KEYNOTE SPEAKERS

Prof_Dr_Sirel_Karakas
PSİKOLOJİNİN ÖYKÜSÜ: FELSEFEDEN BİLİŞSELSİNİRBİLİME (13 Ekim 2022)
Prof. Dr. Sirel Karakaş 

- Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Nörometrika Medikal Tıp Teknolojileri Ltd. Şti Kurucu ve Yöneticisi
- Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği Başkanı (International Organisation of Psychophysiology’e affiliye kuruluş)

Prof. Dr. Sirel Karakaş Kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden lisans, Hacettepe Üniversitesinden Yüksek Lisans (Deneysel Psikoloji) ve doktora (Biyofizik) derecelerini aldı. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesinin psikoloji bölümlerinde çalıştı. Halen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümünde görev yapmaktadır.

Çoğu TÜBİTAK tarafından desteklenen çok sayıda projenin yürütücülüğünü yaptı. Hacettepe Üniversitesi’nde, ülkemizdeki ilk Bilişsel Elektrofizyoloji Laboratuvarını kurdu. Çalışmalarının büyük çoğunluğunu çok-merkezli olarak, multidisipliner ve multiteknolojik yaklaşımlar altında sürdürdü; bu yaklaşımlarla, Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu’nu kapsamlı olarak araştırdı ve yayınlar yaptı. Ülkemizde MR altında ilk EEG kaydını gerçekleştirdi ve yayınladı. Ülkemizdeki ilk nöropsikolojik test bataryasının standardizasyonunu gerçekleştirdi. «Fonksiyenel MRG’de Nöropsikolojik Görevlerle Beyin Haritalama Bataryası» adlı kullanım kılavuzunun ve iki nöropsikolojik testin telif hakkına sahiptir. Kitap dışında internet ortamında da yayımlanmakta olan ilk özgün psikoloji sözlüğünü oluşturdu. Deneysel Psikoloji konusundaki yüksek lisans ve doktora programlarını hazırladı. Ülkemizde yetişmiş olan deneysel psikologların büyük çoğunluğuna bu programlarda tez danışmanlığını ve pek çok ilişkili alandaki tez çalışmasına gayri resmi danışmanlık yaptı.

Çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldü. Bunlar arasında Hacettepe Üniversitesi 2006-07 Yılı Bilim Ödülü, Elsevier SCOPUS 2007 Türkiye'de Araştırmaları ile İlk 10'a Giren Bilim Adamı Ödülü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından takdir edilen En İdealist Akademisyen Ödülü (2015) bulunmaktadır. Bilişsel Sinirbilim, bu bağlamda, Deneysel Psikoloji, Bilişsel Elektrofizyoloji, Nöropsikoloji, fMRG konularındaki ulusal ve uluslararası makale ve kitaplarına çok sayıda atıf aldı.

Bilgi ve becerilerini çeşitli ortamların (temel bilim, uygulama alanları, üniversite/ilköğretim/ortaöğretim, halkımız) hizmetine sunma gayreti içinde oldu. Ülkemiz için çağdaş bir kuramsal temele dayanan özgün zeka testi geliştirme konusundaki TÜBİTAK-KAMAG projesinin (müşteri kurum Millî Eğitim Bakanlığı) soru yazma ile ilgili alt projesinin yürütücülüğünü yaptı. Ortaöğretim için çağdaş ve evrensel bilimi temel alan bir Psikoloji Ders Kitabı yazdı. Bu eser 2010 yılında MEB Talim Terbiye Kurulunca “Devlet Kitabı” olarak kabul edildi ve ortaöğretim kurumlarında beş yıl boyunca okutuldu. Özelde her eğitim düzeyindeki psikoloji bilimleri öğrencileri için “Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Terimleri” adlı sözlüğü hazırladı. Telif hakkı ile korunan bu sözlüğün yer aldığı internet platformu, 2017’de açıldığı günden bu yana, esnek ve dinamik yazılım alt yapısıyla 300,000’e yakın ziyaretçi aldı.


Prof_Roy_F. _Baumeister

“What is the Self? / Benlik Nedir?” (14 Ekim 2022 / Uzaktan Bağlantı)
Professor Roy F. Baumeister

Benlik, psikolojide en çok çalışılan fenomenlerden biri olmuştur, ancak hala ne olduğu konusunda bir fikir birliği yoktur ve bazı bilim insanları kendilerinden emin bir şekilde gerçekte böyle bir şeyin olmadığını ileri sürmektedirler. Bu konuşmada, benliğin gerçekliği, fiziksel beden ile sosyal sistem arasındaki arayüzde sosyal bir adaptasyon olarak tartışılacaktır. Aynı zamanda, farklı insan gruplarının farklılaşmış kimlikler temelinde işlevselliklerine dair kanıtları gözden geçirilecektir. Sonuç olarak benlik, beynin veya psişenin içsel gereksinimlerinden değil, organize grupların gereksinimlerinden ortaya çıkmıştır.*

*Bu konuşma, 2022 yılında The Self Explained: Why and How We Become Who We Are isimli kitabımı yazarken oluşturulmuştur.

Professor Roy F. Baumeister Kimdir?

Roy F. Baumeister dünyanın en üretken ve etkili psikologlarından biridir. 40'tan fazla kitap da dahil olmak üzere 700'den fazla bilimsel eser yayınlamıştır. 2013 yılında Association for Psychological Science (Psikolojik Bilimler Derneği) tarafından verilen en yüksek ödül olan William James Fellow ödülünü aldı. Halen International Positive Psychology Association (Uluslararası Pozitif Psikoloji Derneği)’in başkanıdır ve Queensland Üniversitesi (Avustralya), Florida Eyalet Üniversitesi (ABD) ve Bamberg Üniversitesi (Almanya) ile bağları vardır.

Baumeister laboratuvar araştırmalarıyla isim yapmış olsa da tanınırlığı akademinin sınırlarının ötesine uzanıyor. 2011 tarihli  Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength (John Tierney ile birlikte) adlı kitabı New York Times'ın en çok satanlar listesine girmiştir. NBC ve ABC gibi televizyon kanallarındaki programların yanı sıra PBS, Ulusal Halk Radyosu ve sayısız yerel haber programında yer aldı. Çalışmaları The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, The Economist, Newsweek, TIME, Psychology Today, Self, Men's Health, Businessweek ve diğer birçok yayında yer aldı veya alıntılandı.


Peter_Jonason"The Dark Triad traits: Where we started and where we are going / Karanlık Üçlü Karakterleri: Nereden Başladık ve Nereye Gidiyoruz?” (15 Ekim 2022 / Uzaktan Bağlantı)
Professor Peter (PK) Jonason

Professor Peter (PK) Jonason Kimdir?
Başlangıçta avukat olmayı düşünüyordum; fakat sonra beni evrimsel psikolojiyle tanıştıran Ross Buck'tan bir ders aldım. O zaman araştırma alanında kariyer yapmak istediğimi fark ettim. Connecticut Üniversitesi’nde 2000 yılında Siyaset Bilimi ve İletişim Bilimleri bölümünde lisans; 2003 yılında da İletişim Bilimleri Bölümünde yüksek lisans eğitimlerimi tamamladıktan sonra, 2009 yılında New Mexico State Üniversitesi’nden Psikoloji alanında doktora derecemi aldım. Eğitimlerim doğrultusunda, çoğunlukla kişilik olmak üzere, bireysel farklılıklar, ilişki stratejileri ve cinsellikteki gözlemlenebilir fenomenleri açıklamak ve tahminler türetmek için evrim teorisini kullanan bir sosyal psikolog / kişilik psikoloğuyum.

Kariyerinden Bazı Noktalar
2008: Yayın kurulu: The Journal of Social Psychology

2009: Doktora Psikoloji: New Mexico Eyalet Üniversitesi

2011: Editör SIs ve İncelemeleri: Kişilik ve Bireysel Farklılıklar

2014: Psikolojide IgNobel ödülü

2015: Misafir öğretim üyesi: Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi

2015: Misafir öğretim üyesi: Western Ontario Üniversitesi.

