WORKSHOP HAZIRLAMA KURALLARI

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

 1. Workshop önerileri 21. Ulusal Psikoloji Kongre’sinin web adresi üzerinden (www.dogus.edu.tr/UPK2022) yüklenecektir. Diğer yollardan (e-posta, posta vb.) iletilen bildiri önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır. Panel önerisi gönderimi için son tarih 23.09.2022’dir. Bu tarihten sonra gelen önerilere kongre web sayfası kapalı olacaktır.
 2. Workshop önerisi gönderimi için son tarih 23.09.2022’dir. Bu tarihten sonra gelen önerilere kongre web sayfası kapalı olacaktır.
 3. Workshoplar, kongreye sunulabilecek olan en fazla iki çalışma sayısına dahil değildir.
 4. Workshop önerileri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 5. Bilim Kurulu’nun workshop önerilerine ilişkin kararı 26.09.2022 tarihinde kongre web adresinden duyurulacaktır.

WORKSHOP HAZIRLAMA KOŞULLARI

 • Başvuru, workshop sorumlusu/eğitimcisi tarafından yapılacaktır. Birden fazla sorumlu/eğitimci olması durumunda, onların onayı alınacaktır.
 • Workshop için en fazla 250 kelimeden oluşan bir tanım metni hazırlanacaktır. Bu metinde panelin konusu, amacı, uygulanma biçimi (örn., teorik, uygulamalı, hibrit) ve planlanan kazanımlar açıklanacaktır.
 • Toplam katılımcı sayısı, tanıtımda en az ve en fazla olarak belirtilecektir.
 • Verilecek sertifikanın türü (örn., Katılım Sertifikası, Uygulama Sertifikası, Uygulama ve Puanlama Sertifikası) belirtilecektir.
 • Söz konusu tanıtım metni workshop sorumlusu/eğitimcisi tarafından, Workshop Gönderimi sayfasındaki form doldurularak yüklenecektir.
 • E-posta iletisinde panelin ilgili olduğu psikoloji alanı Adli Psikoloji, Deneysel/Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Sağlık Psikolojisi, Sinirbilim ve Nöropsikoloji, Sosyal Psikoloji, Spor Psikolojisi, Uygulamalı Psikoloji, Diğer olarak belirtilecektir. “Diğer” seçeneğinin kullanılması durumunda, söz konusu alanın adı yazılacaktır.