Doğuş Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı, mimarlık alanında uluslararası ve ulusal arayışlara yön verecek, bilgi üretimine katkı sağlayacak, hem mimarlık disiplini dahilinde hem de disiplinler arası mesleki tartışmalarda yer alacak profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Doğuş Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı, mimarlık disiplinini geniş bir perspektifte değerlendirmeyi hedeflemektedir.Program, mimarlığı sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir gelenek ve bir kültür olarak algılamaktadır. Bir meslek olarak mimarlık, sanat, teknoloji, sosyoloji ve diğer çeşitli bilim dalları ile yakın ilişki içindedir. Tarih boyunca gelişmiş çok katmanlı ve zengin bir geleneği temsil eder ve bu geleneğin bilgi birikimini gelecek nesillere taşır.

Doğuş Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı, genç meslek insanlarının çıktıkları bu disiplinler arası yolculukta onlara yön vermeyi, konunun alt başlıklarla dallara ayrılması ülke gerçekliğinde ihtiyaca yanıt verecek mesleğinde daha fazla uzmanlaşmış meslek insanları yetiştirmeyi, bunu yaparken de aynı zamanda hem teorik hem de pratik bilgi üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Programın Yapısı
Doğuş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Yüksek Lisans programı Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Yapı Teknolojileri alanlarındadır ve tezli olarak yürütülmektedir.

Program 4-6 dönemde tamamlanmaktadır. Mezuniyet için gerekli kredi miktarı 30'dur. 3. ve 4. Yarıyıllarda yüksek lisans tezi yapılacaktır. Yüksek Lisans programımız Türkçe olarak yürütülmektedir. Dersler haftada dört gün 18.00 - 21.00 saatleri arasında yapılmaktadır. 


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları 

Mimarlık Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçe'dir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

 1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak:
  • ALES : 55 (Sayısal); (Başvuru tarihinde 3 yıldan eski olmamalıdır.) 
  • Tezsiz Programlar için istenmemektedir.
 2. Başvuracak adayların aşağıdaki bölümlerden bir tanesinden lisans derecesine sahip olması gerekmektedir:
  • Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve İnşaat Mühendisliği
  • Diğer dallardan gelen öğrencilerde bu programa başvurabilir. Diğer dallardan gelen ve programa kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık programını tamamlamak zorundadırlar.
 3. Mezun olduğu son lisans programındaki Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00/4.00 olmalıdır.
 4. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
 5. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakat %40 ağırlık verilecektir.
x

Bize Ulaşın

Select a choice