Aşağıda belirtilen durumlarda izleyen yarıyıldan itibaren Burs, İndirim, Teşvik ve Destek kesilir:

 1. Öğrenim Ücreti Bursu, Yetenek Bursu, Öğrenim Ücreti ve Yetenek İndirimleri: 2017-2018 eğitim-öğretim yılı girişli öğrencilerden itibaren; hazırlık sınıfı hariç; ön lisans programları için 2+1 yıl; lisans programları için 4+1 yıl geçerlidir. Belirtilen sürelerin sonunda burs ve indirim kesilir.
 2. Kardeş İndirimi: Kardeş indiriminden yararlanan öğrencilerden, kardeşlerden birinin öğreniminin sonlanması durumunda kardeş indirimi kesilir.
 3. Sporcu Bursu ile Sanat ve Kültür Bursu: Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/veya iki kez disiplin cezası alması halinde kesilir.
 4. Çift Anadal Bursu: Çift anadal öğrenimi, anadal öğrenimine başlanılan yıl esas alınarak normal öğrenim süresi + 1 yıl boyunca ücretsizdir. İlgili sürede öğrenimi tamamlayamamış öğrenciler öğrenime ücretli olarak devam ederler.
 5. Yandal Bursu: Anadal programından mezun olan öğrencinin, yan dal programında en fazla 1 yarıyıl ücretsiz öğrenim görme hakkı vardır.Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/veya iki kez disiplin cezası alması halinde kesilir.
 6. Dikey Geçiş İndirimi: Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/veya iki kez disiplin cezası alması halinde kesilir.
 7. Yatay Geçiş İndirimi: Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/veya iki kez disiplin cezası alması halinde kesilir.

Burs, indirim, teşvik ve desteklerde kazanılma ve kesilme koşulları çift anadal  ve yandal yapan öğrenciler için de geçerlidir.

Birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenciler, kardeş ve sporcu indirimleri hariç olmak üzere, sadece miktar olarak en yüksek olandan yararlanabilirler.

Tüm burs ve indirimler güz ve bahar yarıyılları için geçerli olup, yaz öğretiminde geçerli değildir.

 

Öğrencinin alacağı burs ve indirimlerin toplamı %100’ü aşamaz.

 

Teşvik ve Destek Burs ve İndirimlerinden Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl itibariyle yararlanamayan/yararlanmayan öğrenciler için geriye dönük uygulama yapılamaz.

Takip Et

x