Laboratuvarlar

Animasyon Laboratuvarı: Özellikle Görsel İletişim Tasarımı bölümü derslerinin işlenmesinde kullanılmaktadır. Animasyon çalışmalarına özel ışıklı masa yer almaktadır. Laboratuvar ayrıca bölüm öğrencilerin, animasyon çalışmaları dışındaki bilgisayar ve internet ihtiyaçlarını da karşılayacağı şekilde tasarlanmıştır.

PC Laboratuvarları: Doğuş Üniversitesi'nin tüm öğrencilerinin yararlandığı bilgisayar laboratuvarlarında, farklı çalışmaların yapılmasına olanak sağlayan tüm programlar yüklüdür. Yerleşke içinde farklı noktalarda, tamamı internet bağlantılı 12 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

CAD/CAM Laboratuvarı: Computer Aided Design (CAD) (Bilgisayar Destekli Tasarım) / Computer Aided Manufacturing (CAM) ( Bilgisayar Destekli Üretim) laboratuvarında, öğrenciler bilgisayar ortamında tasarladıkları nesneleri veya özel kodlama tekniklerini kullanarak oluşturdukları programları sisteme transfer ederek, gerçek anlamda üretim yapabilmektedir. Sisteme eklenen üretim bandı ve robot birimi ile bütün halinde "insansız üretim sistemi" gerçekleştirilmiştir.

CIM Laboratuvarı: CIM (Computer Integrated Manufacturing) laboratuvarında öğrenciler teorik ve pratik deneyim kazanmaktadır. Öğrenciler, farklı sanayi sektörlerinde karşılaşılabilecekleri olası ileri teknoloji problemlerini, üniversite yıllarında inceleme ve çözüm üretme yollarını öğrenme fırsatına sahip olmaktadır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Laboratuvarı: Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yararlandığı laboratuvar, gerekli tüm elektronik ve teknolojik altyapıya sahiptir. Deney masaları, öğrencilerin 2 kişi çalışabileceği şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca, laboratuvarda bulunan LABVIEW yazılımı sayesinde, öğrenciler çeşitli deneyleri bilgisayar ortamında gerçekleştirebilme olanağına sahiptir.

Kimya Laboratuvarı: Mühendislik Fakültesi öğrencilerine ilk yıl verilen Kimya derslerinde Kimya teorik bilgilerine paralel olarak, deneysel uygulamalar kimya laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarlarda genellikle gruplar halinde anyon-katyon analizleri, çöktürme, nötralizasyon, redoks reaksiyonları deneyleri ile öğrencilerin kimyasal maddeleri ve reaksiyonları tanıması sağlanmaktadır. Ayrıca paralel olarak Sanal Kimya Laboratuvarından (simülasyon laboratuvarı) da sık sık yararlanılmaktadır. Özellikle inorganik reaksiyonlar, termokimya, titrasyon, gazlar ve kuantum kimya deneyleri simüle edilerek hata hesapları, grafik çizme, doğrusal regresyon ve yaklaşık hesaplamaların yapıldığı bu laboratuvarda, 1.016 deney yürütmek mümkündür.

Macintosh Laboratuvarları: Grafik, Grafik Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı bölümleri öğrencilerinin kullandığı laboratuarlarda, i-mac'ler, video projektörler ve renkli yazıcılar bulunmaktadır. Çizim, grafik, tasarım vb. çalışmaların yapıldığı bu laboratuvarlarda, proje çalışmaları için gerekli tüm yazılımların en son sürümleri yüklüdür.

Makine Mühendisliği Laboratuvarları: Makine Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere Mühendislik Fakültesi tarafından kullanılmaktadır. Laboratuvarlarda, temel elektronik ve enstrümantasyon eğitim setleri, algılayıcı eğitim setleri ve üniversal çekme-basma test cihazı yer almaktadır. Ayrıca; yüzey inceleme ve görüntüleme mikroskobu, sertlik ölçme cihazı, ısı transferi ve akış ölçme, millerde burulma ve eğilme deney düzenekleri de bulunmaktadır. Laboratuvarlarda; "standart elektronik cihazlar kullanılarak temel elektronik ölçüm yöntemleri ile ilgili deneyler, temel algılayıcılar kullanılan ve gerekli sinyal işleme devreleri öğrenciler tarafından kurulan deneyler, malzeme mekaniği ve mukavemet alanında çekme- basma deneyleri, 3 nokta eğme deneyi, 4 nokta eğme deneyi ve derin çekme kabiliyeti ölçme deneyleri" yapılabilmektedir.

Mikro İşlemci Laboratuvarı: Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yararlandığı laboratuvar, özellikle Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği programlarının en önemli uygulama ortamları arasındadır. Motorola ve Intel eğitim setleri ile donatılan laboratuvarlar, oldukça geniş bir alanda mikro işlemci eğitimi verilmesini sağlamaktadır.

Multimedya Laboratuvarı: Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi bünyesinde yer alan laboratuvar, öğrencilerin multimedya uygulamalarını kullanabilmesine uygun teknolojik donanıma sahiptir. Ayrıca, bilgisayar destekli her türlü sunum ve dersler için gerekli alt yapının bulunduğu  155 adet multimedya destekli derslik kurulmuştur. Bu derslikler, özellikle anlatımı görsel ağırlıklı olan derslerin işlenmesinde kullanılmaktadır.

 

x

Bize Ulaşın

Select a choice