PANEL HAZIRLAMA KURALLARI

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

 1. Panel önerileri 21. Ulusal Psikoloji Kongre’sinin web adresi üzerinden (www.dogus.edu.tr/UPK2022) yüklenecektir. Diğer yollardan (e-posta, posta vb.) iletilen bildiri önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Panel önerisi gönderimi için son tarih 23.09.2022’dir. Bu tarihten sonra gelen önerilere kongre web sayfası kapalı olacaktır.
 3. Her katılımcı en fazla iki adet çalışma sunabilecektir. İki çalışma panel, sözlü bildiri ve poster bildirisi gruplarının birinde olabileceği gibi, bu grupların birleşimi şeklinde (örneğin bir panel, bir sözlü bildiri) de olabilecektir.
 4. Panel önerileri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 5. Bilim Kurulu’nun panel önerilerine ilişkin kararı 26.09.2022 tarihinde kongre web adresinden duyurulacaktır.

PANEL YAPILANDIRMA VE SUNUM KOŞULLARI

 • Panel başvurusu Panel Başkanı tarafından yapılacaktır. Panel Başkanı panelin konu, kapsam ve katılımcıları konusunda panelistlerin onayını almakla sorumludur.
 • Panel, biri Panel Başkanı olmak üzere en az üç, en fazla beş panelistten oluşacaktır.
 • Panel toplam süresi 90 dakikadır. Bu süre, Panel Başkanının yapacağı giriş ve tanıtım konuşması ile panel konuşmaları arasında uygun şekilde bölüştürülecektir.
 • Panel Başkanı tarafından panelin bütünü için bir özet hazırlanacaktır. Bu özette, panelin konusu, anlam ve önemi, panelin kongre katılımcılarına ve psikoloji bilimine katkıları gibi konular üzerinde durulacaktır.
 • Panelistler kendi sunumlarıyla ilgili birer özet hazırlayacaktır. Özette konunun arka planı, boyutları, içerdiği bakış açıları, güncel problemlere katkıları gibi konular üzerinde durulacaktır.
 • Özetlerde, “Sözlü Bildiri ve Poster Bildirisi İçin Özet Hazırlama Kuralları”nda belirtilen esaslara uyulacaktır.
 • Özetlerin her biri en fazla 200 kelime olacaktır. Bu sayıya panel başlığı, panelist ad ve soyadları, kurum bilgileri dahil edilmeyecektir.
 • Panel Başkanının ve panelistlerin özetleri, kongre web sitesindeki “Panel Gönderimi” sayfasında form üzerinden, istenen diğer bilgiler de doldurularak gönderilecektir.
 • Sayfada, panelin ilgili olduğu psikoloji alanı Adli Psikoloji, Deneysel/Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Sinirbilim ve Nöropsikoloji, Sosyal Psikoloji, Spor Psikolojisi, Uygulamalı Psikoloji, Diğer olarak belirtilecektir. “Diğer” seçeneğinin kullanılması durumunda, söz konusu alanın adı yazılacaktır.