Burslar / İndirimler

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Merkezi Yerleştirme (ilk yerleştirme) tercihlerinde, Doğuş Üniversitesi’nin Ücretli ve %25 kontenjanlı programlarına ilk 5 tercihinden birinde yerleşen öğrencilerimize; yerleşmiş oldukları indirimlerine ek %45 Tercih İndirimi, %50 kontenjanlı programlarına ilk 5 tercihinden birinde yerleşen öğrencilerimize; yerleşmiş oldukları indirimlerine ek %40 Tercih İndirimi uygulanmaktadır.

Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlerimize ve Türkçe programlara yerleşip isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencilerin eğitim ücretine Tercih İndirimi uygulanmamaktadır.

Tercih indirimleri eğitim sürelerine ek +1 yıl daha geçerlidir. Ön lisans programları için 2+1 yıl; lisans programları için 4+1 yıl geçerlidir. Belirtilen sürelerin sonunda burs ve indirim kesilir.

Tercih İndirimini ne zaman hangi programlara ve kontenjanlara ne oranda burs verileceğine her yıl Mütevelli Heyet tarafından karar verilir

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  tercihlerinde, Doğuş Üniversitesi’nin Türkçe Programlarına yerleşen öğrenciler, kayıt olacakları ilgili yılda isteğe bağlı Hazırlık Sınıfına kayıt olabilirler.

ÖSYM tarafından yerleştikleri Burs ve İndirimlere bakılmaksızın, ilgili programın yıllık ücreti üzerinden %50 oranında indirim uygulanmaktadır.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıflarına hangi oranda burs verileceğine her yıl Mütevelli Heyet tarafından karar verilir.

 

Öğrenim ücreti bursu, yetenek bursu ve öğrenim ücretlerinde indirim aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

 a) Öğrenim Ücreti Bursu (%100): Bu burs Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda puan türüne göre üstün başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %100’ünü kapsar. Bu bursu alabilmek için ÖSYM tarafından %100 burslu programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.

 b) Öğrenim Ücreti İndirimi (%75): Bu indirim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %75’ini kapsar. Bu indirimi alabilmek için ÖSYM tarafından %75 indirimli programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.

c) Öğrenim Ücreti İndirimi (%50): Bu indirim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %50’sini kapsar. Bu indirimi alabilmek için ÖSYM tarafından %50 indirimli programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.

d) Öğrenim Ücreti İndirimi (%25): Bu indirim, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğrenim ücretinin %25’ini kapsar. Bu indirimi alabilmek için ÖSYM tarafından %25 indirimli programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.


 1. Öğrencinin ilgili bahar yarıyılı sonuna kadar programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.

   

 2. Akademik Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencilere, takip eden Eğitim-Öğretim yılı için ödeyeceği öğrenim ücretinden indirilmek üzere %50 oranında burs verilir.

   

 3. Akademik Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencinin Üniversiteden ayrılması durumunda indirim hakkı başka bir öğrenciye devredilemez.

Ortaöğretimdeki öğrenim görmüş oldukları alanlarına yönelik oluşan yerleştirme başarı sırasına göre (ek puan hariç) indirimli ya da ücretli programlara yerleştirilen öğrencilerden;

a) SAY, SÖZ, EA puan türlerinde başarı sırasına göre ilk 1000’e girenlere %100 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca aylık 500 - TL nakit ve öğle yemeği desteği, 1001-3000 arasına girenlere %100 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 350 - TL nakit ve öğle yemeği desteği, 3001 - 5000 arasına girenlere %50 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 150.-TL nakit ve öğle yemeği desteği,

b) DİL puan türünde ilk 300’e girenlere %100 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 500.-TL nakit ve öğle yemeği desteği, 301-500 arasına girenlere %50 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 350.-TL  nakit ve öğle yemeği desteği şeklinde verilir.

1)  Her akademik yıl bitiminde, kendi programında sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 3.00 veya üzeri olan öğrenciler arasından en yüksek not ortalamasına sahip sınıf birincilerine takip eden akademik yıl için ve bir yıl süre ile verilir. Not ortalamasının aynı olması durumunda AKTS toplamlarına bakılarak yüksek olan tercih edilir. Akademik başarı indirimi değerlendirilirken takip eden yaz öğretimi dikkate alınmaz.