2015: Yardımcı Editör: Evrimsel Davranış Bilimleri

2015: Kıdemli Öğretim Görevlisi: Western Sydney Üniversitesi

2016: Seküler Politika Enstitüsü'nde öğretim üyesi

2016: Fahri Ass/Profesör: Florida Atlantic University

2017: Yardımcı Editör: Psikoloji Bilimi Hızlandırıcı Projesi

2017: Akademik Editör: PLOS 1

2017: Ana konuşmacı: İnsan Davranışı ve Evrim Derneği

2017: Frontiers in Psychology (Evrimsel) dergisini oluşturdu

2018: Misafir öğretim üyesi: Kardinal Stefan Wyszyński Üniversitesi

2018: Ana konuşmacı: Kültürler arası kendini geliştirme

2018: Australasian Soc kuruldu. İnsan Davranışı için. & Evrim

2019: Varşova, Polonya'ya Akademik Değişim için Ulam Bursu

2020: Doçent: Padua Üniversitesi

2020: OPUS (Polonya) çevrimiçi flört alanında kişilik çalışması için hibe verdi

2020: Misafir Profesör: Silesia Üniversitesi, Polonya

2021: Genel Yayın Yönetmeni: Kişilik ve Bireysel Farklılıklar

2021: Habilitasyon: Kardinal Stefan Wyszyński Üniversitesi

2021: Asso Prof Üniversitesi: Kardinal Stefan Wyszyński Üniversitesi

2021: Misafir Profesör: Silesia Üniversitesi, Polonya

2022: Koordinatör Editör: Kişilik ve Bireysel Farklılıklar

2022: Ölçümle ilgili yayınlanmış düzenlenmiş cilt

2022: Kişilik ve Evrimsel Psikoloji Derneği başkanı oldu

2022: Genel Konuşmacı: Polonya İnsan Evrimi Çalışmaları Derneği


21. Ulusal Psikoloji Kongresi
Kabul Edilen ve Kaydı Tamamlanan Sözlü Bildiri Listesi

Bilişsel Psikoloji

- Alptekin, S. ve Şişman Bal, S. (2022, Ekim, 13-16). STEARC etkisi: görsel-mekânsal dikkat ve bellek performansı üzerinde zamanın uzamsal temsillerinin rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Atalay, N.B., İleri Tayar, M. ve Bozkurt Ö. (2022, Ekim, 13-16). Liste düzeyi uyumluluk oranı etkisinin tepki hareket izinin gözlemlenmesi yoluyla incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Atalay, N.B., Bozkurt, Ö. ve Bayırlı, İ.K. (2022, Ekim, 13-16). Doğal dillerdeki anlambilimsel muhafazakarlık ve öğrenilebilirlik: resim-doğrulama göreviyle elde edilen bulgular [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Aydın, Ö. ve Kaynak, H. (2022, Ekim, 13-16). Genç yetişkinlerde duygusal değerlik ve uyarılmışlık boyutlarının olay temelli ileriye yönelik bellek performansı üzerindeki etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Aytimur, Ç. ve Can, H. (2022, Ekim, 13-16). Duygusal DRM listeleri kullanılarak, duygudurum, duygusal değerlik ve cinsiyetin bellek yanılgıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi: ön bulgular [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Cambaz, H.Z. ve Ünal, G. (2022, Ekim, 13-16). Türkiye örnekleminde bilgeliğin öz bildirim ve performans ölçümünün karşılaştırılması: öz aşkınlık ve bilişsel esneklik ilişkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Canpolat, S.F., Kıvanç, S. ve Siyazim Ferami, S. (2022, Ekim, 13-16). İnsan-makina: duygu tespitinde yapay zeka ve insan karşılaştırması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Cengil, B.B. ve Kaynak, H. (2022, Ekim, 13-16). Ayrık duygular için türkçe DRM listelerinin geliştirilmesi ve bellek yanılması oluşturma potansiyelleri açısından incelenmesi: korku ve öfke [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çağlar, E. ve Kaynak, H. (2022, Ekim, 13-16). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ve olmayan çocukların bilişsel farklılıklarının zihin kuramı çerçevesinde incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Gökçe N.Y., Atalay, N.B. ve Bayırlı, İ.K. (2022, Ekim, 13-16). Erişkin bireylerde yeni bir niceleyici öğrenilmesi için kullanılan metodun incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- İnan, A.B. ve Kılıç Özhan, A. (2022, Ekim, 13-16). Sayı algısının kısıtlı sürede cevap paradigması ve psikofizik fonksiyon kullanılarak incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kapucu, A. ve Yüvrük, E. (2022, Ekim, 13-16). Bellekte sağlamlaşma sonrası özgül negatif duygu etkileri: bir difüzyon modeli incelemesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kök, B., Demir, S., Deliceo, M. ve Kısacık, E. (2022, Ekim, 13-16). Sigara kullanım durumunun örtük bellek üzerindeki etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kulaksız, B. ve Özgör, C. (2022, Ekim, 13-16). 4-6 yaş arası çocukların görsel-uzaysal çalışma belleği dijital ölçümüne yönelik materyalin tasarlanması ve standardizasyonu [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kurdoğlu Ersoy, P., Schwartz, S. ve Kapucu, A. (2022, Ekim, 13-16). Yüz-isim çiftleri için bilme hissi kararlarında bağlamsal bilgi miktarı ve duygusal içeriğinin etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Oker, K.İ. ve Mısırlısoy, M. (2022, Ekim, 13-16). Tanıma ve kaynak belleği için öğrenme yönergelerinin hayatta kalma bağlamı avantajına etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Pala, İ.Y., Yılmaz, ,İ., Akyurt, S., Özger Arslan, M., Serçe, H.O., Gülen, Ö., Irak, M., Duman, T.M., Kaya, H. ve Göka, E. (2022, Ekim, 13-16). Obsesif-kompusif bozuklukta olaysal bellek performansının bilişsel davranışçı terapi etkinliğine göre değişimi* [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Süngü, M. (2022, Ekim, 13-16). Çalışma belleğinin duygu algısı ve göz bebeği boyutuna etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Şahin, G. (2022, Ekim, 13-16). Grup yanlılığının bellekte uymaya etkisinin futbol taraftarlığı üzerinden incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Şahin Kırık, F.A. (2022, Ekim, 13-16). E-spor ve e-spor uzmanlığı üzerine bir derleme çalışması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Taşçı, A. ve Şişman Bal, S. (2022, Ekim, 13-16). Bir grup üniversite öğrencisinin çoklu medya görevi yürütme düzeyi ile çeşitli klinik ve kişilik özellikler açısından incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Tekçe, E. (2022, Ekim, 13-16). Değişim körlüğü: orijinal sahnenin öngösterimi, sahne anlamı tutarlılığı ve gözlemcilerin dikkat ve çalışma belleği düzeylerinin etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yar, B. ve Aslan. A. (2022, Ekim, 13-16). Çocukluk çağı örselenme yaşantıları ile depresif duygu durum düzeylerinin otobiyografik bellek üzerindeki etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yörük, A., Yahya, M. ve Tavat, B. (2022, Ekim, 13-16). İki dillilik ileriye dönük bellekte avantaj sağlar mı? [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.-

Deneysel Psikoloji

- Argun, N.E. ve Özgör, C. (2022, Ekim, 13-16). İleriye yönelik zaman algısının farklı uzunluklardaki işitsel uyaranların altında incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Aydın, H.K. (2022, Ekim, 13-16). Uzmanların bilişsel esnek(siz)liğine bakış: Einstellung etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Bulut, M. ve Dural, S. (2022, Ekim, 13-16). Sayı-uzam ilişkisi bağlamında uyumlu ve uyumsuz alıştırma yapmanın SNARC etkisi üzerindeki zamana bağlı etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Bulut, M., Hepdarcan, I., Palaz, E., Çetinkaya, H. ve Dural, S. (2022, Ekim, 13-16). SNARC etkisi: okuma yönü ve parmak sayma alışkanlıkları sayı-uzam ilişkisini açıklayabilir mi? [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Dönmez, K.K., Biber, B.B., Yüksel, E. ve Kadıhasanoğlu, D. (2022, Ekim, 13-16). Gerçek dünyada ve sanal gerçeklikte görsel algı süreçleri: mesafe algısı ve yükseklik algısının bir karşılaştırması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Güney, Ç. ve Cinan, S. (2022, Ekim, 13-16). Canlılık ve uyarılmanın prospektif bellek üzerine etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kadıhasanoğlu, D. (2022, Ekim, 13-16). Davranış üzerinde tam kontrole veya kısmi kontrole sahip olmanın yaklaşma hızının görsel kontrolü üzerindeki etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

İplikçi, A.B., Gülbetekin, E., Gürcan, E. ve Kürne, T. (2022, Ekim, 13-16). Maske kullanımı yüz üzerinden yapılan kişilik atıflarını nasıl etkiler? Çevrimiçi deneysel bir çalışma [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Razzaghi, S. ve Veldhuizen, M. (2022, Ekim, 13-16). Dikkat dağılması ile yağlılık algısının bastırılması (ön sonuçlar) [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Süngü, M. ve Alıcı, T. (2022, Ekim, 13-16). Okul öncesi çocuklarda yanlış inanç testinde yanlış yanıtın nesne gerçekliğinden ayrıştırılması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yener, B., İyilikçi Arikan, A. ve Amado, S. (2022, Ekim, 13-16). Kesinlik/belirsizlik değerlendirme eğiliminin duygu tahminlemeye etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yılmaz F. ve Özgör, C. (2022, Ekim, 13-16). Kısa sürelerin (1, 2, 3 saniyeler) ileriye yönelik süre tekrar üretimi görevi altında değerlendirilmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yılmaz, O. ve Çavdar, D. (2022, Ekim, 13-16). Sağcı ve solcuların iklim değişikliği konusundaki farklı inançları ahlaki çerçevelemeyle azaltılabilir mi? [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yünlüel, D. ve Aslan, A. (2022, Ekim, 13-16). Analitik ve bütüncül bilişsel stile eğilimli bireylerin görsel arama performanslarının bağlamsal ipuçları görevinde incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.-

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

- Aydos, T., Karanfil, D. ve İnan, E. (2022, Ekim, 13-16). İşe adanmışlık ve olumlu duygulanım ilişkisi: bir günlük çalışması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ayyıldız, F., Türetgen Özalp, İ. ve Bayazıt, M. (2022, Ekim, 13-16). Çift gelirli ailelerde çalışma ve aile merkezilikleri açısından profil incelemesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çil, F.E. ve Göncü Köse, A. (2022, Ekim, 13-16). Büyük beşli ile Makyavelizm ve liderlik stili ve liderin kişiliğine yönelik tercihlerle ilişkileri [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Demir, Ö., Erdoğru, T. ve Söker, G. (2022, Ekim, 13-16). Akademisyenlerde algılanan mobbing, örgütsel bağlılık ve kişilik özelliklerinin iş tatmini üzerindeki yordayıcı etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Demircioğlu, Z.I. ve Bilgiç, R. (2022, Ekim, 13-16). Kontrol odağı'nın işyeri ve bireysel çıktılar üzerindeki etkisinde lider davranışlarının düzenleyici etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Işık, A.F. ve Güney, K. (2022, Ekim, 13-16). Yatırımcılarda kişilik özelliklerin belirlenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Tanrıverdi, O., Çolak B. ve Bulut M.B. (2022, Ekim, 13-16). İşyeri nezaketsizliği ve iş akışı arasındaki ilişkide uyku kalitesinin aracı rolü: yetişkin çalışanlar üzerine bir çalışma [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yenice Kanık, E., Özalp Türetgen, İ. ve Sertel Berk, Ö. (2022, Ekim, 13-16). Otobüs şoförlerinde öfke yönetimi odaklı bir grup terapisinin etkinliğinin değerlendirilmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.-

