Çok hızlı değişen bir bilgi çağında yaşadığımız ve bu çağda en önemli rolü Elektrik - Elektronik Mühendis'lerinin (EEM) oynadığı düşünülürse, programın amacı, ülkemizin çağı yakalayabilmesi ve bu hızlı değişime ayak uydurabilmesi için, gerek ileri düzeyde bu konuda çalışacak mühendislerin, gerekse akademisyenlerin yetişmesini sağlayacak zemini ve bilgi birikimini temin etmektir. Bir yandan, hem Türkiye'de hem de Dünya'da EEM uzmanlarına olan yoğun ihtiyacı, diğer yandan bu konuda baş döndürücü hızla oluşan gelişmeleri gözönüne alarak Doktora programı güncel gereksinimleri karşılayacak biçimde hazırlanmıştır ve bu çok dinamik konuda gelecekteki olası değişikliklere yeni seçim derslerinin açılmasıyla önlem alınacaktır. Doğuş Üniversitesi'nde sunulan program ve yetkin bir akademik kadro bu koşulları sağlayacak biçimde özenle seçilmiştir. 

Programın Yapısı
Doğuş Üniversitesi'nde, Y. Lisans ya da Lisans derecesini aldıktan sonra İngilizce eğitim yapan tezli iki Doktora programı vardır ve programların amaçları: bu geniş ve karmaşık alanda gerekli temel bilgiye sahip, yenilikleri izleyen ve araştırma da yaparak özgün sonuçlar elde edebilen mühendisler yetiştirmektir.

Yüksek Lisans Derecesi Olanlar için Doktora Programı
Ders kodu altıyla başlayan en az dört ders olmak üzere toplam 24 kredilik sekiz ders almaları gerekmektedir. Belirtilen ders yükünün yanı sıra öğrenciler, yeterlik sınavından geçmek, tez önerisi, tez çalışması yapmak, her altı ayda bir jüri önünde tez ilerleme sunuşu yapmak ve sonunda tezlerini savunmak zorundadırlar.

Yüksek Lisans Derecesi Olmayanlar için Doktora Programı
Yüksek lisans derecesi almadan, doğrudan doğruya Doktora programına kabul edilenler toplam 45 kredilik onbeş ders almaları gerekmektedir. Belirtilen ders yükünün yanı sıra öğrenciler, yeterlik sınavından geçmek, tez önerisi, tez çalışması yapmak, her altı ayda bir jüri önünde tez ilerleme sunuşu yapmak ve sonunda tezlerini savunmak zorundadırlar.


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Lisans Mezunu
5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Yüksek Lisans
Mezunu
4 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doktora Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

 1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak
   - ALES
   - Yüksek Lisans Mezunu: 55 (Sayısal); (Başvuru tarihinde üç yıldan eski olmamalıdır.)
   - Lisans Mezunu: 80 (Sayısal); (Başvuru tarihinde üç yıldan eski olmamalıdır.)
  • 6.2.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler programa başvurabilir.
 2. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
 3. Adaylar Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve Fizik Mühendisliği dallarından birinde lisans derecesine sahip olmalıdırlar. Diğer Mühendislik dallarından gelen öğrencilerde bu programa başvurabilir. Diğer dallardan gelen ve programa kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık programını tamamlamak zorundadırlar.
 4. Mezun olduğu son programındaki (lisans/yüksek lisans) Genel Not Ortalaması (GNO) en az 3.00/4.00 olmalıdır.
 5. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
 6. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, yüksek lisans not ortalamasına % 10 ve mülakata % 40 ağırlık verilecektir.
x

Bize Ulaşın

Select a choice