Graduation Terms

2013 yılı öncesi girişli öğrencilerin mezuniyete hak kazanması için; kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli tüm derslerini başarı ile tamamlaması, derslerin kredi değerleri esas alınarak hesaplanan genel not ortalamasının 2.00 veya üzeri olması, programın gerektirdiği mezuniyet kredisini tamamlaması, kültürel gelişim seminerlerini tamamlaması ve varsa staj yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

2013 yılı girişli öğrencilerin mezuniyete hak kazanması için; kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli tüm derslerini başarı ile tamamlaması, derslerin kredi değerleri esas alınarak hesaplanan genel not ortalamasının 2.00 veya üzeri olması, lisans programları için 240, önlisans programları için 120 AKTS’yi tamamlaması, kültürel gelişim seminerlerini tamamlaması ve varsa staj yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

2014* yılı ve sonrası girişli öğrencilerin mezuniyete hak kazanması için; kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli tüm derslerini başarı ile tamamlaması, derslerin AKTS kredi değerleri esas alınarak hesaplanan genel not ortalamasının 2.00 veya üzeri olması, lisans programları için 240, önlisans programları için 120 AKTS’yi tamamlaması, kültürel gelişim seminerlerini tamamlaması ve varsa staj yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

*2014 yılı ve sonrası girişli öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanırken AKTS kredi değerleri esas alınacaktır.