Çağdaş yaşamın koşulları bütün sektörlerde psikolojinin bilgi, yöntem ve tekniklerini giderek daha da vazgeçilmez hale getirmiştir. Çağımız hızlı devinimiyle, beklenmeyen olaylarıyla, sosyoekonomik baskıları ve daha niceleriyle bir stres çağıdır. Bu baskılar sonucunda kişinin yaşam fonksiyonlarını geliştirmesi, problemlerle başa çıkma yetkinliğini arttırması, kişinin kendini tanıması, uyumunu arttırması ve bunları karşıdakinde de gözlemleyebilmesi, kısaca empati yapabilmesi büyük önem kazanmaktadır. Bu nedenle, mezun psikologlarımızın büyük çoğunluğu psikoloji alanında uzmanlaşmak, bu konudaki bilgilerini derinleştirmek, topluma ve bilime bu alanda katkıda bulunmak istemektedirler.             

Doğuş Üniversitesi’nin lisansüstü eğitim-öğretiminde, mezunlarımızın psikolojide uzmanlaşma konusundaki taleplerini karşılamak ve toplumsal gereksinimlerin giderilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Doğuş Üniversitesi’nin Psikoloji alanındaki lisansüstü programları, mezunlarımızın bu bilgileri kullanma amaçları ve çalışmak istedikleri sektörler göz önüne alınarak çeşitlendirilmiştir.

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programının hedef kitlesi, psikoloji ya da ilgili alanlarda lisans derecesi almış olanlar arasında ez az 55 ALES puanı bulunanlardır. Tezli Yüksek Lisans Programının hitap ettiği hedef kitlenin bir diğer özelliği, onların, psikoloji konusundaki kazanımlarını, konuyla ilgili araştırma yapmada kullanmak istemeleridir. Bu doğrultuda, söz konusu hedef kitle ileride doktora eğitimi almayı kuvvetle düşünmektedir. Bu kitlenin yol haritası akademik yaşama doğru gitmektedir. Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı mezunlarının istihdam edilebileceği alanlar sağlık kurumları, adli kurumlar, özel eğim kurumları, iş ve endüstrinin araştırma merkezleri ve tabii ki, nihai olarak yükseköğretim kurumlarıdır.

Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programının hedef kitlesi, psikoloji ya da ilgili alanlarda lisans derecesi almış olanlardır. Tezsiz Yüksek Lisans Programının hitap ettiği hedef kitlenin bir diğer özelliği, onların, eğim-öğretiminin ardından alanda çalışmak istemeleridir. Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunlarının istihdam edilebileceği alanlar arasında sağlık kurumları, adli kurumlar, özel eğim kurumları, iş ve endüstri alanları bulunmaktadır.

Programın Yapısı

Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında araştırma teknikleri ve veri analizi, meslek ve araştırma etiği ve psikopatoloji tanılama ve psikoterapi gibi dersler zorunlu olarak alınmakta, ayrıca, öğrencinin ilgi alanına göre seçeceği dersler bulunmaktadır. Öğrenciler psikolojik ve nöropsikolojik testler, nöropsikoloji,  adli psikoloji, gelişim psikolojisi ve süpervizyon gibi dersleri seçme olanağına sahiptir.

Araştırma ve akademik çalışmanın ön planda olduğu Tezli Yüksek Lisans programında, iki yarıyılda tamamlanan 15 kredilik zorunlu  5 ders ve 6 kredilik 2 seçmeli ders ve bir danışmanın gözetiminde bir seminerden sonra, öğrenciler, iki yarıyıl içerisinde 60 AKTS değerinde bir Yüksek Lisans Tezi hazırlamak ve bir jüri önünde başarıyla savunmak zorundadır.

Tezsiz Yüksek Lisans programında iki yarıyılda tamamlanan 15 kredilik zorunlu 5 ders ve 15 kredilik seçmeli 5 dersten sonra, öğrenciler, bağımsız araştırma yapma ve psikoloji alanında metin hazırlama becerisi kazanmak amacıyla bir yarıyıl süresi içinde 30 AKTS değerinde bir Dönem Projesi hazırlamaktadırlar. 


Eğitim Süresi
Yerleşke
Eğitim Dili

Tezli
2 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Tezsiz
1,5 Yıl
Çengelköy
Yerleşkesi
Türkçe

Kayıt Kabul Şartları

Psikoloji Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü, Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenim dili Türkçedir.

Öğrenciler için genel kabul koşulları aşağıda verilmiştir: 

  1. Aşağıdaki sınavlardan birinden belirtilen asgari başarı puanı almış olmak:
    • ALES : 55 (eşit ağırlık); (Başvuru tarihinde 3 yıldan eski olmamalıdır.) 
    • Tezsiz Programlar için istenmemektedir.
  2. Mezun olduğu son lisans programındaki Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.00/4.00 olmalıdır.
  3. Anabilim Dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak.
  4. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakat % 40 ağırlık verilecektir.
x

Bize Ulaşın

Select a choice