Special Talent Exam

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize
Özel Yetenek Sınavı Sonucunda Yerleşen Ögrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Özel Yetenek Sınavı Başvuruları Online Başvuru Formu aracılığı ile yapılacaktır.
 2. TYT Sonuç Belgesi: İnternet üzerinden alınacaktır.
 3. Lise Diploması: Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı (yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin aslı).
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
 5. Fotoğraf: 6 adet fotoğraf. ( Arkalarına iz bırakmadan adı,soyadı ve kazandığınız programı yazınız.)
 6. İkametgah Belgesi: Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü'nden alınacak adres bilgilerini gösterir belge veya adres ve iletişim bilgileri beyanı.
 7. Askerlik Belgesi: 1997 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge".
 8. Öğrenim Ücreti Dekont Sureti
  (Öğrenim ücreti ödeme seçenekleri ile ilgili detaylı bilgiyi ücretler web adresinden elde edebilirsiniz).
 9. Taahhütname (Kayıt esnasında verilecektir.)
 10. Öğrenci Bilgi Formu : Öğrenci Bilgi Formu, online olarak https://obs.dogus.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresinden veya Kayıt Ofisi’nde yer alan bilgisayarlarda doldurularak çıktısı alındıktan sonra imzalanmış olarak kayıt görevlisine verilecektir.

Yukarıdaki işlemler yapıldıktan ve tüm evrakların hazırlanmasının ardından kayıt işleminin tamamlanması için Kayıt Ofisinde bulunulması gerekmektedir.

Önemli Not:

 1. Adayların, kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz. Haklı ve geçerli mazereti olanlar bunu belgeledikleri takdirde vekalet yoluyla kayıt olabilirler.
 2. Kayıt için aslı istenilen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Eksik belgelerle kayıt yapılmaz.
 4. Belirtilen tarihler arasında kayıt için başvuruda bulunmayanlar, bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
 5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlem yapılır.