Bilişim Teknolojileri, her tür Elektronik Sistem, Haberleşme, İşaret İşleme gibi çok çeşitli alanları kapsayan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (EHM) 21. yüzyılın mesleği olarak ilan edilmiştir (Hürriyet, 7 Kasım 2001). Bu duyuruya paralel olarak, 2005 Üniversite giriş sınavında en yüksek puanı kazanan 100 öğrenciden 58'i EHM bölümlerini seçmiştir. Buna rağmen hem Türkiye'de hem de Dünya'da EHM uzmanlarına çok ihtiyaç vardır.

İster Lisans, ister Lisans Sonrası olsun EHM programları hazırlanırken iki temel sorunla karşılaşılır: i) söz konusu bilimsel alanın çok geniş olması nedeniyle tutarlı ve kapsamlı bir programın oluşturulması, ii) çok hızlı oluşan bilimsel ve teknolojik yenilikler yüzünden her 8-10 yılda progamın kökünden değişmesi zorunluluğu. Bu koşulları sağlamanın iki temel öğesi, programın da aynı dinamikliğe sahip olması ve değişimleri izleyip uygulayacak seçkin bir akademik kadrosunun bulunmasıdır; Doğuş Üniversitesi'nde sunulan program ve yetkin bir akademik kadro bu koşulları sağlayacak biçimde özenle seçilmiştir.

Programın Yapısı
Doğuş Üniversitesi'nde biri tezli diğeri tezsiz olmak üzere İngilizce iki Y. Lisans programı vardır ve amaçları: Bu geniş ve karmaşık alanda gerekli temel bilgiye sahip, yenilikleri izleyen ve bunları araştırma da yaparak uygulayabilen mühendisler yetiştirmektir.

Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrencinin, en az üçü zorunlu derslerden olmak üzere, en az yirmi bir kredilik ders alması ve danışmanının gözetiminde kredisiz bir seminer ile bir tez hazırlaması gerekmektedir. Zorunlu derslerden daha fazlası da seçim dersi olarak alınabilir. Lisans programından 400 seviyeli EHM veya Bilgisayar Mühendisliği Y. Lisans programından toplamda en fazla iki ders de danışmanın onayıyla seçilebilir. Mezun olmak için öğrenci tezini bir jüri önünde başarıyla savunmak zorundadır.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul edilen bir öğrenci, tez yerine en az dokuz kredilik ilave ders alır ve danışmanı gözetiminde kredisiz bir dönem projesi yapar; diğer dersler için Tezli Yüksek Lisans koşulları geçerlidir. Derslerin başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenci aldığı derslerden sözlü yeterlik sınavını başarmalıdır.


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

 1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak:
  • ALES : 55 (Sayısal); (Başvuru tarihinde 3 yıldan eski olmamalıdır.) 
  • Tezsiz Programlar için istenmemektedir.
 2. Başvuracak adayların aşağıdaki bölümlerden bir tanesinden lisans derecesine sahip olması gerekmektedir:
  • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ve Fizik Mühendisliği. 
  • Diğer Mühendislik dallarından gelen öğrencilerde bu programa başvurabilir. Diğer dallardan gelen ve programa kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık programını tamamlamak zorundadırlar.
 3. Mezun olduğu son lisans programındaki Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00/4.00 olmalıdır.
 4. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
 5. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakat % 40 ağırlık verilecektir.
x

Bize Ulaşın

Select a choice