University Entrance Exam (YKS) Additional Placement

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı YKS Ek Yerleştirme Kesin Kayıt İşlemleri

Sevgili Öğrencimiz,

Seçkin akademik kadrosu ve gelişmiş araştırma olanaklarıyla, demokrasinin değerlerine sahip çıkan mezunlar ve sorumlu vatandaşlar yetiştirme yolunda emin adımlarla ilerleyen Üniversitemize hoş geldiniz.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında göstermiş olduğunuz çabaların karşılığını İstanbul Anadolu yakasının en köklü eğitim kurumlarından biri olan Doğuş Üniversitesi’ni kazanarak almış bulunuyorsunuz. Sizi ve ailenizi cani gönülden kutlar, başarılarınızın tüm yaşantınız boyunca devam etmesini dilerim.

Üniversitemizde yapılacak kayıt işlemlerinizin kolayca ve kısa zamanda tamamlanması için, aşağıda detayları belirtilen kayıt için gerekli belgelerin, eksiksiz hazırlanması gerekmektedir. Sizi tüm belgelerinizle birlikte 23 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında ailemizin bir üyesi olmanız adına Üniversitemize bekliyoruz.

En iyi dileklerimle.

Prof. Dr. Turgut ÖZKAN
Rektör

Fakülte / Programlar Kayıt TarihleriKayıt Yeri

 Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sanat Tasarım Fakültesi Lisans Programları


 

Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu Programları

 

Kayıt İşlemleri İle İlgili Önemli Bilgiler

 1. Kayda gelmeden önce, kayıt için gerekli belgelerin hazırlanmasını, ilgili formların doldurulmasını ve teslim edilecek tüm belgelerin bir kopyasının ileride çeşitli nedenlerle gereksinim duyacağınız düşüncesiyle kendinizde saklamanızı önemle hatırlatırız.
 2. Doğuş Üniversitesi’ne yeni kabul edilen YKS Lisans ve Önlisans öğrencilerinin, üniversiteye ilk kayıt işlemlerini, 23 - 27 Eylül 2019 tarihlerinde, kayıt için gerekli belgelerle birlikte ŞAHSEN yaptırmaları gerekmektedir; posta ile gönderilen kayıt belgeleri işleme alınmaz.
 3. Geçerli bir nedenle, ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan öğrenciler, bir yakınlarını vekil tayin ederek de bu işlemi tamamlayabilirler; 18 yaşını tamamlamış öğrencilerin kayıtları için noter tasdikli vekaletname gereklidir.
 4. Doğuş Üniversitesi öğrencisi iken sınava girerek üniversitemizi yeniden kazanan öğrencilerimiz, yeni kayıt işlemlerini yaptırmadan önce, daha önceki kaydını sildirip kimliklerini iade etmek zorundadırlar.
 5. Başka bir üniversitede kayıtlı olup Doğuş Üniversitesini kazanan öğrencilerin, yeni kayıt, işlemlerini yaptırmadan önce, daha önceki üniversitesinden kaydını sildirmeleri zorunludur.
 6. Süresi içinde ilk kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler, Üniversite’ye kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
 7. Başka bir yükseköğretim kurumunun lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler, aynı anda Doğuş Üniversitesi'nde lisans programında öğrenim göremez.
 8. Başka bir yükseköğretim kurumunun önlisns programlarında kayıtlı olan öğrenciler, aynı anda Doğuş Üniversitesi'nde önlisans programında öğrenim göremez.
 9. Fakat lisans programında kayıtlı olan öğrenciler önlisans programlarında, önlisans programında öğrenim gören öğrenciler Lisans programlarında eğitim görebilirler.
 10. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan, öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
 11. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunularak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 12. Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi üresinden Öğrenci Belgesi talebinde bulunarak e-imzalı şekilde alabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Sonuç Belgesi &Yerleştirme Belgesi: İnternet üzerinden alınacaktır.
 2. Lise Diploması: Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı (Lise diplomasını kaybeden öğrenciler mezun oldukları liseden  alacakları diploma kayıp belgesinin aslı ile kayıtlarını gerçekleştirebilirler).
 3. Nüfus Cüzdanı: Fotokopisi veya nüfus müdürlüğünden alınmış belge,
 4. Fotoğraf: 3 adet fotoğraf. (Arkalarına iz bırakmadan adınızı, soyadınızı ve kazandığınız programı yazınız.)
 5. İkametgah Belgesi: Muhtarlık, Nüfus Müdürlüğü'nden alınacak adres bilgilerini gösterir belge veya adres ve iletişim bilgileri beyanı.
 6. Askerlik Belgesi: 1998 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlardan, askerlik görevini yapmamış ise bağlı bulundukları askerlik şubesinden alınmış "Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge".
 7. Öğrenci Bilgi Formu: Öğrenci Bilgi Formu, online olarak https://obs.dogus.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx  adresinden gelmeden önce doldurmanız gerekmektedir.
 8. Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi 02 Ekim 2019’ dur.

Önemli Not:

 1. Adayların, kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz. Haklı ve geçerli mazereti olanlar bunu belgeledikleri takdirde vekalet yoluyla kayıt olabilirler.
 2. Kayıt için aslı istenilen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Eksik belgelerle kayıt yapılmaz.
kayit_islemleri_el_kitabi_2020ogrenci_el_kitabi_2020