Gelişim Psikolojisi

- Abut, F.B., Kalkan İnan, F.T., Elibol Pekaslan, N., Gönül, B., Işık, H., Türe, D., Kazak Berument, S., Doğan, A., Tahiroğlu, D. ve Şahin Acar B. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 pandemisinin çocuk ve ergenlerin üzüntü yönetimi becerileri üzerindeki etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Akgöz Aktaş, G. ve Aydın Acı, A. (2022, Ekim, 13-16). Yakın ilişkilerde şiddetin nedenleri, kabulü ve flört şiddeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Akman Özdemir, P. (2022, Ekim, 13-16). Temel psikolojik ihtiyaçlar ve öznel iyi oluş: türkiye’de yürütülen araştırmaların meta-analizi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Alkış, A., İlgün, Y. ve Şahin Acar, B. (2022, Ekim, 13-16). Annelerin kaçınmacı bağlanması, destekleyici duygu sosyalleştirme davranışları ve olumlu çocuk yetiştirme yaklaşımları [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Aras, N. B., Şahin Acar, B., Doğan, A., Tahiroğlu, D. ve Kazak Berument, S., (2022, Ekim, 13-16). Çocuk ve ergenlerde içe yönelim problemlerinin Türkiye temsili örneklemde yaygınlığı [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Aydoğdu Sözen, E., Kazak Berument, S., Doğan, A., Şahin Acar, B. ve Tahiroğlu, D. (2022, Ekim, 13-16). Akademik ilgi: türkiye temsili örneklem üzerinden betimleyici bir çalışma [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Bayram Gülaçtı, H., Ertekin, Z., Gölcük, M., Memişoğlu Sanlı, A., Kıyak, B., Anaçali, E., Şahin Acar, B., Tahiroğlu, D., Doğan, A., ve Kazak Berument, S. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 pandemisinin kardeş etkisi: ebeveynlerin farklılaşan yaklaşımında bireysel ve çevresel faktörlerin rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Bayram Gülaçtı, H., ve Kazak Berument, S. (2022, Ekim, 13-16). Ebeveynin farklılaşan yaklaşımının mercek altında incelenmesi: yordayıcı faktörler ve kardeşe bağlanma arasındaki ilişki [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ebeoğlu Duman, M. ve Akgöz Aktaş, G. (2022, Ekim, 13-16). İş-aile çatışması ve cinsiyet rollerinin birlikte ebeveynlik ile ilişkisinde psikolojik işlevsellik ve anne bekçiliğinin aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ebeoğlu Duman, M. ve Yılmaz Irmak, T. (2022, Ekim, 13-16). Anne bekçiliği ile ergen uyumu arasındaki ilişkide baba katılımının aracı rolünün incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ertekin, Z., Bayram Gülaçtı, H., Gölcük, M., Memişoğlu Sanlı, A., Akkaya, S., Durmuş, R., Şahin Acar, B., Doğan, A., Tahiroğlu, D., ve Kazak Berumant, S. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 sırasında ebeveynlik uygulamaları, mizaç ve kardeş çatışması arasındaki ilişkiler [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Gölcük, M. ve Kazak Berument, S. (2022, Ekim, 13-16). Ebeveyn ve çocuk özellikleri ile çocukların duygu düzenleme stratejileri arasındaki ilişkide duygu sosyalleştirme davranışlarının aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- İlgün, Y., Alkış, A. ve Şahin Acar, B. (2022, Ekim, 13-16). Geçmiş yaşantı konuşmalarında annelerin konuşma stili ve çocukların konuşma çıktıları [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Koç Arık, G., Şahin Acar, B., Doğan, A., Tahiroğlu, D. ve Kazak Berument, S. (2022, Ekim, 13-16). Çocuk ve ergenlerde kuralları içselleştirme: Türkiye temsili örneklem üzerinden incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Tilki, B. ve Çakıcı. E. (2022, Ekim, 13-16). Erken ergenlikte anksiyete duyarlılığı ile benlik algısı ve psikolojik sağlamlılığın ilişkisinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Uçanok, Z., Bayar, Y. ve Bayar, A. (2022, Ekim, 13-16). Anneden algılanan destek ve kontrol ile olumlu ve olumsuz arkadaşlık arasındaki ilişkiler: temel ihtiyaç tatmininin aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Klinik Psikoloji

- Akan, Ş. (2022, Ekim, 13-16). Üniversite öğrencilerinde kimlik bocalamasının yaşam kalitesi üzerindeki etkisinde depresyonun aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Akkaya, G. ve Yılmaz, T. (2022, Ekim, 13-16). Az az sık sık yeme: Otlanma Tarzı Yeme Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması ve ilgili değişkenlerin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Alıcı, A. ve Sohtorik İlkmen, Y. (2022, Ekim, 13-16). Beliren yetişkinlerin kardeşlik ve arkadaşlık ilişkileri arasındaki bağlantı üzerine bir çalışma [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Alpay, E.H. (2022, Ekim, 13-16). Suriyeli sığınmacılarda depresyon ve kaygı bozukluğu belirtilerinin ağ analizi ile incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Alpay, Ü. ve Yılmaz, A.E. (2022, Ekim, 13-16). Çift uyumu ve ilişki sürdürme stratejileri: sosyodemografik özellikler açısından bir inceleme [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Aner Aktan, E. (2022, Ekim, 13-16). Sınır kişilik bozukluğuna eşlik eden kişilik bozukluğu gruplarına göre bağlanma, eş duyuş ve benlik saygısının karşılaştırılması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Arı, E., Akkoç Arabacı, L.N. ve Cesur Soysal, G. (2022, Ekim, 13-16). Zaman perspektifi, stresle başa çıkma ve bilişsel esnekliğin dayanıklılıkla ilişkisi [Sözlü Sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Arkan, İ., Ar Karcı, Y. ve Ünal, B. (2022, Ekim, 13-16). Ebeveyni şizofreni tanısı almış çocuklarda muğlak kayıp deneyimini açıklayan psikososyal ve politik mekanizmalar: bir temellendirilmiş kuram çalışması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Balaban Öğel, H., Özçelik Petek, E., Uğur, G., ve Karbeyaz, S. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 salgını sürecinde çevrim içi sosyal ağların kullanımı ve iyilik hali ile ilişkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Başaran Kaçar, S. (2022, Ekim, 13-16). OKB, depresyon ve anksiyete eş tanısında mükemmeliyetçilik ve öz-şefkatin rolü: tanılar üstü yaklaşım temelinde bir yapısal model [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Battaloğlu, S. ve Vatan, S. (2022, Ekim, 13-16). Yaygın kaygı bozukluğu belirtilerinde duyguların ve duygu düzenleme becerilerinin rollerinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Bayram, Ö.E. ve Kahraman, F. (2022, Ekim, 13-16). Antidepresanlara yönelik tutum ve inançlar üzerinde hastalık algısı, sosyal damgalanma ve sosyal desteğin rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Bekaroğlu, E. ve Yılmaz, T. (2022, Ekim, 13-16). Somatik belirtilerin öncülleri: anne babanın reddedici tutumu ve psikolojik esnekliğin etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Bilim Baykan, G. ve Durak Batıgün, A. (2022, Ekim, 13-16). Tıkınırcasına yeme davranışını açıklamaya yönelik bir model önerisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Bulut, B.P., Bekaroğlu, E. ve Demirbaş, H. (2022, Ekim, 13-16). Beliren yetişkinlikte kendine zarar verme davranışının yordayıcıları [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Cankardaş, S. (2022, Ekim, 13-16). Travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde sanal gerçeklikle yüzleştirme terapisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ceylan, A.C. ve Yalçınkaya Alkar Ö. (2022, Ekim, 13-16). Grup terapisi olarak yaşam gözden geçirme terapileri yaşlı yetişkinlerde etkili mi? [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ceyran, D., Akgün, Ö.D., Ramazanoğulları, Ö.N., Koral, Z., Aydın, Z.N., Akdoğan, Y.G., Acar, A.İ., Taylan, A. ve Ar Karcı, Y. (2022, Ekim, 13-16). Erkeklik ideolojisi ve psikolojik yardım arama davranışı ilişkisi: algılanan sosyal damgalama ve kendini açma beklentilerinin aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çavuş, F. ve Çıvgın, U. (2022, Ekim, 13-16). Kumar oynama davranışının yordayıcılarının belirlenmesi: COVID-19 pandemisi örneği [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çekmez, M. ve Maçkalı, Z. (2022, Ekim, 13-16). Fantezi yatkınlığı: yaş, cinsiyet ve yaratıcı faaliyetlere ilginin rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çopuroğlu, İ. ve Okman Fişek, G. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19'a karşı ön saflarda çalışan kadın hemşireler: nitel bir inceleme [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çulcuoğlu, S., Gördüm, A. ve Muradov, S. (2022, Ekim, 13-16). Kadın sporcularda yeme bozuklukları: sistematik derleme [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Dellal, Y. ve Kahya, Y. (2022, Ekim, 13-16). Kadınların aleksitimik özellikleri ve evlilik doyumu arasındaki ilişkide çatışma çözüm stillerinin aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Eken, F.O., Kaya, M.E. ve Durmuş, H. (2022, Ekim, 13-16). Çocukluk çağı ruhsal travmalarının ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar üzerindeki etkisinde koşulsuz kendini kabulün aracı rolünün incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Emir, E. ve Mutlutürk, A. (2022, Ekim, 13-16). Şizofreni hastalarında otobiyografik bellek: hastalık ve başarı anılarının özgüllüğü, işlevleri ve fenomenolojik özellikleri [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Emir, R., Şalvarlı, Ş.İ., Barza, E.Ö., Vardarlı, Y., Sarıkaya, E., Erol, S., Üşümezoğlu, A., Kırık, İ., Şahin, E. ve Küncü, T. (2022, Ekim, 13-16). Sosyal fobi ve dijital oyun bağımlılığı arasındaki ilişkide aracı değişken olarak oyuncu-avatar özdeşleşmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Emiroğlu, F.M. ve Alptürer, M. I. (2022, Ekim, 13-16). Yas yaşayan üniversite öğrencilerinde keder, psikolojik sağlamlık ve travma sonrası gelişimin ilişkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Erden, G., Cihanoğlu, M., Kaynar, G., Kömürcü Akik, B., Şenkal Ertürk, İ., Akdur Çiçek, S., Dikmen, Ş. ve Özgür, E. (2022, Ekim, 13-16). Mülteci ve ev sahibi çocukların uyum süreci: çevrimiçi psiko-eğitsel oyun programı geliştirme çalışması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ergin, E. ve Yalçınkaya Alkar, Ö. (2022, Ekim, 13-16). Çekingen kişilik bozukluğu özellikleri ile ilişkili bazı psikolojik değişkenlerin belirlenmesi: öz saygı, bağlanma stilleri ve sosyal sorun çözme becerisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ersoy, M. (2022, Ekim, 13-16). Asortatif eş seçimi ve otizmin ailesel aktarımı [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Eskiili, B. ve Güler, K. (2022, Ekim, 13-16). Erken dönem uyum bozucu şemalar ve reddedilme duyarlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Eskiili, B. ve Yüksel, S. (2022, Ekim, 13-16). Bilişimsel müdahale programının özgül öğrenme bozukluğu belirtileri üzerine etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Faraji, H. ve Güler, K. (2022, Ekim, 13-16). Kişilik özellikleri ve yeme tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Garipbaş, N. ve Arıkan, S. (2022, Ekim, 13-16). Bilinçli farkındalığın COVID-19 pandemi dönemi duygu, düşünce ve davranışlara olan etkisinde algılanan sosyal desteğin aracı rolü: sağlık çalışanları örneklemi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Gedik, G. (2022, Ekim, 13-16). Çocukluk çağı travmalarının kişilik örüntüleri üzerindeki etkisinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Göçmen, M. ve Gökkaya, F. (2022, Ekim, 13-16). Üniversite öğrencilerinin geçmiş zorbalık yaşantıları: geriye dönük (retrospektif) bir değerlendirme [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Gökdağ, C. (2022, Ekim, 13-16). Çocukluk çağı travmaları, nörotisizm ve duygu düzenlemenin depresyon ve anksiyete belirtileri üzerindeki etkisi: klinik bir örneklemde seri aracılık incelemesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Gökdağ, C. ve Yüvrük, E. (2022, Ekim, 13-16). Perth duygusal tepkisellik ölçeğinin türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye

