Önemli Tarihler

Konferans Tarihleri:18-19-20 Eylül 2024
Bildiri Özet Gönderimi Son Tarih:20 Haziran 2024
Kabul Bildirim Tarihi:25 Haziran 2024
Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün:03 Ağustos 2024
Konferans Programı İlanı:15 Eylül 2024