Küresel eğitim standartlarını hedefleyen Doğuş Üniversitesi’nin global yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirerek, yönetim mesleğinde kariyer sahibi olmayı planlayan yetenekli üniversite mezunlarına yönelik MBA programı Eylül 1998’te eğitim-öğretime başlamış ve Ocak 2001’de ilk mezunlarını vermiş bulunmaktadır.

MBA programının temel felsefesi, dünyayla bütünleşme süreci 21. yüzyılda daha da hızlanacak olan Türkiye'nin, global vizyona sahip gelecek kuşak yöneticilerinin yetişmesine bilimsel ve mesleki katkıda bulunmaktır. Doğuş Üniversitesi'nin MBA adaylarında aradığı temel nitelikler; değişime ayak uydurma, sorumluluk yüklenme, iş dünyasına ilgi duyma ve düşünce üretme yeteneğidir. Doğuş Üniversitesi MBA programı, orta ve üst kademe yöneticilerin sahip olması gereken liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik bir program olup katılımcılara finans, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve uluslararası işletmecilik alanlarında çağdaş bilgilerle donanma ve derinlik kazanma olanağı da sunmaktadır.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi MBA programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir. Tezli MBA programı 21 kredi (7 ders ve seminer dersi) ile yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Derslerin ve seminerin azami 4 yarıyılda, programın da azami 6 yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. Tezsiz MBA ise 30 kredi (10 ders) ile dönem projesinden oluşan bir yüksek lisans programı olup, tamamlama süresi azami 3 yarıyıldır.

MBA programımız İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki paralel program halinde yürütülmektedir. Dersler hafta içi 19.00 – 21.50 saatleri arasında yapılmaktadır.

 


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
İngilizce

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
İngilizce

İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

  1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak:
    • ALES : 55 (eşit ağırlık); (Başvuru tarihinde 3 yıldan eski olmamalıdır.) 
    • Tezsiz Programlar için istenmemektedir.
  2. Dil yeterlik belgesi olmalıdır.
  3. Mezun olduğu son lisans programındaki Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00/4.00 olmalıdır.
  4. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
  5. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakat % 40 ağırlık verilecektir.
x

Bize Ulaşın

Select a choice