- Güler, Z.B. ve Yalçınkaya Alkar, Ö. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 pandemi döneminde psikolojik/psikiyatrik yardım arayışında olan kişilerin psikolojik sıkıntı düzeylerini yordayan değişkenlerin incelenmesi: belirsizliğe tahammülsüzlük, stres düzeyi, yaş ve cinsiyet [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Güler, Z.B. ve Yalçınkaya Alkar, Ö. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 pandemi döneminde psikolojik/psikiyatrik yardıma başvuran kişilerde riskli sağlık davranışlarının incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Gültekin Arayıcı, S. ve Tekinsav Sütcü, S. (2022, Ekim, 13-16). Egzersiz bağımlılığı ve duygu düzenleme güçlüğü ilişkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Gümüş Demir, Z. ve Akoğlu B. (2022, Ekim, 13-16). 18-30 yaş arası bireylerde yaşam doyumu, yaşamın anlamı ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Günhan, İ.S. ve Sarı B.A. (2022, Ekim, 13-16). Sınırda kişilik örgütlenmesinde ilişkisel obsesyonlar üzerine bir inceleme [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Günhan, K. ve Yörük Tezer, N. (2022, Ekim, 13-16). İlişki doyumu ve premenstrual farkındalığın premenstrual sendrom ile ilişkisinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Güreşen, Ü. ve Dereboy Ç. (2022, Ekim, 13-16). Çocukluk çağı travmatik yaşantılarının yetişkinlikteki psikopatolojik belirtilerle ilişkisi: ağ analitik bir inceleme [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Güreşen, Ü. ve Dereboy, Ç. (2022, Ekim, 13-16). Çocukluk çağı travması öyküsü olan yetişkin psikiyatri hastalarında depresyon belirtilerinin incelenmesi: bir bayes ağ analizi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Filazoğlu Çokluk, G. ve Mestçioğlu A.Ö. (2022, Ekim, 13-16). Türkiye'de otizm spektrum bozukluğu olan çocukların babalarında travma sonrası büyümenin yordayıcıları olarak psikolojik dayanıklılık ve sosyal desteğin rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Hanbay, Y.H. ve Yıldırım, E. (2022, Ekim, 13-16). Genç ve yaşlı yetişkinlerdeki sosyal medya kullanımının psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Huseynbalayeva, S., Pakyürek, G. ve Aksu, G. (2022, Ekim, 13-16). Sigara Bağımlılığı Ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- İlçin, H.E. ve Gökkaya, F. (2022, Ekim, 13-16). Türkiye’de psikoloji yüksek lisansı yapmak [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- İkizer, G., Dilekler Aldemir, İ.,  Karancı, A.N.,  Balcı, N.E. ve Kocabaş, Ö. (2022, Ekim, 13-16). Üniversite öğrencilerinde yer değiştirme, kişilik ve başa çıkmanın COVID-19 salgını sürecinde stres, kaygı ve depresyon ile ilişkisinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- İnan, İ. (2022, Ekim, 13-16). Kayıp ve yas dönemi olarak ergenlik: bir derleme çalışması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Karagülmez, K. ve Çıvgın, U (2022, Ekim, 13-16). Psikologların depresif belirti, tükenmişlik ve psikolojik esneklik düzeylerinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Karahan, Ö., Erbilir, Y., Beşiktaş, M., Varlık Özsoy E. (2022, Ekim, 13-16). Bağlanma stilleri ile kaygı arasındaki ilişkide kişilerarası nörobiyoloji temelli prefrontal işlevler ve bilişsel duygu düzenlemenin aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Karakose, S., Kalkanlı, S.P., Akcinar, B., ve Sen, E. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 pandemisinde anne, baba ve çocuk: evlilik uyumu, depresyon ve çocuklarda uyumlu davranış [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Karakose, S., Urs, M., Ulusoy, A.N. ve Şen, E. (2022, Ekim, 13-16). Kadınlarda evlilik uyumu ve depresyon: eş desteğinin aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kaya, P. ve Özerk, H. (2022, Ekim, 13-16). Üniversite öğrencilerinin duygusal yeme davranışlarının çocukluk çağı travmaları ve yaşam pozisyonları ile ilişkisinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Köksal, F. (2022, Ekim, 13-16). Koşullu davranışın sönme sürecinden etkilenmemesi nasıl açıklanır ve neden önemlidir? [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kumova, F., Yıldız, Z. ve Aktaş, B. (2022, Ekim, 13-16). Psikolojik kavram yanılgılarının (psikolojik mitlerin) incelenmesi: analitik düşünme, psikoloji eğitimi ve medyanın rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Küçüktopuzlu, E.U. ve Köskün, T. (2022, Ekim, 13-16). Eksik kalma korkusu ve takıntılı özçekim davranışları arasındaki ilişkide narsistik hayranlığın ve narsistik rekabetin düzenleyici rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Laçin, H. (2022, Ekim, 13-16). Genç yetişkinlerde ailede çocukluk çağı travması ve benlik saygısının madde bağımlılığı ile ilişkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Maçkalı, Z., Gökdağ, C. ve Toksoy, E. (2022, Ekim, 13-16). İntegratif psikoterapinin anahtar kavramı ilişkisel ihtiyaçların çocukluk çağı travmaları ve bağlanma örüntüleri ile ilişkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Malkoç, B. ve Denizci Nazlıgül, M. (2022, Ekim, 13-16). Problemli egzersiz davranışı olan bireylerde duygusal yeme davranışı ile duygudurum arasındaki ilişki: deneysel bir çalışma [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Minaz, M. ve Bahtiyar, M. (2022, Ekim, 13-16). Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları ile Romantik İlişki Doyumu Arasında Kişilerarası Bilişsel Çarpıtmaların Aracı Rolünün İncelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Muslu, Ö.N. ve Uluç, S. (2022, Ekim, 13-16). Kişilerarası Duygu Düzenleme Etkileşim Ölçeği (KDDEÖ): duygu düzenleme ve psikopatoloji bağlamından bir adaptasyon çalışması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Namlı, N.İ., Demir, Ö. ve Yıldız, Ş. (2022, Ekim, 13-16). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinde kariyer stresi, kişilik özellikleri ve akademik başarıya ilişkin bilişsel çarpıtmalarının yordayıcı etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Noyan, H.  ve Gökçe, R (2022, Ekim, 13-16). Sağlıklı evli çiftlerde aleksitimik özellikler, ilişki istikrarı ve mutluluk yönelimleri [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Okay, D. (2022, Ekim, 13-16). Büyüklenmeci ve kırılgan narsisizmi çocukluk deneyimleri aracılığıyla ayrıştırmak: anne ve baba kabul ve kontrolünün yordayıcı etkilerinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ormankıran, B. ve Tekinsav Sütcü, G.S. (2022, Ekim, 13-16). Ergenlerde bedenin nesneleştirilmesinin olumsuz yeme tutumu üzerindeki etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Önal, G. ve Tüzün, Z. (2022, Ekim, 13-16). Kronik hastalığı olan yakınlarına bakım verenler: kimler risk altında? [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Özen-Akın, G. (2022, Ekim, 13-16). 9-nokta problemini çözmedeki zorlukların problemin içerdiği noktasız dönüş sayısı ve temsilsel değişim teorisinin varsayımları açısından incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Özdemir, F., Ediş, S. ve Özen Çıplak, A. (2022, Ekim, 13-16). Çocukluk çağı travmaları ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi: savunma mekanizmalarının aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Rafiq, L. ve Tezer Yörük, N. (2022, Ekim, 13-16). Hamilelerde infertilite tedavisinin yaşam doyumu, kaygı düzeyi ve psikolojik sağlık üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye

- Soytürk, İ. ve Alptürer, M.I. (2022, Ekim, 13-16). Terapi odası ortamının terapiye dair beklentiler üzerindeki etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Söylemez, Y. ve Öktem, E. (2022, Ekim, 13-16). Çift ve aile terapisi uygulamaları araştırması- kliniklerarası işbirliği [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Şalvarlı, Ş.İ., Yüksel E.N., İmamoğlu, S., Onay, N.N., Ercan, Y., Temel I., Öztekin, D.U., ve Sarıkaya, E. (2022, Ekim, 13-16). Aleksitimi ve dijital oyun bağımlılığı arasındaki ilişkide aracı değişken olarak siber zorbalık [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Şangül, E. ve Volkan E. (2022, Ekim, 13-16). #thinspiration ve #itspiration ile ilişkili olan sosyal medya içeriklerinin benlik saygısı, beden imajı ve sosyal görünüş kaygısı ile ilişkisinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Şişman, H. ve Aktan, Z.D. (2022, Ekim, 13-16). Annelerin COVID-19 korkusunun, okul öncesi çocukların kızgınlık/saldırganlık, sosyal yetkinlik ve kaygı davranışlarının ve annelerin ebeveynlik tutumunun sosyodemografik verilere göre incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Tanrisever, Ö. ve Sohtorik İlkmen, Y. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 pandemisinde ilgili babalık: uzaktan çalışmanın etkileri üzerine nitel bir çalışma [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Tunçel, A. ve Arkar, H. (2022, Ekim, 13-16). Yakın ilişkileri hedef alan bir obsesif kompulsif belirti türü: romantik ilişki odaklı obsesif kompulsif belirtiler ve yordayıcı faktörler [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Türer, A. ve Ergün, D. (2022, Ekim, 13-16). Madde bağımlılığında psikolojik dayanıklılık, çocukluk çağı ve yaşam boyu travmaları [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Türkaslan, K.K. (2022, Ekim, 13-16). Psikoterapiler gerçekten etkili tedavi yöntemleri mi? Evet ama... [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Türkyılmaz, F., Özdemir, F., Ceylan, D. ve Varlık Özsoy, E. (2022, Ekim, 13-16). Kırılgan narsisizm ve yeme tutumu arasındaki ilişkiler: duygu düzenleme güçlüğü ve bazı psikolojik belirtilerin aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Veral, E. ve Kahraman, F. (2022, Ekim, 13-16). İş yaşam dengesizliği ile depresyon arasındaki ilişkinin atıf teorisi ve çelişik duygulu cinsiyetçilik bağlamında incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yalçın, A., Avcı, A., Karakoç, H. ve Yeşil, A. (2022, Ekim, 13-16). Üniversite öğrencilerinin çocukluk çağındaki travmatik yaşantıları ile şiddete yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yalçın, A., Kızılçelik, M., Aktürk, S., Yaşar, E., Çakanşimşek, A.E., Gürdal, Y. ve Mustafaoğlu Çiçek, N. (2022, Ekim, 13-16). Üniversite öğrencilerinin özyeterlilik, genel kaygı ve belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin gelecek kaygısı düzeyi ile ilişkisinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yalçın, Z. ve Köskün, T. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 salgınına bağlı travma sonrası stres tepkileri ve travma sorası gelişim: temel inançların, ruminasyonların ve algılanan sosyal desteğin rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yıldızeli, N., Ünal, N.N, ve Bulut M.B. (2022, Ekim, 13-16). Yetersizlik duyguları ve çocukluk yaşantılarının saldırganlık üzerindeki etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yılmaz Halıcı, Ö. ve Arıkan, S. (2022, Ekim, 13-16). Yetişkinlerde psikolojik dayanıklılık üzerine diyalektik davranış terapisi perspektifinden bir inceleme [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yolcu, A., Karagöz, İ. ve Yeşil, A. (2022, Ekim, 13-16). Çocukluk çağı travmalarının otobiyografik bellek ı̇şlevleri ve duygu düzenleme becerileri ile ı̇lişkisinin incelenmesine yönelik çalışmanın ön bulgularının değerlendirilmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Zeybek, S.G. ve Özer, N.S. (2022, Ekim, 13-16). Öğretmenlerin öğrencilerini psikolojik yardıma yönlendirme kararlarını etkileyen faktörler: çocuğun cinsiyeti, yakınmanın türü (içselleştirilmiş vs dışsallaştırılmış); öğretmenin kendi cinsiyeti, cinsiyet rolleri tutumu ve önceki yönlendirme deneyimi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.-  

