WORKSHOP KAYIT FORMU

21. Ulusal Psikloji Kongresi’nde yapılacak olan workshop bilgileri aşağıda yer almaktadır*:

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU KLİNİK GÖZLEM BATARYASI VE GÖRSEL İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TESTİ-B FORMU EĞİTİMİ

Kazanım: Katılımcılar nörogelişimsel bozukluk tanı kategorisine giren ÖÖB konusunda bilgi sahibi olacak; ülkemize adaptasyonu (ÖÖB-KG) ya da standardizasyonu (GİSD-B) yapılmış olan araçlar kullanılarak araçların nitel ve/veya nicel olarak değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olacaktır.
Katılımcı sayısı:  40  Kontenjan Doldu
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan
Koordinatör: Prof. Dr. Sirel Karakaş

NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME

Kazanım: Katılımcılar ülkemize standardizasyonu yapılmış olan nöropsikolojik testler, amaca yönelik test seçiminde kullanılan yaklaşımlar, nöropsikolojik değerlendirme görüşmesi ve test sonuçlarını raporlandırma konularında kapsamlı bilgi sahibi olacaktır.
Katılımcı sayısı: 40  Kontenjan Doldu
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar, Doç. Dr. Elvin Doğutepe
Koordinatör: Prof. Dr. Sirel Karakaş

ÇOCUK VE GENÇLERDE RUHSAL DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

Kazanım: Katılımcılar çocuk görüşme teknikleri konusunda bilgi sahibi olacaktır. Zor vakalar, hasta mahremiyeti, aile görüşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaktır.
Katılımcı sayısı: 40  Kontenjan Doldu
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Doç. Dr. Sevcan Karakoç

KRONİK AĞRILARDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TEKNİKLERLE AĞTI PSİKOTERAPİSİ

Kazanım: Katılımcılar ağrı, kronik ağrı bozukluğu tanısı ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olacak; özellikle gelişmiş ülkelerde son zamanlarda kronik ağrı tedavisinde uygulanan Multimodal Pain Therapy ve bilişsel davranışçı tekniklerle ağrı psikoterapisi hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Katılımcı sayısı: 5 - 40 Kontenjan Doldu
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Selçuk İsaoğlu
Koordinatör: Cebrail Polat 

PSİKOLOJİK AĞ ANALİZİ

Kazanım:Katılımcılara psikolojide ağ analizinin teorik temelleri, uygulamada kullanılan ilgili yazılımlar, ağ analizinin kullanım alanları ve sonuçların değerlendirilmesi hakkında bilgi verilecektir. Bu sayede alanyazındaki ağ analizi çalışmalarını daha iyi takip edebileceklerdir.
Katılımcı sayısı: 40
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen:  Ülkü Güreşen

BENLİĞİN UYANMASI: SİNEMASAL DEĞERLENDİRME

Kazanım: Katılımcılar; benliğin kendini var etmesi sürecini, Jung ekolü ve sinemasal anlatım açısından nasıl değerlendirilebileceği konusunda bilgi sahibi olacaktır.
Katılımcı sayısı: 40
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen:  Ezel Avcı

AMOS İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME EĞİTİMİ

Kazanım:Katılımcılar, Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modellemesinin temellerini öğreneceklerdir.
Katılımcı sayısı: 40 Kontenjan Doldu
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Cem Şafak Çukur, Arş. Gör. Dr. Tuğba Koçak Özel

UYKU

Kazanım: Katılımcılar uykunun davranışsal ve elektrofizyolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar; genel olarak uyku dönemlerinin hangi kriterlere göre ayrıştırıldığını hakkında fikir sahibi olacak; uykunun ruh sağlığı ve beynin optimum düzeyde çalışmasındaki rolünü kavrayacak; rüyaların ortaya çıkış mekanizması hakkında bilgi sahibi olacak; sağlıklı uyku kavramı, bunu sağlamanın çevresel koşulları ve davranışsal yaklaşımlarını kavrayacaklardır.
Katılımcı sayısı:  40  Kontenjan Doldu
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Doç. Dr. Nakşıdil Yazıhan, Prof. Dr. Sinan Yetkin, Uzm. Dr. Esra Ünverdi Bıçakcı, Dr. Asuhan Par

