Graduate School

Kayıt İşlemleri

1. Öğrenci adayı başvurmak istediği lisansüstü programının şartlarını taşıyan aday başvuru formunu online olarak doldurur. Başvuru için gerekli belgelerini hazırlar ön başvurusunu yapar.

2. Enstitü Sekreterliği online başvuruyu ve ekindeki evrakları inceler ve uygunsa Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletir.

3. Anabilim Dalı Başkanlıklarına online olarak iletilen başvuru dosyaları Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan Mülakat/Sınav Komisyonlarına iletilir.

4. Mülakat/Sınav Komisyonu mülakatı/Sınavı yapar, değerlendirme formlarını doldurur, imzalar ve Anabilim dalı onayı ile yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne gönderir.

5. Enstitü Yönetim Kuruluna Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen değerlendirmeler sonuca bağlanır ve kesin kayıt hakkı kazanan asil ve yedek öğrenci listesi belirlenir.

6. Enstitü Müdürlüğünce ilan edilen asıl listede adı bulunan öğrenci adayları kesin kayıt için gerekli olan belgeleri hazırlar ve Enstitü Sekreterliğine başvurur. Enstitü sekreterliği evrakların tam olup olmadığını kontrol eder ve öğrenciye Kullanıcı adı ve şifre verir.

Kesin Kayıt ve Derse Yazılma

 • Mazeretleri Enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç öğretim tarihinin başlangıcından itibaren birinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.
 • Öğrenci kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresiyle OBS programı vasıtasıyla derslerini seçer.
 • Ders seçen öğrencinin ders onayı için kendisine atanan ders danışmanına onaya gider.
 • Ders Danışmanı, danışmanı olduğu öğrencinin seçmiş olduğu dersleri kontrol eder, değişiklikleri yapar ve öğrencinin kaydını OBS Programından onay verir.
 • Ders kaydı onaylanan öğrenci öğrenim ücretini ödemek şartıyla kaydını/kesin kaydını tamamlar.
 • Enstitü, kesin kayıt için gelen öğrencinin evraklarını kontrol eder ve OBS programında varsa eksik bilgileri tamamlar ve öğrenci özlük dosyası oluşturur.

Kayıt evrakları nelerdir?

 1. Diploma : Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı (Yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi)
 2. ALES Sınav Sonuç Belgesi: (3 yıl geçerlidir) (Tezsiz Yüksek Lisans Programları için istenmemektedir.)
 3. Yabancı Dil Sonuç Belgesi: (5 yıl geçerlidir) (Eğitimi dili İngilizce olan programlar ve Doktora programları için istenmektedir.)
 4. Başvuru belgesinin çıktısı
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 6. Fotoğraf : Son altı ay içinde çekilmiş 6 Adet vesikalık fotoğraf     
 7. Askerlik Durum Belgesi : (Erkek öğrenciler için)
 8. İkâmetgâh Belgesi : (Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü veya dilekçe ile beyan - Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)
 9. Öğrenim Ücretinin ödendiğini ibraz eden belge