Sağlık Psikolojisi

- Akyel Göven,B., Sizgek, R., Yıldırım, M., Bildik, T. ve Yüncü, Z. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 pandemisi sürecinde teknoloji kullanımı sorunuyla başvuran ergenlerin değerlendirilmesi: bir ergen bağımlılık merkezi örneği [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Tekeli, M.R. (2022, Ekim, 13-16). Üniversite öğrencilerinde antibiyotik ve kullanımına ilişkin tutumların incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Sinirbilim ve Nöropsikoloji

- Adıgüzel, S., Şişman Bal, S., Aksu, S. ve Karamürsel, S. (2022, Ekim, 13-16). İletim afazisinde transkraniyal doğru akım uyarım etkinliğinin görgül olarak sınanması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Akgül, Ö. ve Cankardaş, S. (2022, Ekim, 13-16). Aşırı internet kullanımı ve nörobilişsel işlevlerde bozulma: sistematik gözden geçirme çalışmalarının sistematik gözden geçirilmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çelebi, U., Piri Çınar, B., Ceylan, N., Yiğit, P. ve Dağdeviren Boz, B. (2022, Ekim, 13-16). Epilepsi hastalarında sosyal kognisyon çerçevesinden zihin kuramı ile iyi oluş arasındaki ilişki [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çelikay Söyle, H., Kumral, E., Evyapan, D., Özkan, S., Tepe, O., Menekşe, Ö., Benli, B. ve Melda Salatan, Z. (2022, Ekim, 13-16). Parkinson’da nörobilişsel kayıplar: retrospektif bir çalışma [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Gülbetekin, E. ve Uysal, H. (2022, Ekim, 13-16). Somatoduyusal korteksin organizasyonunda el ve yüz etkileşiminin rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ilgin, S.E., ve Atalay, H. (2022, Ekim, 13-16). Antik psişeden çağdaş zihin/beyine [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kalkan, D. ve Kurt, M. (2022, Ekim, 13-16). Multipl Skleroz'da hastalık süresi ve uyaran başlangıç uyumsuzluğunun bölünmüş dikkat performansına etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Veldhuizen, M.G., Büyükgüdük, İ., Yar, B., Yılmaz,D.D., Altınkaya, Z., Öztürk, L., Albayrak, S. ve Ürgen, B (2022, Ekim, 13-16). İnvaziv olmayan vagus sinir stimülasyonu (nVNS), gıdaya verilen hedonik tepkiler üzerinde değişken etkilere sahiptir [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yılmaz, Ö., Mengi, M. ve Yurdakoş, E. (2022, Ekim, 13-16). CB1 reseptör etkinliğinin hayvan travma sonrası stres bozukluğu modeli üzerindeki etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Sosyal Psikoloji

- Alper, S., Elcil, T., Karaca, N., Bayrak, F. ve Yilmaz, O. (2022, Ekim, 13-16). Kurgusal gerçekliği şüpheli inançların yordayıcıları ve bilimsel akıl yürütmenin rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Akkaya, E.C. (2022, Ekim, 13-16). Romantik ilişkilerde sınırlar [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Aktas, V. ve Nilsson, M. (2022, Ekim, 13-16). İsveç'teki Müslümanların algıladıkları dini ayrımcılığın incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Aktaş, V., Kındap Tepe, Y., Nilsson, M. ve Persson, R. (2022, Ekim, 13-16). Mültecilere yönelik tutumlar üzerine kültürlerarası bir çalışma [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Avcı, M. (2022, Ekim, 13-16). Cinsel saldırı mitleri ve bilinçlendirme çalışmasının hayatta kalana yönelik tutumlara etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Aydaş, B., Yılmaz, O., Bahçekapılı, H.G. ve Sarıbay, A. (2022, Ekim, 13-16). Özgür irade ve bilimsel determinizm inançlarının sezgisel ve analitik kökenleri [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Balcı, F. ve Yücel, E. (2022, Ekim, 13-16). Kişiler Arası Olumlu Duygu Düzenleme Etkileşimlerinde Algılanan Tepkiler Ölçeği: ölçek geliştirme çalışması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Bilger, D. ve Tosun, L.P. (2022, Ekim, 13-16). Kolektif eylemlere katılım üzerinde ödül-bedel analizinin rolü nasıl incelenebilir? Kolektif Eylemin Rasyonel Özendiricileri Ölçeği’nin geliştirilmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Boğazkesen, F., Yiğit, S. ve Bulut, M.B. (2022, Ekim, 13-16). Parasosyal etkileşimin yordayıcıları: benlik saygısı ve kişilik özellikleri (K-POP hayranları üzerinde bir çalışma) [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çoker, O. ve Cesur, S. (2022, Ekim, 13-16). Ayrışan grup kimlikleri ve özgeci davranışa ilişkin deneysel bir çalışma [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Dalgar, İ., Akdeniz, D. ve Teğin, T. (2022, Ekim, 13-16). İdeolojik simetri: Türkiye örnekleminde dünya görüşü çatışması hipotezinin test edilmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Doğruyol, S. (2022, Ekim, 13-16). Romantik ilişkilerde öznel iyi oluş ile partnere kendini açma düzeyi arasındaki ilişkide algılanan partner duyarlılığının rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Elgin, V.M. ve Gümüş, A.F. (2022, Ekim, 13-16). Aldatma ve affetmenin kültürel psikoloji çerçevesinde incelenmesi: üniversite öğrencisi örnekleminde nitel bir çalışma [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Enez, Ö. (2022, Ekim, 13-16). Ölümün sosyal temsilleri: Türkiye örneği [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Güler, Z., Köşşekoğlu,Ö. ve Özen Çıplak, A. (2022, Ekim, 13-16). Ebeveyn tutumlarının yaşam doyumu üzerindeki etkisinde mükemmeliyetçilik ve reddedilme duyarlılığının aracı rolü var mıdır? [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Günaydın, G., Şeker, F., Velioğlu, İ., Bayrak, F., Alper, S., Doğruyol, B., İşler, O. ve Yılmaz, O. (2022, Ekim, 13-16). Kıtlık, iş birliği ve düşünme tarzları: öz-kontrol modeli’nin kuramsal bir testi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Gürlük, Y.O. ve Yılmaz, B. (2022, Ekim, 13-16). Otostopçuların sürücülerdeki sosyal temsillerinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Iplikçi, A.B., Kazak Berument, S., Şahin Acar, B., Doğan, A. ve Tahiroğlu, D. (2022, Ekim, 13-16). Çocuğun cinsiyeti ve olumsuz duygulanımının ebeveyn ve aile değişkenlerini ile ebeveyn reddi arasındaki ilişkide düzenleyici rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Karacan, M., Kara, H.N., Çetin, K.N., İplikçi, A.B. ve Özdemir, F. (2022, Ekim, 13-16). Eko suçluluk ve eko gururun çevre yanlısı davranış sergileme eğilimiyle ilişkisinde ülkeyle özdeşleşmenin rolü: deneysel bir çalışma [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kavaklı, M. (2022, Ekim, 13-16). Psikolojik dışlanmanın gözlemlenmesi ve psikolojik dışlanmaya maruz kalmanın psikolojik ihtiyaçlar üzerindeki etkisi: öz duyarlık ve empatinin düzenleyici rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kaynak, B.D. ve Hasta, D. (2022, Ekim, 13-16). Hakçalık ve ölüm bilgisi belirginliğinin avantajlı konumda olan bireylere yönelik duygular üzerindeki etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kıvanç, S. ve Alpay, E.H. (2022, Ekim, 13-16). Çöpçatanlık uygulamaları kullanım motivasyonları ile karanlık üçlü kişilik özelliklerinin hayaletleme ve oyalama üzerindeki etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Koca,T.M. ve Bulut, M.B. (2022, Ekim, 13-16). Dijital ebeveynlik ve dijital bağımlılık arasındaki ilişki: ebeveynler üzerine bir çalışma [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kozak, E.D. ve Türkarslan, K.K. (2022, Ekim, 13-16). Nazar etme ne olur, çalış senin de olur: nazar inancının bireyci-toplulukçuluk, dindar ve spiritüel oluş ile haset değişkenleriyle ele alınışı [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kozan, E. ve Alper, S. (2022, Ekim, 13-16). Cinsel akışkanlık: cinsel kimlik ve yönelimler düşündüğümüz kadar stabil mi? [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Kök, B., Özkanlı, S. ve Dalgar, İ. (2022, Ekim, 13-16). Huşu (hayranlık) ve alçak gönüllülük: collaborative replications and education project (CREP) çalışması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Nebioğlu, G. (2022, Ekim, 13-16). Farklı kavram ve kavram kullanımlarının LGBTİ+ örgütlenmeleri ve kişisel tercihler temelinde kültürlerarası incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Nişancı, Z. (2022, Ekim, 13-16). Bireysel dini çatışmalar bireylerin mutluluk seviyelerini etkiliyor mu? [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Özdemir, F., Tayyar, M. ve Topuz Ö. (2022, Ekim, 13-16). İstanbul sözleşmesi bağlamında sistemi meşrulaştırma motivasyonu ve kadın haklarını destekleme eğilimi: cinsiyetçi tutumların aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Özdemir, F., ve Özen Çıplak, A. (2022, Ekim, 13-16). Çocukluk çağı travmaları ile duygu düzenleme güçlüğü arasındaki ilişkilerin incelenmesi: belirsizliğe tahammülsüzlük ve adil dünya inancının aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Özkan Demir, K., ve Kuşdil, M.E. (2022, Ekim, 13-16). Barış ve savaş üzerine odak grup tartışmalarına katılımın kadın üniversite öğrencilerinin değer yönelimleri ve sosyal temsilleri üzerindeki etkisinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Özkanlı, S., Ok, A.B. ve Büyükşahin Sunal, A. (2022, Ekim, 13-16). Haset ve gıpta duygularının arkadaşlık ilişkilerindeki doyum ve bağlılıkla ilişkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Sevgican, Ş. (2022, Ekim, 13-16). Otantik ve Kibirli Gurur Ölçeği’nin Türkçe formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Sevi, B. ve Shook, N.J. (2022, Ekim, 13-16). Hastalıklardan kaçınma eğiliminin kısa vadeli ilişkilere girme yatkınlığı üzerindeki azaltıcı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Sezgin, A.S ve Cesur, S. (2022, Ekim, 13-16). Ebeveynin “üstün zekâlı” çocuğa sahip olma algısı: etiketleme [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Şeker, F., Aşık, Y., Ceylan, M.E., Yılmaz, O., Doğruyol, B. ve Sarıbay, S.A. (2022, Ekim, 13-16). Türkiye'de sol-kanat yetkecilik [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Tezcan Özer, Ş. ve Oktar, T. (2022, Ekim, 13-16). Uluslararası öğrencilerin birbirlerine yönelik sosyal mesafelerinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Topcu, A., Güler, A., Kara, A.N. ve Bulut, M.B. (2022, Ekim, 13-16). Sembolik tüketim ile gösterişçi tüketim arasındaki ilişkide karanlık dörtlünün aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Tuna, A. ve  Yavuz Güzel, H. (2022, Ekim, 13-16). Çevre yanlısı eylemin sosyal kimlik modeli: ulusal ve küresel kimliklerin çevre yanlısı davranışlarla ilişkisinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.  