2) Akademik Başarı Bursundan lisans ve önlisans programlarına yeni kayıt olan öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri, tam burslu öğrenciler, artık yıl durumunda olan öğrenciler ve disiplin cezası almış öğrenciler yararlanamaz.

3)  Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler; varsa İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olup, lisans programında iki yarıyıl öğrenim gördükten sonra burstan yararlanma hakkına sahip olabilirler.

4) Yatay ve dikey geçişle gelen veya daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı derslerden muafiyeti bulunan öğrencilerin gelmiş oldukları Üniversitedeki durumları da göz önüne alınır.

5) Öğrencinin ilgili bahar yarıyılı sonuna kadar programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.

6) Akademik Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencilere, ödediği eğitim – öğretim ücretinden  %50 oranında indirim yapılır.

7) Akademik Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencinin Üniversiteden ayrılması durumunda indirim hakkı başka bir öğrenciye devredilemez.

 

 1. Bu burs, Üniversiteyi kazanan, Üniversite bünyesinde yürütülen Spor branşlarında faal olarak takımlarda mücadele edeceği taahhüdünü veren ve aşağıdaki koşulları taşıyan öğrencilere verilir:

a) Bursa müracaat ettiği tarih itibariyle son 3 yıl içerisinde milli sporcu olmak,

b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden milli sporcu belgesini ibraz eden faal sporcu olmak,

c) Takım sporlarında ve bireysel branşlarda indirime müracaat ettiği yıl ikinci lig ve üstü liglerde faal olarak oynamak,

d) Ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek madalya almış olmak.

e) Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/veya disiplin cezası (kesinleşmiş uzaklaştırma cezası) alması halinde kesilir.

2) Yıllık olarak verilen sporcu bursu ilgili şartları taşıyan öğrencilere takip eden akademik yıl için öğretim ücretinden indirilmek üz ere %15-100 oranları arasında burs olarak uygulanır. Disiplin cezası (kesinleşmiş uzaklaştırma cezası) alan öğrenciler bu burstan faydalanamaz. Sporcu bursu için başvuran öğencilerin talebi, Öğrenci Dekanlığı tarafından incelenerek bir rapor halinde Burs, İndirim ve Destek Komisyonu’na sunulması için Rektörlük Makamı’na iletilir.

3) Gençlik Spor Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen alanlarda son 4 yıl içerisinde başarılı olduğunu belgelendiren sporculara Üniversitemizi tercih ederek yerleşmeleri halinde normal öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla %100 oranında eğitim bursu verilir.

a) Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları,· Gençlik Olimpiyatları ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası finalleri, Dünya ve Avrupa Sampiyonası yapılmayan spor dallarının Büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular,

 b) Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Sampiyonası Finalleri, Dünya ve· Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitier, Genç ler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Sampiyonalarında madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatlarına katılan sporcular,

 c) Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonlann yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 Ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 Ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar Kategorisinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Sampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Sampiyonası yapılmayan spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular

1) Bu burs, Üniversite öğrencisi olup ve Üniversite bünyesindeki tüm sanat dallarından birinde uluslararası düzeyde ilk üç dereceye girerek başarı sağlayan öğrencilere verilir.

2) Sanat ve Kültür Bursu yıllık olarak verilir. Disiplin cezası (kesinleşmiş uzaklaştırma cezası) alan öğrenciler bu burstan faydalanamaz. Bu bursu almaya hak kazanan öğrencilere takip eden Eğitim-Öğretim yılı için ödeyeceği öğrenim ücretinden indirilmek üzere %25-50 oranları arasında burs verilir. Her yıl sanat dallarında bursa başvuran öğrencilerin durumu Öğrenci Dekanlığı tarafından incelenerek bir rapor halinde Burs, İndirim ve Destek Komisyonu’na sunulması için Rektörlük Makamı’na iletilir.

 

IB ULUSLARARASI BAKALORYA BURSU

Üniversitenin %25, %50, %75 indirimli ve ücretli lisans programlarına kayıtlı Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre aşağıda belirtilen oranlarda öğretim indirimi uygulanır.

