KURULLAR

KONFERANS BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi Bülent AYYILDIZ

DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Ayyıldız

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sayım

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Albay

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Yavuz Çeşmeci

Arş. Gör. Birse Özge Gökçe
Arş. Gör. Aslı Nur Kahraman