Bilgisayar teknolojilerinin çok çeşitli uygulamaları ve yaygın kullanımları sonucu endüstride, araştırıcı, geliştirici ve üretici mühendislere olan gereksinim giderek artmaktadır. Bu programın amacı, bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar donanımı alanlarında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkinlikle kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve endüstride araştırma geliştirme ve üretim alanlarında uzmanlık ve liderlik yapacak kişileri yetiştirmektir.

Programın Yapısı
Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olarak iki farklı derece verir:

 1. Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgisayar ve ilgili teknolojilerin kuramlarını, yapısını, fonksiyonlarını ve uygulamalarını içeren geniş bir alanda eğitim sağlar.
 2. Tezli Yüksek Lisans Programı'nda ise, öğrencilerin daha sonra doktora programına devam etmelerini sağlayacak biçimde, araştırmalara ve akademik çalışmalara ağırlık verilir.

Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı, bir yılda 2 dönem olarak yürütülmekte ve en çok 6 dönem ya da 3 yılda bitirilmesi gerekmektedir.

Tezli Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı, 2 zorunlu, 2 zorunlu seçmeli ve 3 seçmeli olmak üzere toplam 21 kredi saatlik ders ve seminer dersi sonrasında 6 kredi saatlik 2 dönem süren Yüksek Lisans Tezi'nden oluşur.

Tezsiz Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı ise, 2 zorunlu, 3 zorunlu seçmeli ve 5 seçmeli olmak üzere toplam 30 kredilik ders ile Yüksek Lisans Projesinden oluşmaktadır.


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları

Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

 1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak:
  • ALES : 55 (Sayısal); (Başvuru tarihinde 3 yıldan eski olmamalıdır.) 
  • Tezsiz Programlar için istenmemektedir.
 2. Başvuracak adayların aşağıdaki bölümlerden bir tanesinden lisans derecesine sahip olması gerekmektedir:
  • Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve eşdeğer programlar. 
  • Diğer Mühendislik dallarından gelen öğrencilerde bu programa başvurabilir. Diğer dallardan gelen ve programa kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık programını tamamlamak zorundadırlar.
 3. Mezun olduğu son lisans programındaki Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00/4.00 olmalıdır.
 4. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
 5. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakat % 40 ağırlık verilecektir.
x

Bize Ulaşın

Select a choice