 

Diploma Notu                   Burs Oranı

40 VE ÜSTÜ                    %100

35 – 39                             %75

30 – 34                             %60

24 – 29                             %25

23 ve altı                          %10

 

 

 

Üniversitenin %25, %50, %75 indirimli ve ücretli lisans programlarına kayıtlı Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre aşağıda belirtilen oranlarda öğretim indirimi uygulanır.

Diploma Notu

Burs Oranı

40 ve üstü

%100

35 – 39

%75

30 – 34

%60

24 – 29

%25

23 ve altı

%10

Çift anadal öğrenimi, anadal öğrenimine başlanılan yıl esas alınarak normal öğrenim süresi +1 yıl boyunca ücretsizdir. İlgili sürede öğrenimi tamamlayamamış öğrenciler öğrenime ücretli olarak devam ederler.

Belirtilen sürenin aşılması ve/veya disiplin cezası (kesinleşmiş uzaklaştırma cezası) alması halinde kesilir.

 

Yan Dal programları ücretsizdir. Anadal programından mezun olan öğrencinin, yan dal programında en fazla 1 yarıyıl ücretsiz öğrenim görme hakkı vardır.

Belirtilen sürenin aşılması ve/veya disiplin cezası (kesinleşmiş uzaklaştırma cezası) alması halinde kesilir.

 Üniversitede öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan lisans ve önlisans programları öğrencileri; Öğrenci Dekanlığı tarafından planlanmış / planlanacak olan sosyal sorumluluk projelerinde görev almak üzere başvuru yapabilirler. Yapılan başvurular, Öğrenci Dekanlığı tarafından yıllık faaliyet planlamaları doğrultusunda değerlendirilir. Başvurusu uygun bulunan öğrencilere, eğitim – öğretim yılı içeresinde görev alacakları sosyal sorumluluk çalışması sayısına bağlı olarak, çeşitli oranlarda eğitim – öğretim ücretinden düşülmek üzere burs verilebilir.

Dikey Geçiş Sınavı ile burslu ve indirimli lisans programlarımıza yerleşerek kayıt hakkı kazanan öğrenciler için, burs ve indirimler normal öğrenim süresine ek olarak +1 yıl daha geçerlidir. Belirtilen sürelerin sonunda burs ve indirim kesilir

(1) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken Üniversitemiz lisans ve önlisans programlarına yatay geçiş yolu ile kayıt hakkı kazanan öğrencilere, program bazında Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenen oranlar doğrultusunda ilan edilen indirimi kapsar. Bu indirim, başarı durumuna bakılmaksızın, zorunlu hazırlık sınıfı hariç, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı girişli öğrencilerden itibaren normal öğrenim süresi + 1 yıl devam eder.

(2) Kurum içi yatay geçişlerde, öğrencinin geçiş yapmadan önceki programında sahip olduğu indirim oranı aynı şekilde yatay geçiş indirimi olarak yeni programına aktarılabilir.

(3) Belirtilen sürenin aşılması ve/veya disiplin cezası (kesinleşmiş uzaklaştırma cezası) alması halinde indirimi kesilir.

1) Bu indirim, Üniversitede öğrenim görmekte olan her bir kardeşe %10 oranında öğretim ücretinden yapılan indirimi kapsar.

2) Destek indiriminden yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını belgeleyerek Rektörlüğe şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

1) Üniversitenin herhangi bir ön lisans programından mezun olup, herhangi bir lisans programının ücretli kontenjanına yerleştirilen öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenen oranlar doğrultusunda indirim yapılır.

2) Üniversitenin herhangi bir ön lisans / lisans programından mezun olan öğrencilere, uzaktan eğitim programları hariç, Üniversitenin tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptırmaları durumunda burs verilebilir. Hangi programlara ne oranda burs verileceğine her yıl eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Mütevelli Heyet tarafından karar verilir.

3) Destek indiriminden yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını belgeleyerek Rektörlüğe şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

1) Bu destek, Üniversitenin lisans ve önlisans programları öğrencilerine Üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışma karşılığı verilen desteği kapsar. Bu destek için başvurular Öğrenci Dekanlığına yapılır.

