İnsan kaynakları yönetimi her organizasyonda çok önemli bir fonksiyondur. İnsan kaynakları yönetimi olmadan, kurum ve kuruluşlar çalışanları etkili bir şekilde işe alıp elde tutamaz, organizasyonu iyileştiremez, geliştiremez; etkin, işlevsel bir işyeri kültürü ve ortamı sürdüremezler. İnsan kaynakları uygulamalarının rolü, organizasyonun misyonunu gerçekleştirmek ve kültürü güçlendirmek için bir işyerindeki insanları yönetmektir. Etkili bir şekilde yapıldığında, İK yöneticileri şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli becerilere sahip yeni profesyonelleri işe almanın yanı sıra mevcut çalışanların eğitim ve gelişimine yardımcı olabilirler. Özelliklae organizasyonların rekabetçi gücünün korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında insan kaynakları birimlerinin önemli rolü bulunmaktadır. Açılması önerilen İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, insan kaynakları alanında uzman personel ve yönetici yetiştirilmesine katkı sağlayacak ve kendini bu alanda geliştirmek isteyenler için bir fırsat sunacaktır.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi tezli yüksek programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı ile arttırılabilir. “Seminer Dersi” ve “Tez Çalışması” kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 (on) adet ders ile “Dönem Projesi” dersinden oluşur. “Dönem Projesi” dersi kredisiz olup, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

  • Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak.
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve ALES Eşit Ağırlık puan türünden 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ALES puan şartı aranmaz.

x

Bize Ulaşın

Select a choice