Necessary Documents for Registration

 
Kayıt İşlemleri İle İlgili Önemli Bilgiler
 1. Kayda gelmeden önce, kayıt için gerekli belgelerin hazırlanmasını, ilgili formların doldurulmasını ve teslim edilecek tüm belgelerin bir kopyasının ileride çeşitli nedenlerle gereksinim duyacağınız düşüncesiyle kendinizde saklamanızı önemle hatırlatırız.
 2. Doğuş Üniversitesi’ne yeni kabul edilen YKS (Ek yerleştirme) Lisans ve Önlisans öğrencilerinin, üniversiteye ilk kayıt işlemlerini, 01 - 05 Ekim 2018  tarihlerinde, kayıt için gerekli belgelerle birlikte ŞAHSEN yaptırmaları gerekmektedir; posta ile gönderilen kayıt belgeleri işleme alınmaz.
 3. Geçerli bir nedenle, ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan öğrenciler, bir yakınlarını vekil tayin ederek de bu işlemi tamamlayabilirler; 18 yaşını tamamlamış öğrencilerin kayıtları için noter tasdikli vekaletname gereklidir.
 4. Doğuş Üniversitesi öğrencisi iken sınava girerek üniversitemizi yeniden kazanan öğrencilerimiz, yeni kayıt işlemlerini yaptırmadan önce, daha önceki kaydını sildirip kimliklerini iade etmek zorundadırlar.
 5. Başka bir üniversitede kayıtlı olup Doğuş Üniversitesini kazanan öğrencilerin, yeni kayıt, işlemlerini yaptırmadan önce, daha önceki üniversitesinden kaydını sildirmeleri zorunludur.
 6. Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler, Üniversite’ye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
 7. Başka bir yükseköğretim kurumunun lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler, aynı anda Doğuş Üniversitesi'nde lisans programında öğrenim göremez.
 8. Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisns programlarında kayıtlı olan öğrenciler, aynı anda Doğuş Üniversitesi'nde önlisans programında öğrenim göremez.
 9. Fakat lisans programında kayıtlı olan öğrenciler önlisans programlarında, önlisans programında öğrenim gören öğrenciler Lisans programlarında eğitim görebilirler.
 10. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan, öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
 11. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 12. Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi üresinden Öğrenci Belgesi talebinde bulunarak e-imzalı şekilde alabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Sonuç Belgesi &Yerleştirme Belgesi: İnternet üzerinden alınacaktır.
 2. Lise Diploması: Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı (Lise diplomasını kaybeden öğrenciler mezun oldukları liseden  alacakları diploma kayıp belgesinin aslı ile kayıtlarını gerçekleştirebilirler.)
 3. Nüfus Cüzdanı: Fotokopisi veya nüfus müdürlüğünden alınmış belge,
 4. Fotoğraf: 6 adet fotoğraf. (Arkalarına iz bırakmadan adınızı, soyadınızı ve kazandığınız programı yazınız.)
 5. İkametgah Belgesi: Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü'nden alınacak adres bilgilerini gösterir belge veya adres ve iletişim bilgileri beyanı.
 6. Askerlik Belgesi: 1997 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge".
 7. Öğrenim Ücreti: Dekont Sureti (Öğrenim ücreti ödeme seçenekleri ile ilgili detaylı bilgiyi ücretler web adresinden elde edebilirsiniz).
 8. Öğrenci Bilgi Formu: Öğrenci Bilgi Formu, online olarak https://obs.dogus.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx  adresinden gelmeden önce doldurmanız gerekmektedir.

Önemli Not:

 1. Adayların, kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz. Haklı ve geçerli mazereti olanlar bunu belgeledikleri takdirde vekalet yoluyla kayıt olabilirler.
 2. Kayıt için aslı istenilen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Eksik belgelerle kayıt yapılmaz.