- Velioğlu, İ., Varol, M., Bayrak, F., Doğulu, C., Alper, S., Doğruyol, B., İşler ve Yılmaz, O. (2022, Ekim, 13-16). Öznel ve nesnel deprem risk algısı ve iş birliği olarak ahlak [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yalçın, E., Kök, B., Özkanlı, S., Subaşı, S., Balcı, B.B. ve Dalgar, İ. (2022, Ekim, 13-16). Yakın partner şiddeti mağduruna yardım etme niyetinde ahlaki algıların rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yaşar, M. ve Akgün, S. (2022, Ekim, 13-16). Duyguların ahlaki temeller ile ilişkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yazıcı, G., Gökçe, D., Kekilli, D. ve Bulut, M.B. (2022, Ekim, 13-16). Z ve y kuşağının sosyal görünüş kaygısı ve görünümle ilişkili sosyal medya bilincinin karşılaştırılması [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yıldırım, A. (2022, Ekim, 13-16). Temel psikolojik ihtiyaçlar ile ödamonik iyi olma arasındaki ilişkide psikolojik dayanıklılığın aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Spor Psikolojisi

- Doğan, E.K., Karaköseoğlu, A., Kendir, D. ve Deliceoğlu, G. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 salgınının T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (tohm) sporcularının yaşam kalitelerine etkilerinin incelenmesi. [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kılıç, B.N. ve Cihan, H. (2022, Ekim, 13-16). Sporcuların karşılaştıkları stres faktörleri ve başa çıkma stratejileri: nitel bir çalışma [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Uygulamalı Psikoloji

- Atalan, G., Azık Özkan, D. ve Öz, B. (2022, Ekim, 13-16). Gündelik sıkıntılar ve sapkın sürücü davranışları etkileşimleri [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Demirdağ, A., Hasta, D. ve Ulutaş, E. S. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 koşullarında gelecek kaygısı: minnettarlığın etkisi ve tehdit algısının aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ergün,E. ve Yıldız Gündoğdu, Ö. (2022, Ekim, 13-16). Erişkinlerde çocukluk çağı örselenme yaşantıları ve bildirdikleri dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirti şiddeti arasındaki ilişki ve bağlanma özelliklerinin bu ilişkideki aracı rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Gürlük, Y.O., Korkmaz, M. ve Alagöz, Ö.E.C. (2022, Ekim, 13-16). Puanlayıcılar arası uyumun ikinci mertebe doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Korkmaz, M. (2022, Ekim, 13-16). Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği'nin psikometrik özellikleri [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Set, Z. (2022, Ekim, 13-16). Aile iklimi ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkide sıkıntıyı tolere etmenin aracı rolü: COVID-19 sürecinde bir değerlendirme [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Süsen, Y. ve Solmazer, G. (2022, Ekim, 13-16). Durumsal Öz-Şefkat Ölçeği'nin Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Şengün, İ. ve Karadayı Kaynak, G. (2022, Ekim, 13-16). İlişki doyumu üzerinde romantik ilişkide akılcı olmayan inançların, sürdürme stratejilerinin ve problem çözme becerilerinin rolü [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Taş, B., Azık Özkan, D. ve Öz, B. (2022, Ekim, 13-16). Anksiyete, depresyon ve trafik ikliminin sürücü davranışları üzerindeki etkisi: olası ilişkiler ve yordayıcı değişkenlerin incelenmesi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Vermişli, S. ve Işık, B. (2022, Ekim, 13-16). Cerrahlar ve cerrahi hemşirelerin mesleki işbirliği ve iş doyumunun incelenmesi: cinsiyet ve cinsiyete dayalı başarı ön görüsünün etkisi [Sözlü sunum]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

21. Ulusal Psikoloji Kongresi
Kabul Edilen ve Kaydı Tamamlanan Poster Bildiriler Listesi

Bilişsel Psikoloji

- Atahan, Ş. ve Doğruel, S.S. (2022, Ekim, 13-16). Bir tematik içerik analizi: eğitimde yılmazlık [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Bozkurt, Ö., Atalay, B.N. ve Mısırlısoy, M. (2022, Ekim, 13-16). Proaktif ve reaktif kontrolün aynı anda kullanılmasında uyarıcı-tepki öğrenmesinin rolü [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çevik, R., Tatlıalma, K. ve Tarım, B. (2022, Ekim, 13-16). Tekinsiz vadi çerçevesinde robot-insan etkileşimleri, robotlarda mimik ve jest kullanımının etkisi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Demir, G., Kapan, G., Akkaya, H.S, Karabulut, G. ve Duman, F. (2022, Ekim, 13-16). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile yönetici işlevleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Elmaslı, A., Yalçın,B.S., Yalçın,C., Sakarya, S., Serçe, H.O., Soylu, C. ve Irak, M. (2022, Ekim, 13-16). Görgü tanıklığı belleğinde yönlendirmenin bellek performansı ve üst-bellek değerlendirmeleri üzerindeki etkisi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- İç, Y., Atalay, N.B. ve İleri Tayar, M. (2022, Ekim, 13-16). Asimetrik liste değiştirme paradigmasında beklentinin etkisi: ön bulgular [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Küçükerdoğan, P. (2022, Ekim, 13-16). Metaforik ifade kullanımının duygu düzenleme becerileri üzerine etkisi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Menekşe, S. (2022, Ekim, 13-16). Korku filmlerinin psikolojisi: heyecan arayışı ve karanlık üçlü kişilik özelliklerinin etkisi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Özbey, A., Toprak, N. ve Erdoğdu, E. (2022, Ekim, 13-16). Stres, kaygı ve bellek yanılması arasındaki ilişkiyi incelemek için Türkçe duygusal DRM listesinin kullanılması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Toprak, N. ve Erdoğdu, E. (2022, Ekim, 13-16). Sosyal medya kullanımı, depresyon belirtileri ve dikkat süreçleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Urhan, N., Altıntaş, R., Üstün, İ., Sağlar, D., Çelebi, E.N., Sütçübaşı, B. ve Akın, A. (2022, Ekim, 13-16). Sağlıklı bireylerde duygusal yüz ifadelerinin yanıt inhibisyonu üzerindeki etkileri: pilot çalışma [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yılmaz, Ö. (2022, Ekim, 13-16). Genç yetişkinlerde zihin kuramı becerileri ve otistik özellikler arasındaki ilişki [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Deneysel Psikoloji

- Erdoğan, Ş., Üçpunar, H.K. ve Cangöz Tavat, B. (2022, Ekim, 13-16). Münih kronotip anketi Türkçe formu’nun geçerlik ve güvenilirlik çalışması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ergin, U., Budak, N. ve Yüzer Günay, E. (2022, Ekim, 13-16). Vıtaspırıt Gemisi ile Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı arasındaki çatmanın kök neden analizi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Gören, A.C. ve Özgör, C. (2022, Ekim, 13-16). Tekrarlı süre tekrar-üretimi görevi altında kısa sürelere ilişkin öznel değerlendirmelerin incelenmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Gören, B.Ş., Fidan, B., Bağcı, B., Gedik, S., Kayaanıt, B.E., Süel, S., Tosun, C., Hepdarcan, I. Ve Can, S. (2022, Ekim, 13-16). Olumlu, olumsuz ve nötr yüz ifadelerinin kısa süreli bellek performansı üzerindeki etkisi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

- Bal, A.E. (2022, Ekim, 13-16). Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirlikle ilgili davranışsal becerilere yönelik gelişim ihtiyaçlarının incelenmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Bulut, M.B. ve Tunç, A. (2022, Ekim, 13-16). İş talepleri- kaynakları ölçeği: kültürel uyum, geçerlilik ve güvenirlik çalışması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çalışkan, S.,  Güven, N.,  Suliman, M. ve Işık İ. (2022, Ekim, 13-16). Türkiye'de nitel yöntemlerin endüstri-örgüt psikoloji alanında kullanımı [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. 

