Bilişim Teknolojileri, her tür Elektronik Sistem, Haberleşme, İşaret İşleme gibi çok çeşitli alanları kapsayan Elektrik - Elektronik Mühendisliği (EEM) 21. yüzyılın mesleği olarak ilan edilmiştir.

İster Lisans, ister Lisans Sonrası olsun EEM programları hazırlanırken iki temel sorunla karşılaşılır: i) söz konusu bilimsel alanın çok geniş olması nedeniyle tutarlı ve kapsamlı bir programın oluşturulması, ii) çok hızlı oluşan bilimsel ve teknolojik yenilikler yüzünden her 8-10 yılda programın kökünden değişmesi zorunluluğu. Bu koşulları sağlamanın iki temel öğesi, programın da aynı dinamikliğe sahip olması ve değişimleri izleyip uygulayacak seçkin bir akademik kadrosunun bulunmasıdır; Doğuş Üniversitesi'nde sunulan program ve yetkin bir akademik kadro bu koşulları sağlayacak biçimde özenle seçilmiştir.

Programın Yapısı
Doğuş Üniversitesi'nde biri tezli diğeri tezsiz olmak üzere iki Yüksek Lisans programı vardır ve amaçları:  Bu geniş ve karmaşık alanda gerekli temel bilgiye sahip, yenilikleri izleyen ve bunları araştırma da yaparak uygulayabilen mühendisler yetiştirmektir.

Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrencinin, en az üçü zorunlu derslerden olmak üzere, en az yirmi bir kredilik ders alması ve danışmanının gözetiminde kredisiz bir seminer ile bir tez hazırlaması gerekmektedir. Mezun olmak için öğrenci tezini bir jüri önünde başarıyla savunmak zorundadır.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul edilen bir öğrenci, 30 kredi (10 ders) alır ve  ve danışmanı gözetiminde kredisiz bir dönem projesi yapar, programın tamamlama süresi azami 3 yarıyıldır. 


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

  • Tüm Mühendislik Dallarından Lisans Mezunu Olmak. Alan dışındaki dallardan gelen ve programa kabul edilen öğrenciler, Bilimsel Hazırlık programını tamamlamak zorundadırlar.
  • Tezli program için; ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, ALES Sayısal puan türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir.
  • Tezsiz Programlar için ALES puanı istenmemektedir.
  • Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakat % 40 ağırlık verilecektir.
x

Bize Ulaşın

Select a choice