Son yirmi yıl içinde birçok alanda, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki hızlı ve büyük değişimlere ayak uydurabilen, ileri kavramları yakından izleyip ilişkilendirebilen, rekabetçi etkilerini görüp organizasyonlarına uyarlayabilen yönetici mühendislere olan gereksinim giderek artmaktadır.

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın amacı, mühendislik, teknoloji, çevre, bilişim, hukuk, yönetim konularındaki bilgileri sisteme uygun bir bakış açısıyla ele alabilen, onları etik, teorik ve uygulamalı olarak, etkin bir biçimde kullanabilen, dünyadaki gelişimleri izleyebilen ve endüstri ile üretim alanlarında araştırma, geliştirme, uzmanlık ve liderlik yapacak profesyonel yöneticiler yetiştirmektir.

Bu program, endüstriyel kuruluşlarla yoğun bir işbirliğine dayalı olup, ekip çalışması, yazılı ve sözlü iletişim gibi etkileşimli öğretim esasları çerçevesinde yürütülür. Ayrıca mühendislik, teknoloji ve yönetim konularını hem ayrıntılı bir biçimde hem de birbirleriyle ilişkilendirerek sunar.

Programın Yapısı

Tezsiz Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı genelde, endüstriyel kuruluşlarda çalışan mühendislere yöneliktir ve asgari 2 azami 3 yarıyıllık bir eğitim süresini kapsar. Bu program terminal bir yüksek lisans programı olup Doktora çalışmalarına kapalıdır. Bu programdaki öğrenci 4 zorunlu (12 kredi) ve 6 seçmeli (18 kredi) ders almak ve bir danışmanın gözetiminde bir mezuniyet projesi hazırlamak zorundadır.

Tezli Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencisi, daha sonra Doktora programına devam edebilecek biçimde, araştırmalara ve akademik çalışmalara ağırlık verilen bir eğitim görür. Bu öğrenciler de en az 4 zorunlu (12 kredi) ve 3 seçmeli (9 kredi) ders almak ve bir danışmanın gözetiminde bir seminer ve sonrasında mezuniyet tezi hazırlamakla yükümlüdürler.


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçe'dir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

 1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak:
   • ALES : 55 (Sayısal); (Başvuru tarihinde 3 yıldan eski olmamalıdır.) 
   • Tezsiz Programlar için istenmemektedir.
 2. Başvuracak adayların aşağıdaki bölümlerden bir tanesinden lisans derecesine sahip olması gerekmektedir:
    • Mühendislik lisans programları;
    • Diğer dallardan gelen öğrencilerde bu programa başvurabilir. Diğer dallardan gelen ve programa kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık programını tamamlamak zorundadırlar.
 3. Mezun olduğu son lisans programındaki Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00/4.00 olmalıdır.
 4. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
 5. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakat %40 ağırlık verilecektir.
x

Bize Ulaşın

Select a choice