İŞ YERİNDE KÖTÜ MUAMELE: PİS YEDİLİKazanım: İş yerinde karşılaşılabilecek farklı kötü muamele türlerini tanıma ve isimlendirme; her bir kötü muamele türünün kapsamı, boyutları, öncülleri ve sonuçlarına yönelik bilgi düzeyinin artması; her bir kötü muamele türünün kültüre özgü ve evrensel yönlerine yönelik farkındalığın artması; iş yerinde kötü muameleyi önleme ve müdahale yöntemleri konusunda bilgi düzeyinin artması.
Katılımcı sayısı: 40
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyenler: Prof. Dr. H. Canan SÜMER, Doç. Dr. Yonca TOKER-GÜLTAŞ, Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ-KÖSE, Dr. Öğretim Üyesi Derya KARANFİL, Prof. Dr. F. Pınar ACAR, Dr. Öğretim Üyesi A. Başak OK, Prof. Dr. S. Arzu WASTİ
GENOGRAM: KURAM VE UYGULAMAKazanım: Katılımcılar genogramın kuramsal alt yapısı, genogram sembollerive temel seviyede bir aile sisteminin genogramını çizme konusunda bilgi sahibi olacaktır.
Katılımcı sayısı: 40
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Arş. Gör. Esra Öktem, Dr. Öğr. Üyesi Nesteren Gazioğlu

DAVRANIŞÇI TEORİLER VE KAYGI BOZUKLUKLARI

Kazanım: Bu çalıştayda katılımcılar kaygı bozukluklarının ortaya çıkışında korku koşullamasının rolünü anlayacak ve kanıt temelli tedavilerden yüzleştirme terapisinin temel dayanağını bu bağlamda kavramsallaştırmış olacaklardır.
Katılımcı Sayısı: 40
Verilecek Belge: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Dr. Öğr. Üyesi Sinem Cankardaş
ÖZKIYIMDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ,OLGU KAVRAMSALLAŞTIRMASI VE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMKazanım: Çalıştayın ardından katılımcıların aşağıdaki hususlarda beceri sahibi olması beklenmektedir: 1. Özkıyımla ilişkili risk etmenleri 2. Özkıyım riski yüksek hastaya klinik yaklaşımın temel ilkeleri 3. Özkıyım düşünce ve davranışları için olgu kavramsallaştırması 4. Özkıyıma bilişsel davranışçı yaklaşım
Katılımcı Sayısı: 12
Verilecek Belge: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Doç. Dr. Sedat Batmaz
CİNSEL TERAPİ NEDİR?Kazanım: Hedeflediğimiz kazanım; Cinsel problemlerin çözümünde disiplinler arası temel bir kurguda nasıl ele alındığı, bu konudaki psikoterapinin ve diğer disiplinlerin nasıl yaklaştığını, öncelikleri ve tedavi algoritmaları açısından farklılaşmaların ne şekilde ilerlediği konusunda katılımcının net fikirlere sahip olmasıdır. Hassasiyet içeren bu konunun, popüler ve magazinsel psikoloji yaklaşımlarından çok bağımsız bir mesafede klinik pratikler tezahür etmektedir. Bunu katılımcıya aktarmak, gerçek anlamda pratik işleyişinin ne olduğunu aktarmak, sosyal medya akımlarının 'eksik' 'yetersiz' ve temel yapıyı hiçe sayarak öğrettiği yaklaşımların dışında gerçeği vurgulamaktır.
Katılımcı Sayısı: Kontenjan Yok
Verilecek Belge: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Klinik Psikolog Kayıhan Aba
OTİZM VE TÜRKÇE ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ İLETİŞİM SİSTEMİKazanım: Katılımcılar, nörogelişimsel bir farklılık olan otizmde alternatif iletişim sistemlerinin neden ve nasıl kullanıldığı konusunda genel bilgiler edinecek ve ülkemizde geliştirilmiş bilimsel ve kapsamlı programlardan birisi olan TADİS’in nasıl kullanılacağı konusunda bilgi sahibi olacaktır.
Katılımcı Sayısı: 40
Verilecek Belge: Katılım Belgesi  
Düzenleyen: Doç. Dr. Fahri Çelebi, Dr. Öğr. Üyesi Ertan Görgü

 

