Dünyadaki bütünleşme ve bunun getirdiği rekabetteki artış bireyler için belli alanlarda uzmanlaşmayı bir gereklilik haline getirmektedir. Türkiye özelinde gerek rekabete açılan Orta Asya pazarları, gerekse AB ile artan bütünleşme, özellikle finans ve ekonomi alanında uzmanlaşmanın önemini ve geçerliliğini arttırmıştır. Finansal İktisat yüksek lisans programı bu amaca hizmet etmek için oluşturulmuştur.

Programın amacı katılımcıların kuvvetli bir iktisat altyapısına sahip, teori-uygulama dengesi kurabilen, reel kesimle finans kesimi arasındaki ilişkileri kavrayabilen yöneticiler olarak uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Programdan mezun olanlar, sanayi ve hizmet işletmeleri, tüm finansal kuruluşlar ile finans kesimini yönlendiren ve denetleyen kamu kuruluşlarının uzman ve yönetici gereksinimlerini karşılayacaklardır.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi Finansal İktisat programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir. Tezli program 21 kredi (7 ders ve seminer dersi) ile yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Derslerin ve seminerin azami 4 yarıyılda, programın da azami 6 yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. 


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları

Finansal İktisat Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

  1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak:
    • ALES : 55 (eşit ağırlık); (Başvuru tarihinde 3 yıldan eski olmamalıdır.) 
    • Tezsiz Programlar için istenmemektedir.
  2. Mezun olduğu son lisans programındaki Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00/4.00 olmalıdır.
  3. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
  4. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakat % 40 ağırlık verilecektir.
x

Bize Ulaşın

Select a choice