KONGRE ONURSAL BAŞKANININ MESAJI

Meslek ve bilim alanı olarak ülkemizde de bir yükselen yıldız olan psikolojinin önde gelen bilimsel toplantısı, geleneksel olarak iki yılda bir Türk Psikologlar Derneği’nin himayesinde düzenlenen ulusal kongredir. İlk Ulusal Psikoloji Kongresi 1981 yılında Ege Üniversitesinin ev sahipliğinde İzmir’de yapılmıştır. İzleyen kongrelerin büyük bölümü Ege, Boğaziçi, Hacettepe, Orta Doğu Teknik, Mersin ve Uludağ gibi devlet üniversitelerinde, üçü TED, İstanbul Bilgi ve Gediz gibi vakıf üniversitelerinde yapılmıştır.  

TED Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ankara’da yapılan 20. Ulusal Psikoloji Kongresi dizinin maalesef son kongresi olmuştur. Bütün dünyayı etkileyen pandemi, 1981-2018 aralığında sistematik olarak gerçekleştirilmiş olan ulusal kongrelere ara verilmesini zorunlu kılmıştı. Ancak COVİD-19 etkisinin azalmaya başlamasıyla birlikte, toplantıların; sanal, hibrit ya da harmanlanmış ortamlardan yüz yüze iletişimin yapıldığı çevrimdışı ortamlara taşınması artık mümkün hale gelmiştir.  

Doğuş Üniversitesi olarak yüz yüze gerçekleştireceğimiz 21. Ulusal Psikoloji Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor olmaktan, bir vakıf üniversitesi olarak mutlu ve gururluyuz.  

Son yıllarda yapılan ulusal kongrelerin her birinin, psikolojinin güncel durumunu temsil eden bir teması vardır. 21 Ulusal Psikoloji Kongresinin teması, psikoloji biliminin çağdaş paradigması olan bilişsel sinirbilim; tema ifadesi ise, “Antik Psişeden Bilişsel Sinirbilime”dir. Bu tema psikoloji tarihinin bir özetidir. Felsefe ile başlayan bu tarihsel süreçteki kilometre taşları; psikolojinin pozitif bilim olması, klasik ekollerce benimsenen paradigmalar nedeniyle, psikoloji biliminin evrimsel (örn., işlevselcilik) ya da devrimsel (örn., bilişselcilik) değişiklikler geçirmesi; son noktada da, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilişsel sinirbilim ve, bu bağlamda, nöropsikoloji gibi disiplinler-arası alanların etkinlik kazanmasıdır.  

21. Ulusal Psikoloji Kongresi, daha öncekilerde de olduğu gibi, ülkemizin her köşesinden gelen akademisyen ve uygulamacı psikologları bir araya getirecek, bilgi alışverişinin yapıldığı ve sosyal ilişkilerin perçinlendiği bir ortam sağlayacaktır. Psikologlar arasında uzunca bir süreden sonra gerçekleşecek olan yüz yüze iletişim, 21. Kongre’nin dinamizmine ve verimliliğine ayrı bir boyut kazandıracaktır.  

Türk Psikologlar Derneği himayesinde gerçekleştireceğimiz 21. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde buluşmak üzere sevgi ve saygılarımla.  

Prof. Dr. Sirel Karakaş 
Onursal Başkan