Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı finans kuruluşlarında ve firmaların finans bölümlerinde çalışan ya da çalışmayı hedefleyen lisans mezunlarına alan ile ilgili yetkinlikleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Farklı alanlarda lisans diplomasına sahip çok sayıda mezunun bankacılık sektörüne yöneldiği gözlemlenmektedir. İstanbul’da bulunan üniversitelerin bir bölümünde bankacılık ve finans programı bulunmakla birlikte, bu programların büyük bölümü uzaktan eğitim vermekte olup, örgün eğitim veren yüksek lisans programları sınırlı sayıdadır.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir.

Bankacılık ve Finans tezli yüksek programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı ile arttırılabilir. “Seminer Dersi” ve “Tez Çalışması” kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Bankacılık ve Finans tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 (on) adet ders ile “Dönem Projesi” dersinden oluşur. “Dönem Projesi” dersi kredisiz olup, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.


 
Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları

Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

  • Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak
  • Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve ALES Eşit Ağırlık puan türünden 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ALES puan şartı aranmaz.
x

Bize Ulaşın

Select a choice