KURULLAR

KONFERANS BAŞKANI
Dr. Öğr. Üyesi Bülent AYYILDIZ

DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AYYILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay YAVUZ ÇEŞMECİ

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ALBAY

Arş. Gör. Birse Özge Gökçe
Arş. Gör. Aslı Nur Kahraman