İŞ YAŞAMINDA PSİKOLOĞUN ROLÜ: İŞ SAĞLIĞI PSİKOLOJİSİ DİSİPLİNİKazanım: Katılımcılar, iş sağlığı psikolojisi disiplini, iş sağlığı psikolojisi disiplininin uygulama alanları, iş sağlığı psikologlarının çalışma yaşamındaki rolleri ve yeni kariyer fırsatları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Katılımcı Sayısı: 50
Verilecek Belge: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Selçuk Şen
İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE VAKA ANALİZLERİKazanım: Katılımcılar günümüz de giderek yaygınlaşan internet bağımlılığının klinik olarak karşımıza nasıl geldiği ve hangi psikopatolojilerin eşlik ettiğini konusunda bilgi sahibi olacaktır. Yeşilay danışmanlık merkezinin bilişsel davranışçı terapi, motivasyonel görüşme teknikleri ve bilinçli farkındalık modellerini temel alarak oluşturmuş olduğu internet bağımlılığına müdahale modülünün nasıl uygulandığını ve ne tür vakalarla karşılaşıldığını paylaşarak katılımcıların bu alanda farkındalığını arttırılacaktır.
Katılımcı Sayısı: 45
Verilecek Belge: Katılım Belgesi 
Düzenleyen: Fatihcan Öncü
DİNAMİK GRUP TERAPİLERİ: PSİKANALİTİK GRUP VE PSİKODRAMAKazanım: Katılımcılar, kişilik yapılarının grup terapisi içinde dinamik ve psikanalitik yönelimle nasıl ele alındığı üzerinde fikir sahibi olurlar.
Katılımcı Sayısı: 40 
Verilecek Belge: Katılım Belgesi 
Düzenleyen: Prof. Dr. Medine Yazıcı, Doç. Dr. Ali Keyman, Dr. Hülya Deniz, Dr. Öğr. Üyesi Psikolog Nevzat Uçtum Muhtar
GRUP ANALİZİ UYGULAMASIKazanım: Katılımcıların, kişilerin grup analizi terapisi içinde nasıl ele alındığını görmesi ve psikanalitik yönelim hakkında fikir edinmelerinin sağlanması kazanımlarıdır.
Katılımcı Sayısı: 25
Verilecek Belge: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Prof. Dr. Medine Yazıcı, Doç Dr. Ali Keyman
PSİKODRAMA UYGULAMASIKazanım: Bu grup uygulamasıyla  kişiler psikodramanın nasıl çalıştığını, nasıl bir kazanım elde ettiklerini fark edilebilecek ve buradaki duyguların ortaya çıkmasında terapistlerin rolünü gözlemleyebileceklerdir.
Katılımcı Sayısı: 25
Verilecek Belge: Katılım Belgesi 
Düzenleyen: Dr. Hülya Deniz, Dr. Öğr. Üyesi Psikolog Nevzat Uçtum Muhtar
KUMAR BAĞIMLILIĞI İLE ÇALIŞMAK Kazanım: Bağımlılık kapsamında kumar bağımlılığında çalışırken bağımlılığı olan kişilere ve yakınlarına yönelik yaklaşımın farkındalığı; teorik bilgi ve vakalara yaklaşım şeklinde aktarılacaktır.
Katılımcı Sayısı: 30
Verilecek Belge: Katılım Belgesi 
Düzenleyen: Klinik Psikolog Emre Yılmaz
SANAL GERÇEKLİK VE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ Kazanım:Katılımcılar; sanal gerçeklik ve ilgili temel kavramlar, BDT’nin bilişsel, davranışsal ve kombine teknikleri çerçevesinde kullanılabilecek sanal gerçeklik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacak ve olgu demonstrasyonları ile edindikleri bilgileri gözden geçirebilecektir.
Katılımcı Sayısı: 40
Verilecek Belge: Katılım Belgesi 
Düzenleyen: Dr. Öğr. Üyesi Serhat Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Barkan Eskiili

 

*Gelen başvuruların değerlendirmelerine göre workshop listesi güncellenecektir.
**Workshop kayıtları başvuru sırasına göre gerçekleştirilecek olup; kontenjanların dolmasıyla ilgili workshopa kayıt başvurusu kapanacaktır.
***Kongreye kayıt yaptırmış her katılımcı bir workshopa başvuru gerçekleştirebilecektir. Kontenjanların dolmaması durumunda ikinci kayıtlar için duyuru yapılacaktır.

NOT: Workshoplara ücretsiz olarak kayıt yaptırabilmek için öncelikle kongre kaydını gerçekleştirmeniz ve aşağıdaki kayıt formuna kongre dekontunu eklemeniz gerekmektedir.

WORKHOP KAYIT FORMU

Katılmak İstediğiniz Workshop
* Kontenjanları dolan workshop çalışmaları seçeneklerden kaldırılmıştır.
Ödeme Dekontu

*Zorunlu


Aşağıda yer alan Açık Rıza Metni ve Aydınlatma Metni'ni okudum ve kabul ediyorum.
Açık Rıza Metni ve  Aydınlatma Metni'ne tıklayarak ulaşabilirsiniz.