Mahkeme Büro Hizmetleri programının amacı hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler.

Mahkeme Büro Hizmetleri mezunları mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Çalışma Alanları:

Adalet Bakanlığı, Avukatlık ve Hukuk Büroları, Sivil Toplum Kuruluşlarında, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında ve özel iktisadi işletmelerde iş bulabilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Tercih Yapılabilecek Lisans Programları;

Hukuk Fakültesi

x

Bize Ulaşın

Select a choice