2) Çalışma desteği alan öğrenciler ayda en fazla 120 saat çalışmak üzere, görev yapmak istediği birimi belirterek başvuruda bulunabilir. Destek miktarı, her akademik yılı başında saat ücreti esasına göre belirlenir. Çalışma desteğine başvuran öğrencilerin çalışacakları birimlere yerleştirilmeleri Öğrenci Dekanlığı tarafından yapılır.

 İNDİRİM VE DESTEKLER İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Normal eğitim öğretim süreleri aşağıda belirtildiği şekildedir:

   

  Ön lisans ve Lisans Programları için;

  Hazırlık sınıfı hariç;

  • Ön lisans Programları için 2 yıl;
  • Lisans Programları için 4 yıldır.

   Lisansüstü Programlar için;

  Bilimsel hazırlıkta geçirilen süreler hariç; Programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın;

  • Tezsiz yüksek lisans programları için 1,5 yıl,
  • Tezli yüksek lisans programları için 3 yıl,
  • Tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için 6 yıl,
  • Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için 7 yıldır.

    

 2. İzinli geçen süreler eğitim öğretim süreleri dışındadır.

 

1) Aşağıda belirtilen durumlarda izleyen yarıyıldan itibaren Burs, İndirim, Teşvik ve Destek kesilir:

a) Öğrenim Ücreti Bursu, Yetenek Bursu, Öğrenim Ücreti Ve Yetenek İndirimleri: Öğrenim ücreti bursu, yetenek bursu, öğrenim ücreti ve yetenek indirimleri; 2017- 2018 eğitim-öğretim yılı girişli öğrencilerden itibaren; hazırlık sınıfı hariç; ön lisans programları için 2+1 yıl; lisans programları için 4+1 yıl geçerlidir. Belirtilen sürelerin sonunda burs ve indirim kesilir.

 

 b) Kardeş İndirimi: Kardeş indiriminden yararlanan öğrencilerden, kardeşlerden birinin öğreniminin sonlanması durumunda kardeş indirimi kesilir.

 

 c) Sporcu Bursu ile Sanat ve Kültür Bursu: Öğrencinin normal öğrenim süresini aşması ve/veya disiplin cezası (kesinleşmiş uzaklaştırma cezası) alması halinde kesilir.

 

d) Çift Anadal Bursu: Çift anadal öğrenimi, anadal öğrenimine başlanılan yıl esas alınarak normal öğrenim süresi + 1 yıl boyunca ücretsizdir. İlgili sürede öğrenimi tamamlayamamış ve/veya disiplin cezası (kesinleşmiş uzaklaştırma cezası) alması halinde öğrenime ücretli olarak devam ederler.

 

e) Yandal Bursu: Anadal programından mezun olan öğrencinin, yan dal programında en fazla 1 yarıyıl ücretsiz öğrenim görme hakkı vardır.Öğrencinin belirtilen süreyi aşması ve/veya disiplin cezası (kesinleşmiş uzaklaştırma cezası) alması halinde öğrenime ücretli olarak devam ederler.

 

f) Yatay Geçiş İndirimi: normal öğrenim süresi + 1 yıl devam eder. Belirtilen süreleri aşması ve/veya disiplin cezası (kesinleşmiş uzaklaştırma cezası) alması halinde kesilir.

2) Burs, indirim, teşvik ve desteklerde kazanılma ve kesilme koşulları çift anadal ve yandal yapan öğrenciler için de geçerlidir.

Burs, indirim, teşvik ve desteklerde kazanılma ve kesilme koşulları çift anadal ve yandal yapan öğrenciler için de geçerlidir.

Birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenciler, akademik başarı bursu, kardeş ve sporcu indirimleri hariç olmak üzere, sadece miktar olarak en yüksek olandan yararlanabilirler.

Tüm burs ve indirimler güz ve bahar yarıyılları için geçerli olup, yaz öğretiminde geçerli değildir.

Öğrencinin alacağı burs ve indirimlerin toplamı %100’ü aşamaz.

            Teşvik ve Destek Burs ve İndirimlerinden Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl itibariyle yararlanamayan/yararlanmayan öğrenciler için geriye dönük uygulama yapılamaz.

 

 

Takip Et

x