Gelişim Psikolojisi

- Akgöz Aktaş, G. ve Ebeoğlu Duman, M. (2022, Ekim, 13-16). Çalışan annelerin iş-aile çatışması, anne bekçiliği ve birlikte ebeveynliğinin çeşitli sosyodemografik özellikler açısından incelenmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Aras, N. B. (2022, Ekim, 13-16). Çevrimiçi flört şiddeti müdahale programının etkililiği: Türkiye'deki üniversite öğrencileri arasında bir pilot çalışma [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Atakan, E., Şenyiğit, H., Balçık, M.S., Kızılyurt, Z. ve Akbulut, E.M. (2022, Ekim, 13-16). Maskenin çocukların duygu tanıma becerilerine etkisi: yaş, duygu çeşidi ve ebeveyn kaygısının rolü [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Bektaş, İ. ve Ertekin, Z. (2022, Ekim, 13-16). Narsisizmin gelişmesinde ebeveynlik stillerinin rolü: sistematik derleme çalışması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Bozyiğit, T. ve Yılmaz, S. (2022, Ekim, 13-16). Erken ergenlerde video oyunu bağımlılığının dürtüsellik ve bilişsel becerileri yordaması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Durmuş, R., Kazak Berument, S., Şahin Acar, B., Doğan, A. ve Tahiroğlu, D. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 pandemi sürecinde annelerdeki depresyon, kaygı ve stres, çocuk yetiştirmede günlük zorluklar ve kardeş çatışmasının çocuğun saldırganlık davranışları üzerindeki etkileri: mizacın düzenleyici rolü [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Elazab, K.Z., Korkut, B. ve Çorapçı,F. (2022, Ekim, 13-16). Ergenlerin duygu düzenleme becerileri ve sosyo-duygusal gelişimsel sonuçları: cinsiyetin rolü [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ertekin, Z., Berument, K.S. ve Gölçük, M. (2022, Ekim, 13-16). Bebeklik döneminde mizacın devamlılığı: ebeveyn ve gözleme dayalı ölçümlerin karşılaştırılması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Karan, P., Çorapçı, F. ve Sümer, N. (2022, Ekim, 13-16). Evlilik çatışmasının babalık katılımı üzerine etkisi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kısır, B.B., Çorapçı, F. ve Sümer, N. (2022, Ekim, 13-16). Annelerin benlik kurgularının duygu sosyalleştirme davranışları üzerindeki bağımsız katkısı [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Mustafa, V., Kaplan, G. ve Erdem, G. (2022, Ekim, 13-16). Akran mentorluğu programına katılan mentorların akıl sağlığı bulguları: boylamsal ve karşılaştırmalı bir çalışma [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Klinik Psikoloji

- Akyüz, Z. ve Yılmaz, E.A. (2022, Ekim, 13-16). Madde bağımlılıkları ile ilişkili psikolojik değişkenlerin davranışsal bağımlılıklarda incelenmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Baş, S., Acar, E.E., Demirci, B.N., Eroğlan, Ö., Öz, G. ve Türk, M. (2022, Ekim, 13-16). Evcil hayvan kaybında yas belirtilerine etki eden faktörler: yas gereklilikleri, bağlanma stilleri ve sosyal destek [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Baş, S., Uygun, E., Balsu, K. ve Berenjian, E. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 pandemisinde kayıplar ve gerçekleştirilemeyen yas ritüelleri [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Cengiz, S.B. ve Kaya, Ş.Ş. (2022, Ekim, 13-16). Doğum sonrası annelerin algıladıkları destek ve iyi oluş hallerini olumsuz etkileyen faktörler [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çelik, D. ve Gençöz, F. (2022, Ekim, 13-16). Beden modifikasyonunun dövme yaptırma davranışı üzerinden psikanalitik tartışması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çift.İ,B., Gündüz, İ., Arslanyolu, M., Bayhan, B.S. Ve Gem, Z. (2022, Ekim, 13-16). Yeniden yüz yüze eğitim sürecinde üniversiteye uyumu etkileyen faktörler [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Demirci, S., Haman, Ö. Ve Varlık Özsoy, E. (2022, Ekim, 13-16). Ortoreksiya nervoza düzeyi, sosyal görünüş kaygısı ve beden kitle indeksi arasındaki ilişkinin incelenmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Dokuzlu, Ö.İ. ve Şakiroğlu, M. (2022, Ekim, 13-16). Yetişkinlerde depresyonun, algılanan sosyal destek, minnettarlık dışavurumu ve ontolojik iyi oluşla ilişkileri [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Erdoğdu, T., Usta, A.İ. ve Ögel, K. (2022, Ekim, 13-16). Moodsoft-Rita (ruhsal riskleri tarama anketi) Depresyon Ölçeği'nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Erdoğdu, T., Usta, İ.A. ve Ögel, K. (2022, Ekim, 13-16). Moodsoft-Rita (ruhsal riskleri tarama anketi) Anksiyete Ölçeği'nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Eskin, B. ve Günseli Dereboy, Ç. (2022, Ekim, 13-16). Sorun çözme becerileri ve intihar düşüncesi arasındaki ilişkide kişilerarası faktörlerin aracı etkileri [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Karabakla, E.A. (2022, Ekim, 13-16). Sistematik gözden geçirme: ergenlerde anoreksiya nervoza ve duygu dışavurumu arasındaki ilişki ve tedavisine ilişkin çıkarımlar [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Karakaya, E. ve Karakaş, B (2022, Ekim, 13-16). Yaşam doyumu ile algılan stres ve öz yeterlik arasındaki ilişki [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Karakoç, B., Yüksel, B., Şen, Z. ve Duman, A.E. (2022, Ekim, 13-16). Annenin erken yaştaki stresi ve psikolojik sağlamlığının perinatal depresyon belirtilerine etkisi: BABİP kohortundan ilk bulgular [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Oginni, A.E. ve Volkan, E. (2022, Ekim, 13-16). Eşcinsel ebeveynler ve çocuk yetiştirme stilleri [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Öztürk, B.İ.ve Şakiroğlu, M. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19’la yaşamak: COVID-19 korkusunu etkileyen faktörler [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Sevinç, B., Eser, B., Özkorucuklu, Y.N. ve Ögel, K. (2022, Ekim, 13-16). Moodsoft-Rita (ruhsal riskleri tarama anketi) Yeme Bozuklukları ölçeği'nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Sinici, E. (2022, Ekim, 13-16). Pozitif psikoterapi teoriden pratiğe [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Teközel, İ.M., Rengiiyiler, S. ve Erdem, A. (2022, Ekim, 13-16). Kronik patojen kaygısının bulaşıcı hastalık vektörü hayvanlara yönelik seçici dikkat süreçleri üzerindeki rolü [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Usta, A.İ., Erdoğdu, T. ve Ögel, K. (2022, Ekim, 13-16). Moodsoft-Rita (ruhsal riskleri tarama anketi) Uyku Bozukluğu Ölçeği'nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ünlü, A. (2022, Ekim, 13-16). Çocuklarda oyun terapisi ile anksiyete tedavisi: sistematik inceleme [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yazar, K. ve Çıvgın, U. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 pandemisi sürecinde market çalışanlarının kişilik özellikleri, psikolojik baş etme ve kaygı düzeylerinin ilişkisi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yıldırım, C.J., Kozak, D.E. ve Türkaslan, K.K. (2022, Ekim, 13-16). Utandıran Dİğeri Ölçeği-2’nin Türkçe uyarlaması ve psikometrik özellikleri [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yılmaz, E.İ. ve Öztürk, Ş.C. (2022, Ekim, 13-16). Cinsel işlev ve bağlanma arasındaki ilişkinin sistematik gözden geçirilmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Sağlık Psikolojisi

- Yalçın, A., Turan, A. ve Toprak, D.D. (2022, Ekim, 13-16). COVID-19 kaygı ölçeği'nin türkçe adaptasyonu: güvenirlik ve geçerlik çalışması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Sinirbilim ve Nöropsikoloji

- Albayrak, S., Yanık, H., Ürgen, B.A. ve veldhuizen, M. (2022, Ekim, 13-16). Çoklu tat algısının yudumlama-yutma prosedürü üzerinden EEG ile incelenmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Aykan, D., Polat, S. ve Ünal, G. (2022, Ekim, 13-16). Ketaminin zenginleştirilmiş ortam ile uygulanması Wistar sıçanlarında antidepresan etki yaratırken obje tanıma belleğinde bozulmaya yol açar [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Büyükgüdük, İ., Çakır, R., Altınkaya, Z. ve Koyuncu, D.D. (2022, Ekim, 13-16). nVNS'nin az yağlı gıdalarla eşleştirilmiş yeni tatları daha fazla sevmeyi koşullandırmadaki etkileri [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çiftçi, İ. ve Eskikurt, G. (2022, Ekim, 13-16). Farklı stres düzeyindeki kişilerin aritmetik zihinsel stres koşulunda olaya ilişkin beyin potansiyellerinin karşılaştırılması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Erbilir, Y. Kaplan, E.E., Topaloğlu, A. ve Gülbetekin, E. (2022, Ekim, 13-16). Maskeli duygusal yüz ifadelerine verilen nöral tepkilerin incelenmesi: bir OİP çalışması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kaya, A., Temur, B.B., Nar, B.D., Mesut, C., Karadeniz, C., Yazar, E., Alaca, I., Arslan, S., Duman, Ş.H., Taşlıoğlu Sayıner, A.C. ve Uysal, M.B. (2022, Ekim, 13-16). Yaş ayrımcılığı, demansa ilişkin bilgi düzeyi ve demansa dair tutumların profesyonel motivasyon üzerindeki etkisi: Türkiye'deki psikoloji lisans öğrencileri arasında bir anket çalışması. [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ki̇saci̇k, E. ve Kalaycıoğlu, C. (2022, Ekim, 13-16). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) belirtileri gösteren ve göstermeyen sağlıklı erişkinlerin sürekli dikkat performanslarının EEG ile incelenmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ülke, E., İlhan, F.Ç. ve Kışlal, S. (2022, Ekim, 13-16). Deney hayvanlarında koşullu çevre itinmesi modeli [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Sosyal Psikoloji

- Akınkoç, İ. ve Sunar, D. (2022, Ekim, 13-16). Güvenli bağlanma zihinsel temsillerinin aktivasyonun kişilerarası duygu düzenleme stratejilerinin kullanımı üzerindeki etkileri [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Aydan, B., Yılmaz, O. ve Bahçekapı, G.H. (2022, Ekim, 13-16). Ahlakın nesnel olmadığı inancı insanların öç almacı cezalandırma niyetlerini etkiliyor mu? [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Ayyıldız, T.N., Tuğasaygı, B., Erseven, I.Z. ve Erdem, G. (2022, Ekim, 13-16). Yeni evlilerde duygu düzenleme, bağlanma ve ilişki doyumu arasındaki ilişkiler [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Böke,D. veTülek, E.E. (2022, Ekim, 13-16). İklim değişikliği endişesi ve çevre yanlısı davranışlar arası ilişkisel bir çalışma [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çakmakçı, E., Tüysüz, E., Gökmen, F., Tumay, İ.N. ve Akyalçın, R. (2022, Ekim, 13-16). Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılara karşı yapılan damgalama [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kalaycı, Y. ve Agadullina, E.R. (2022, Ekim, 13-16). "Allah’a şükür zenginiz!": şükretmenin gelir eşitsizliği seviyesinin algılanma düzeyine olan etkisi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kaplan, S., Mert, C., Tataroğlu, M.S. ve Bulut, M.B. (2022, Ekim, 13-16). Kadınların sosyal görünüş kaygılarının incelenmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Karakaya, E. M. ve Ünal, G. (2022, Ekim, 13-16). Sosyal onay ihtiyacının mükemmeliyetçilik, akademik kendini engelleme ve öz-yeterlik arasındaki ilişkiye etkileri [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Küçük, A.İ. ve Tahiroğlu, D. (2022, Ekim, 13-16). Sesli asistanlara insansı özellikler atfetmek: tasarım ve bireysel farklılıkların rolü [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Küçüktopuzlu, U.E., İnanç, Y. ve Elmas, P. (2022, Ekim, 13-16). Bilişsel esnekliğin dünya dışına yönelik bilgi arama davranışına etkisi: deneyime açıklığın ve norm yönelimli kimliğin aracı rolü [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Morkoç, E.İ. (2022, Ekim, 13-16). Sosyal medyanın benlik değeri üzerindeki etkileri üzerine inceleme [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Sadıklar, N. ve Boyacıoğlu, İ. (2022, Ekim, 13-16). Romantik ilişkilerde bağlanma ile ilişki uyumu arasındaki ilişkide çatışma çözüm stillerinin rolü: bir model testi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Sarı, E., Girgin, Ş., Aydın, L. ve Öner, B. (2022, Ekim, 13-16). Yüksek deprem riski taşıyan şehirlerde bireylerin depremle başa çıkma stratejilerini etkileyen faktörler [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Sulu, B. ve Sinici, E. (2022, Ekim, 13-16). Psikolojinin popülerliğinin gölgesinde bir alan: {spor psikolojisi} [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Şahin, N.M., Rumeli, Y. ve Obioma, F.I. (2022, Ekim, 13-16). İdeal meslek seçimi ve kendini cinsiyete göre tanımlama arasındaki ilişkide sosyal psikolojik değişkenlerin aracı ve moderatör rolünün incelenmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Taneri, E. Kımık, B.D., Yakıcı, C., Camcı, G., Erşahin,K.B., Mutlu, M.B., Demir, S.N., Öztürk,S. ve Kaynak, B.D. (2022, Ekim, 13-16). Türkiye’de yaşayan sosyal medya kullanıcılarında pasif sosyal medya kullanımı, haset duygusu, benlik saygısı ve yaşam doyumunun incelenmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Taşkın Sayıl, D., Nakkhal, Y., Kılcı, Z.N. ve Erdem, G. (2022, Ekim, 13-16). Menstrüasyona ilişkin sosyal prototipler ve damgalama: kadınların menstrüasyona ilişkin algı ve duyguları [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yıldız, E. ve Tahiroğlu, D. (2022, Ekim, 13-16). Sesli asistanlara yönelik antropomorfik atıfların incelenmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Uygulamalı Psikoloji

- Cen İçöz, Ş. ve Özdoğru, A.A. (2022, Ekim, 13-16). Üç Boyutlu Azim Ölçeği’nin Türkçe uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Korkmaz, M.,  Gürlük, Y.O. ve  Cömert, G. (2022, Ekim, 13-16). Karakter güçlü yönleri’nden yaşam doyumu, mutluluk ve psikolojik sağlamlığın yordanması [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. 

- Özdoğru, A.A.,  Sütçübaşı, B.,  Sağır, G. ve  Ergün, A.N. (2022, Ekim, 13-16). Erasmus programının gruplararası ön yargı ve 21. Yüzyıl becerileri üzerindeki etkisinin olaya ilişkin potansiyeller ve özbildirim ölçümleriyle incelenmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. 

- Töre, B., Bibican, K.B. ve Özkan, T. (2022, Ekim, 13-16). Dürtüsellik ve öfkeli sürücü davranışları: dominans analizi ile yordayıcı önemini belirleme [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yıldırım, M.,  Azık Özkan, D.,  Ergin, U. ve   Öz, B. (2022, Ekim, 13-16). Kırılgan erkeklik algısı ve trafik ortamlarında genç erkek sürücülerin gösterdiği öfke ve saldırganlık arasındaki ilişkinin incelenmesi [Poster sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.
 

Diğer

YOK

21. Ulusal Psikoloji Kongresi
Kabul Edilen ve Kaydı Tamamlanan Workshop Listesi

- Aba, K. (2022, Ekim, 13-16). Cinsel terapi nedir? [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Avcı, E. (2022, Ekim, 13-16). Benliğin uyanması: sinemasal değerlendirme [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Batmaz, S. (2022, Ekim, 13-16). Özkıyımda risk değerlendirmesi, olgu kavramsallaştırması ve bilişsel davranışçı yaklaşım [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Cankardaş, S. (2022, Ekim, 13-16). Davranışçı teoriler ve kaygı bozuklukları [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çelebi, F. ve Görgü E. (2022, Ekim, 13-16). Otizm ve Türkçe alternatif ve destekleyici iletişim sistemi [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Çukur, C.Ş. ve Koçak Özel, T. (2022, Ekim, 13-16). AMOS ile yapısal eşitlik modelleme eğitimi [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Deniz, H. ve Uçtum Muhtar, N. (2022, Ekim, 13-16). Psikodrama uygulaması [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Doğutepe, E. ve Erdoğan Bakar, E. (2022, Ekim, 13-16). Nöropsikolojik değerlendirme [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Güreşen, Ü. (2022, Ekim, 13-16). Psikolojik ağ analizi [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- İsaoğlu, S. (2022, Ekim, 13-16). Kronik ağrılarda bilişsel davranışçı tekniklerle ağrı psikoterapisi [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Karakoç, S. (2022, Ekim, 13-16). Çocuk ve gençlerde ruhsal değerlendirme ve görüşme teknikleri [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Öktem, E. (2022, Ekim, 13-16). Genogram: kuram ve uygulama [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Öncü, F. (2022, Ekim, 13-16). İnternet bağımlılığı ve vaka analizleri [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Sümer, H.C., Toker Gültaş, Y., Göncü Köse, A., Karanfil, D., Acar, F.P., Ok, A.B. ve Wasti, S.A. (2022, Ekim, 13-16). İş yerinde kötü muamele: pis yedili [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Şen, S. (2022, Ekim, 13-16). İş yaşamında psikoloğun rolü: iş sağlığı psikolojisi disiplini [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Turgut Turan, S. (2022, Ekim, 13-16). Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem Bataryası ve Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B-Formu eğitimi (OOB-GISDB) [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Yazıcı, M., Keyman, A. (2022, Ekim, 13-16). Grup analizi uygulamaları [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yazıcı, M., Keyman, A. ve Uçtum Muhtar, N. (2022, Ekim, 13-16). Dinamik grup terapileri: psikanalitik grup ve psikodrama [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yazıhan, N., Yetkin, S., Ünverdi Bıçakcı, E. ve Par, A. (2022, Ekim, 13-16). Uyku [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yılmaz, E. (2022, Ekim, 13-16). Kumar bağımlılığı ile çalışmak [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Yüksel, S. ve Eskiili B. (2022, Ekim, 13-16). Sanal gerçeklik ve Bilişsel Davranışçı Terapi [Çalışma grubu sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

21. Ulusal Psikoloji Kongresi
Kabul Edilen ve Kaydı Tamamlanan Panel Listesi

- Alıcı, T., Yeniçırak, Ç.G., Aydın, H.K. ve Şahin Kırık, F.A. (2022, Ekim, 13-16). Bilişsel psikolojide uzmanlık / ustalık çalışmaları: müzik, satranç ve e-spor alanlarında güncel çalışmalar [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Başar Eroğlu, C., Yener, G. ve Güntekin, B. (2022, Ekim, 13-16). Bilişsel sinirbilimde beyin salınımları [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye

- Çarkoğlu, A., Özlem, M., Yener, Ş. ve Tanyaş, B. (2022, Ekim, 13-16). Psikolojide güncel yöntem tartışmaları [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Erten, E., Çorapçı, F., Sümer, N. ve Elazeb, K.M.M. (2022, Ekim, 13-16). Türkiye’de ebeveynlik dinamikleri [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Göçmen, M., Yeni, E.N. ve Gökkaya, F. (2022, Ekim, 13-16). Öfke mi/ Saldırganlık mı / Şaka mı? Fark edilmeyen zorbalık [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Harlak, H., Açık Yavuz, B., Adalı, S. ve Uzundemir, H. (2022, Ekim, 13-16). Toplumsal cinsiyet bağlamında yakın ilişkiler ve ruh sağlığı [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Işık, İ., Öz Aktepe, Ş., Dönmez, A. ve Güney, K. (2022, Ekim, 13-16). İş yerlerinde psikolojik sağlık – 45003 standartları çerçevesinde psikososyal riskler ve örgütsel psikologlar için fırsatlar [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Kapucu, A., Amado, S., Karataş, M.C., Aydınlık, A., Yüvrük, E., Durmuş, B., Gülbetekin, E., Fidancı, A., Er, M.N., Altun, E., Kaplan, E.E., Özcan, C., Ören, S. (2022, Ekim, 13-16). Yüz algısı [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe, E. ve Kaskatı, T.O. (2022, Ekim, 13-16). Ülkemizde zekayı ölçmek [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Karakaş, S., Karakaş, H.M. ve Erdoğan, S.B. (2022, Ekim, 13-16). İnsan zekası bir çipe aktarılabilir mi? [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Özbek, P., Vatansever, Ç., Töre, B. ve Özmeriç, D. (2022, Ekim, 13-16). Üniversitenin ilk yılında psikoloji temelli öğrenci destek programları [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Özdoğru, A., Dalgar, İ., Metin Orta, İ. ve Erden, G. (2022, Ekim, 13-16). Psikolojide büyük takım bilimi ve Türkiye’den katkılar [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Teközel, M., Özçakan, S., Metin, C., Sevi, B. ve Rengiiyiler, S. (2022, Ekim, 13-16). Patojen tehdidine yönelik bilişsel, davranışsal ve fizyolojik tepkiler: kuramsal sınırlar, yeni tartışmalar [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.

- Veldhuizen, M.G., Albayrak, S. ve Yar, B. (2022, Ekim, 13-16). Modulation of behavioral and neural responses to foods with non-invasive vargus nerve stimulation [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.  

- Yıldırım, E., Bozkurt, M. ve Yılmaz, T. (2022, Ekim, 13-16). Fizyolojien psikopatolojiye insan zihninin nörobilimsel öyküsü [Panel sunumu]. 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye.